2020. szeptember 3., csütörtök

64 éve született Görbe Nóra, a Linda-filmek nyomozója.

NÉVNAP:

Hildanémet eredetű; jelentése: harc, harcosnő. 

IDÉZET:

„Úgy kell dolgozni, mintha örökké élnénk, és úgy kell élni, mintha holnap meghalnánk.”

András László

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Eötvös József báró, író, költő, államférfi, (1813) a magyar realista regényírás első nagymestere.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

BÉKESSÉG KERESÉSE

Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. (Zsolt 91,11)

Nemrégiben egy nehéz időszakon mentem keresztül. Egyik alkalommal bementem a templomunk oszlopcsarnokos udvarára, és megpróbáltam békességet találni lelkemnek. Rácsodálkoztam a lombos fákra telepedett madarakra, és észrevettem három nagy zöld gyíkot az egyik fán. Ráérősen eszegettek a bőven rendelkezésre álló falevelekből. Közben eszembe jutott, hogy ezeknek a fáknak töviseik is vannak. Milyen különös, gondoltam, a gyíkok gondtalannak tűnnek. Hogy tudnak manőverezni a fák ágai között, anélkül, hogy megsértenék magukat? Majd eszembe jutott, hogy Isten ellátta ezeket az élőlényeket egy pikkelyszerű, száraz külső bőrréteggel, amely megvédi őket.
Gondolataim ezután a mai igeszakaszhoz fordultak: milyen megnyugtató tudni azt, hogy Isten angyalai megvédenek minket. Ezenfelül megkaptuk tőle eszközként az imádság és a Szentírás olvasásának lehetőségét, melyek segítenek megtalálnunk a lelki békét. Bízhatunk abban, hogy Isten megvéd és megszabadít minket minden nyugtalanságtól és szorongástól.

Imádság: Teremtő Istenünk, töröld el minden aggódásunkat, és újíts meg minket! Ajándékozz meg békességgel! Ámen.

Ne aggodalmaskodjatok, tárjátok kéréseiteket Isten elé (Fil 4,6)!
Evelyn Jiménez Vélez (Puerto Rico)

IMÁDKOZZUNK TEMPLOMÉPÜLETÜNK GONDOZÓIÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító

Szent Gergely pápa tevékenységéhez hozzátartozott a hit terjesztéséről való gondoskodás. Mindannyiunk küldetése, hogy környezetünkben munkáljuk a hit terjedését, tanúságot tegyünk az Isten szeretetéről.

Rómában előkelő családban született 540 körül. A közszolgálatra készült, tehetséges fiatalember gyorsan haladt a ranglétrán. Rövidesen Róma város prefektusa lett, és ez lehetőséget biztosított számára, hogy megismerje a Város és Itália életét, gondjait. Ekkor szerezte azokat az ismereteket, amelyeket később, pápasága idején eredményesen tudoitt felhasználni. Magányra vágyott, lemondott megbízatásáról, miután megismerkedett Szent Benedek tanításával.

A Monte Coelion levő palotáját kolostorrá alakította (itt álla róla elnevezett templom és kolostor). Csendes, szemlélődő életét pápai parancs szakította meg: Róma egyik kerületének diakónusa lett. Nem sokkal ezután a pápa követnek küldte Konstantinápolyba. A császári udvarban is szerzetes maradt. Itt megismerte a diplomáciai életet is, amely ismeretek sokban segítették főpapi működését. Diplomáciai küldetése 585/86-ban ért végett. Visszatért Rómába, az általa alapított kolostorba, ahol a pápa sokszor felkereste őt és tanácsát kérte. A súlyos természeti katasztrófával sújtott város, amelynek a pápa is áldozatul esett, őt választották 590. szept. 3-án Szent Péter utódának ekkor van liturgikus ünneplése). Népének jó pásztora, a szegények segítője és a hit terjesztője volt. A római és az itáliai nép védelmezője, nem szerette a kiemelkedő címek használatát. Tőle származik a pápák ezen címe: Isten szolgáinak szolgája. Kiváló szervező, tanító, és a hagyomány szerint a róla elnevezett „Cantus Gregorianus” jelzi, hogy a liturgiában is sokat alkotott. Az ő nevét viseli az egyik legrégibb, 8. századból fennmaradt Szakramentárium, liturgikus könyv. Számos írása, levelezése és beszéde maradt fenn. 604. márc. 12-én halt meg. Szerte a világon halálának 1400 éves évfordulója alkalmából gregorián találkozók, kongresszusok és hangversenyek voltak, így hazánkban is.

bacskaplebania.hu