Hálaadó istentisztelet a beregszászi református templomban

Szerző: | 2014.07.03., 06:11 | Hitélet

Katekéták és lelkipásztori munkatársak, a Megváltó munkatársai

Immár diplomával a zsebében öt lelkipásztori munkatárs kezdheti meg szolgálatát Kárpátalja református gyülekezeteiben. Akik a Sárospataki Teológiai Akadémia Beregszászi Kihelyezett Tagozatán háromévnyi sikeres tanulás után vehették kezükbe tanúsítványukat. Az ebből az alkalomból tartott hálaadó istentiszteleten Zán Fábián Sándor püspök hirdette az igét. Aki bibliai példák alapján arra emlékeztetett, hogy létezik valaki, mégpedig Jézus Krisztus, akinek mindig van hatalma arra, hogy megerősítsen bennünket. S ebben a békétlen, erőtlen országban erre most különösen nagy szükség van. Mert legtöbbször a legjobb szándékú ember részéről elhangzó biztatás is kimerül sokszor abban a hiú reményben, hogy egyszer majd minden jóra fordul. Bizony komoly erőt meríthetünk abból a tényből, hogy Isten üdvözítő terve nyilvánvalóvá lett az ember számára.
A mai idős emberek és a középnemzedék tagjai az ateizmus tobzódásának évtizedeiben gyakran átélték azt az érzést, hogy az élet nem csupán abból áll, amit a kommunisták igyekeznek elhitetni velük. Most, a szabadság korszakában nemcsak lehetőségünk van Isten üdvözítő szándékának a megismerésére, ezzel együtt a felelősségünk is nagyobb lett: az örömhírt nekünk kell elvinni mindazokhoz, akiknek még nem jutott a tudomására.
A hit mértéke az, hogy mennyire vagyunk képesek engedelmeskedni Isten akaratának, s bizony ez sokak számára nem könnyű. Mint ahogy könnyebb csak szavakban megélni a hitet, semmint tettekre váltani azt.
A végzett hallgatókat katekétáknak vagy lelkipásztori munkatársaknak nevezik, ám ők voltaképpen a Mindenható munkatársai, akik révén gondoskodó Istenünk megmutatja erejét és végtelen hatalmát, köszöntötte a tanulmányaikat sikeresen befejezőket – Cél Jenőt, Geletei Erzsébetet, Gerzsenyi Máriát, Gajdos Mónikát és Farkas Júliannát – Enghy Sándor, a Sárospataki Teológiai Akadémia rektora.
A végzősök ünnepélyes fogadalomtételénél Pásztor Gyula, az akadémia tanára működött közre.
A hálaadó istentiszteleten a beregszászi református gyülekezet kamarakórusa szolgált.
Kovács Elemér

Forrás: reformatus.com.ua

Pin It on Pinterest

Share This