Búzaszentelés Szent Márk napján

Április 25-e Szent Márk evangélista emléknapja. Az egyházi hagyomány szerint a hívek ezen a napon könyörögnek a jó termésért, és Isten áldását kérik a munkájukra.

Nem véletlenül esett a választás április 25-re, hiszen ilyenkor a termőföldeken már elindult a munka, a zöldségek nagy része már el van vetve. Nem maradt más, mint gondozni a kertet, és bízni a Jóistenben, hogy az idei időjárási viszonyok kedvezően hassanak majd a növényekre, és bő termésben lehessen részünk.

Az eddigiekben Szent Márk napján a szentmise keretében a templomban áldották meg az előre leszakított és kihelyezett búzaszálakat, amelyből mindenki vihetett haza néhány szálat.

Idén Molnár János atya, beregszászi esperes-plébános úgy határozott, hogy visszatérve a sok évtizeddel ezelőtti szokáshoz, nem a templomban szenteli meg a búzát, hanem a hívekkel együtt kimennek a búzatáblára, hogy ott együtt könyörögjenek a jó termésért.

A szertartás a szentek közbenjárásának kérésével kezdődött. A szentek litániája után a következő könyörgés hangzott el:

„Jóságos, Istenünk, Hozzád fohászkodunk, hogy e zsenge vetéseket, amelyet az eső és meleg által nevelsz, áraszd el áldásoddal és őrizd meg a termés beéréséig. Add meg népednek, hogy mindig hálás legyen ajándékaidért, a föld terméséből az éhezőket is bőven részesítve, a szegény és szűkölködő is áldja jóságodért szent Neved!”

A szertartáshoz négy evangélium felolvasása is tartozott, mindegyik kapcsolatos volt a terméssel és az isteni gondviseléssel. Az elsőben Jézus bíztat arra, hogy ne aggodalmaskodjunk. A második a magvető történetét mondta el. A harmadik a kenyérszaporításról szólt. Végül az utolsó evangéliumi szakasz Jézus szőlőről és szőlőtőkéről mondott példabeszédéről szólt, mely által hangsúlyozták, hogy Istenéi vagyunk, Őáltala létezünk, Ő táplál, és Ő éltet.

Az eseményt ünnepélyesebbé tette a Szent Kereszt Kórus éneke. A szertartás végén felcsendült a pápai és a magyar himnusz.

A megszentelt búzából mindenki szedhetett egy-egy szálat, hogy otthonukban jelképe legyen Isten gondviselésének és jóságának.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma