Hálaadó istentisztelet Makkosjánosiban

Teljes egészében megújult a református templom és gyülekezeti ház Makkosjánosiban, ennek ünnepére hálaadó istentiszteletet tartottak a gyülekezetben június 2-án.

Az ünnepség kezdetén Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperese köszöntötte a gyülekezetet.

Az istentiszteleten főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette az igét. A püspök úr a kánai mennyegző történetén keresztül mutatta be a csodákat az ember életében, kiemelve, hogy ez a mai nap is egy csoda a gyülekezet számára.

Köszöntötte a híveket és a megjelent vendégeket Balázs Antal, a Makkosjánosi Református Egyházközség lelkipásztora, a gyülekezet hittanosai pedig műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.

Hadnagy István, a gyülekezet gondnoka beszédében kiemelte, hogy a jánosi református templom sok viszontagságot megélt az elmúlt 700 évben, de Isten segedelmével mindig új erőre kapott a gyülekezet.

Beszédében elmondta, a templom felújítása egy évvel ezelőtt a Szeretethíd programon kezdődött, és az idei programon fejezték be a végző simításokat. Az elmúlt egy évben a gyülekezeti házban tartották az istentiszteleteket, melyet ugyancsak a közelmúltban újítottak fel. Hatalmas munka áll a gyülekezet mögött, sokszor erőn felül teljesítettek a tagok, de az Úr minden körülmény között kimunkálta a folytatáshoz szükséges forrásokat. A gondnok úr köszönetet mondott a támogatóknak, adományozóknak és minden gyülekezeti tagnak, aki hozzájárult ahhoz, hogy a templom teljesen meg tudjon újulni. Beszéde végén kiemelte: a makkosjánosi gyülekezet hazavárja a távolban lévő tagjait is, hogy a megújult templomban együtt tudják dicsérni megtartó Istenünket.

A 84. zsoltár szavaival köszöntötte a megjelenteket vitéz Pocsai Vince lelkipásztor, aki több mint 30 évig szolgált a makkosjánosi gyülekezetben: „Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen!” A nyugalmazott lelkész örömét fejezte ki, hogy újra „otthon” lehet, és különösen felemelő érzés egy ilyen csodásan felújított templomban dicsérni az Úr nevét.

Köszöntötte a megjelenteket Nagy Kálmán, Jánosi testvérgyülekezetének, Kunhegyesnek a lelkipásztora. Az épp nyugdíjba vonuló tiszteletes örömmel elevenítette fel a közös emlékeket a jánosi gyülekezet tagjaival, majd a helyi gyülekezet egy igés fafaragással lepte meg a kunhegyesi gyülekezetet. 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának ajándékát és jókívánságait adta át a gyülekezetnek dr.Gyebnár István ideiglenes ügyvivő konzul. Köszöntötte a megjelenteket Bakos Erzsébet, Makkosjánosi elöljárója, aki elmondta: a megújult templom a remény és a bizakodás jelképe lehet ezekben a nehéz időkben. Egressy Miklós helyi görögkatolikus atya is jókívánságait fejezte ki, kívánva, hogy a templom mindig teljen meg Istent dicsérő hívekkel.

A hálaadó istentisztelet után szeretetvendégséggel várták az ünneplőket.

Horváth Gabriella
Kárpátalja.ma