2015. május 20., szerda

Szerző: | 2015.05.20., 00:00 | Kalendárium

Joe Cocker

[vc_row][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-heart” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Névnap” read_more=”none” read_text=”Read More” hover_effect=”style_3″ pos=”default” icon_animation=”fadeIn”]Bernát – germán eredetű; jelentése: erős, mint a medve.

Felícia – latin eredetű; jelentése: boldog[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-user” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Idézet” read_more=”none” read_text=”Read More” hover_effect=”style_3″ pos=”default”]„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.”

Antoine de Saint-Exupéry

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”A nap aktualitása” tab_id=”1401028353-1-93d0c0-514d”][vc_column_text]EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Ráday Pál (Losonc, 1677. júl. 2. – Pécel, 179-33. május 20.) Kuruc diplomata, II. Rákóczi Ferenc kancellárja. 1703-ban csatlakozott Rákóczihoz. 1707-ben erdélyi alkancellár, a kuruc tisztképzést szolgáló Nemesi Compánia auditora. 1709-ben a kuruc hadikancellária vezetője, Rákóczi egyik legközvetlenebb, legbizalmasabb munkatársaként többször tartózkodott a fejedelemmel Munkácson és Ungváron. A kuruckor legnagyobb publicistája volt. Ő írta a külföld tájékoztatására készült kiáltványokat és röpiratokat, többek között Rákóczi híres munkácsi kiáltványát is (Manifestum, 1704.; Explosio, 1706.; Responsio, 1706 stb.), szerkesztette a kurucok újságját, a Mercurius Veridicust. A fejedelem megbízásából többször járt követségben. 1707-ben Nagy Péter cárt kereste fel. 1711-ben Rákóczival együtt indult Lengyelországba, de Sztrijből visszatért Debrecenbe, hogy Pálffy Jánossal tárgyaljon a békéről.  A szatmári béke után külön amnesztiával tért haza Galíciából.

Több vallásos munkát írt. Ő alapozta meg a híres péceli Ráday-könyvtárat. Támogatta Pápai Páriz Ferenc szótárának kinyomtatását. Bél Mátyás tudományos és Mányoki Ádám művészi tevékenységét.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– A László király elnökletével megtartott szabolcsi zsinat megalkotja az egyházi kérdésekben rendelkező határozatokat.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”A nap igéje” tab_id=”1401028353-2-7d0c0-514d”][vc_column_text]MILYEN A MUNKAERKÖLCSÖD? (1)

„Uram… adj eredményt még ma” (1Mózes 24:12)

Ritkán tudjuk előre teljes mértékben a jelentőségét annak, amit teszünk vagy nem teszünk munkánk során. A Biblia egyszerűen azt mondja: „Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van” (Prédikátor 9:10). A júdaizmus, a kereszténység és az iszlám gyökerei is mind Ábrahámhoz vezetnek, aki állattartásból élt. Azt olvassuk róla: „Ábrahám élemedet korú, öreg ember lett” (1Mózes 24:1). Felismerte, hogy itt az ideje feleséget találni fiának, Izsáknak. Mivel akkoriban még nem voltak internetes oldalak, a feladatot legmegbízhatóbb szolgájára, Eliézerre bízta. A szolga útnak indult tíz tevényi karavánnal arra a vidékre, ahová Ábrahám küldte. A főnök fiának feleséget keresni fontos megbízatás volt, ami nagy megfontoltságot igényelt. Nyilvánvaló, hogy ilyen feladatban senki sem szeretne kudarcot vallani. Ezért aztán a szolga munkáját imádsággal kezdte: „Uram, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Adj eredményt még ma!” Imádkoztál valaha azért, hogy Isten sikert adjon munkádban? Vannak, akik azon tűnődnek, egyáltalán szabad-e sikerért imádkozni. Persze hogy szabad! Ám ha a siker válik isteneddé, akkor meg kell találnod a módját a trónfosztásának! Általánosságban pedig igaz, hogy ha nem tudsz imádságban sikert kérni arra, amit csinálsz, akkor jobb, ha valami másba fogsz! Minden jó szülő azt szeretné, hogy gyermeke sikeres legyen. Minden bölcs munkaadó azt akarja, hogy dolgozói sikeresek legyenek, mert ha a dolgozók sikeresek, akkor a vállalat is sikeres. Hallgasd csak, mit mondott Isten az ő népének: „Tartsátok meg azért ennek a szövetségnek az igéit, és teljesítsétek azokat, hogy boldoguljanak minden dolgotokban” (5Mózes 29:8).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab tab_id=”05a52131-18cb-2d0c0-514d” title=”A nap liturgiája”][vc_column_text]Sienai Szent Bernardin

1380. szeptember 8-án született Siena közelében, Massa-Carrara városkában egy gazdag bányatulajdonos családban. Apja kormányzati tisztséget töltött be. Négy éves korában mindkét szülőjét elvesztette. Rokonai nevelték. Tehetséges jó tanuló volt, jámborul élt. A prédikációhallgatás és ministrálás volt kedvenc elfoglaltsága. Bámulatos memóriával jegyezte meg a beszédeket, szóról-szóra vissza tudta idézni pajtásainak.

Kerülte az illetlenséget. A trágár, kétértelmű beszédet nem tűrte maga körül. A felebaráti szeretetben sem maradt el. Vonzotta a szerzetesi szegénység. A sienai egyetemen végzett tanulmányai befejeztével betegápolónak állt, és az 1400-as pestisjárványban hősiesen helyt állt akkor is, amikor sorra kihaltak mellőle. A betegséget ő is megkapta, de kigyógyulva életfordító elhatározása született.

Néhány hónapi elvonultság után 1402-ben ferences szerzetes lett S. Onofrioban, minorita. Itt kezdte szónoki működését, azonban gyenge hangja és állandó rekedtsége akadályozta, hogy tömegekhez szóljon. Bizalommal kérte a Boldogságos Szűz közbenjárását, és fokozatosan hangja és előadása olyan tökéletessé lett, hogy mindenki megcsodálta. 1417-től szerzetespap lett. Haláláig kora egyik legnagyobb hatású népszónoka volt, a Szűzanya, Szent József és Jézus Nevének tiszteletét terjesztette.

Egy időre eltiltották az igehirdetéstől, mert a tévtanítások ellen határozottan szót emelt, és alattomosan bevádolták. 1439-ben részt vett a firenzei zsinaton, küzdött a görögökkel való unióért. Rajta kívülálló okok miatt hiúsult meg ez az egyesülés. Kapcsolatban volt kora szinte valamennyi tudósával. Kapisztrán Szent Jánossal meg kívánták reformálni a ferences rendet, visszatérve a Szent Ferenc által tanított életformához.

1444. május 20-án halt meg Aquilában. Már 1450-ben szentté avatta V. Miklós pápa, főképp tanítványának, Kapisztrán Szent Jánosnak önfeláldozó fáradozására. 1862-ben mozgalom indult egyházdoktorrá nyilvánítása érdekében, ehhez azonban szükséges műveinek megfelelő kiadása.

Példája: Tehetségedet a lehető legtökéletesebben használd ki!

bacskaplebania.hu[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

Pin It on Pinterest

Share This