Kárpátalja anno: istentisztelet a múltból

Bendász István (1903–1991) görögkatolikus kanonok, egyháztörténész hagyatékának jelentős részét teszik ki azok a folyóiratok és újságcikkgyűjtemények, melyek a hitvalló paptól ránk maradtak. Ezek jelenleg a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár állományát gazdagítják. Értékes anyagról van szó, mely jó szolgálatot tehet a Kárpátalja történelmét, egyházi életét, kultúráját, földrajzát és értékeit kutatóknak.

Az újságkivágások között lapozgatva találtam rá arra a rövidke tudósításra, mely az 1989-ben, az ungvári református templomban megtartott karácsonyi istentiszteletről számol be. Az írás és a hozzá csatolt két fotó a Szabad Föld nevű lapban jelent meg 1990. január 16-án Istentisztelet Kárpátalján címmel.

„1989-ben ismét megkondulhattak a harangok Kárpátalja városaiban is, s mindenütt szabadon megünnepelhették a karácsonyt. Ungváron, Munkácson és Beregszászban a magyar tannyelvű iskolákban betlehemes játékokat mutattak be a gyerekek…

Édelman András felvételei az 1796-ban épült ungvári református templomban tartott karácsonyi istentiszteleten készültek, melyen Szabó Géza tiszteletes hirdetett igét. S amire az elmúlt négy évtized alatt nem volt példa, részt vett az istentiszteleten a Területi Filharmóniai Kamaraegyüttes, valamint az Ungvári Gázgyár ifjúsági stúdiószínházának társulata is.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma