Meghallgatás a Református Püspöki Hivatalban

Továbbra is sok fiatal érdeklődik a lelkipásztori hívatás iránt, és a teológiát választja a továbbtanulás színhelyéül. Akik így döntenek, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Tanügyi Bizottságának ajánlólevelét kell megszerezzék, ugyanis ezzel a jótállással adhatják be jelentkezési kérvényüket valamelyik magyarországi teológiára.

Az ajánlólevél egyben tanúsítja azt is, hogy a KRE továbbra is igényt tart a kibocsátott, majdani lelkipásztorokra. A meghallgatás rendszerint írás- és szóbeli részből áll. Míg az előbbiben a teológusjelöltek bibliai és egyháztörténeti ismeretét, általános műveltségét mérik föl, utóbbi során a rátermettséget és elhívatottságot, alkalmasságukat bizonyíthatják a jelentkezők.

Idén február 14-én a Püspöki Hivatalban hallgatták meg a fiatalokat.

A jelentkezők között többnyire a kárpátaljai református líceumok végzősei voltak, akik teológus vagy vallástanári szakon kívánják folytatni tanulmányaikat elsősorban a Debreceni Hittudományi Egyetemen, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémián.

Idén második éve, hogy a felvételire jelentkezők részt vehettek egy felkészítő tanfolyamon is, amit az egyházkerület vezetősége szervezett a számukra. Itt a felvételi vizsgatárgyak mellett a teológiáról, a lelkipásztori hivatásról is információt szerezhettek a felvételizők.

A tanfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy az első akadályt mindenki sikeresen vegye, így a meghallgatást követően mind a 17 jelentkező átvehette a Kárpátaljai Református Egyház püspökének ajánlását.

Amint azt Zán Fábián Sándor püspök elmondta, bár hazatérésük előtt a honosító bizottság előtt kell számot adni alkalmasságukról, a Kárpátaljai Református Egyházban továbbra is helyük van a hazatérő lelkipásztoroknak és vallástanároknak.

Forrás: reformatus.com.ua