Görögkatolikus templombúcsút tartottak Makkosjánosiban

Istenszülő oltalma (Pokrova) ünnepén, október 1-jén tartotta búcsúünnepét a Makkosjánosi Görögkatolikus Egyházközség.

A közösség 1830-as évek első felében épült kőtemplomát eredetileg urunk, Jézus Krisztus feltámadása tiszteletére szentelték fel, ám egy 1905-ben kiadott pápai bulla engedélyt adott a templom titulusának megváltoztatására, mely innentől az Istenszülő oltalma ünnepe lett.

Az idei búcsúra is szép számmal érkeztek a helyi hívek mellett a szomszédos településekről zarándokok. A Beregszászi Magyar Esperesi Kerület jelen lévő papjai szent liturgiát végeztek, melyen Csirpák József salánki áldozópap mondott szentbeszédet.

Ismertette az ünnep eredetét, miszerint a X. században szaracénok támadták meg Konstantinápolyt. A város lakói a templomba menekültek, s a Szűzanya közbenjárását kérték Istennél, hogy a város és lakói ne pusztuljanak el. A hagyomány szerint az Istenszülő megjelent a templomban, s vállkendőjét az ottlévőkre terítve megmentette az embereket.

A történetből kiindulva József atya emlékeztette a híveket, hogy ők is számtalanszor megtapasztalhatják azt, hogy milyen, amikor a Szűzanya velünk és értünk imádkozik. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye hagyományában fontos szerep jut Szűz Máriának, hisz a püspökök évszázadok óta az ő védelmébe ajánlják a rájuk bízott egyházközségeket. Az egyházmegye számos templomát Szűz Mária egy-egy ünnepére szentelték fel. Emellett a hívek időről-időre elzarándokolnak Máriapócsra, hogy az Égi Édesanya közbenjárását kérjék. S ha az imádság tiszta lélekből fakad, Isten meghallgatja azt.

A szent liturgia végén körmenetet és evangélium-olvasást tartottak. A makkosjánosi búcsú szeretetlakomával ért véget.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma