Lelkészszentelést tartottak Beregszászban

Szerző: | 2020.07.12., 17:40 | Hitélet

Fotó: facebook.com

A Kárpátaljai Református Egyház július 11-én tartotta éves ünnepi közgyűlését, melynek keretében hat lelkipásztort szenteltek fel: Bodnár Miklóst, Szemere Juditot, Cserniga Gyulát, Margitics Jánost, Balázs Antalt és Dénes-Zsukovszky Elemért.

A lelkészek közül hárman – Szemere Judit, Cserniga Gyula, Margitics János – a beregszászi református gyülekezetben szolgálnak. A vasárnapi szabadtéri istentisztelet keretében Taraczközi Ferenc lelkipásztor külön köszöntötte őket. Mint elmondta, általánosan bevett gyakorlat, hogy a teológia befejezése után a fiatal papok elsőként egy év segédlelkészi, majd két év beosztott lelkészi szolgálatot teljesítenek. Felszentelésükre csak ezt követően kerülhet sor. Majd Isten áldását kérte életükre és munkájukra.

A beregszászi gyülekezet így három felszentelt lelkésszel gazdagodott.

Gál Adél

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This