Szülői csendesnap a Nagyberegi Református Líceumban

Csendesedjetek el és tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr! Zsoltárok 46,11

Szülőként talán mindannyian érezzük, miért van szükségünk időnként csendre, arra, hogy levegőhöz jussunk, rendszerezzük teendőinket, számba vegyük a gyermekünkkel kapcsolatos fontos lépéseinket. Keresztyén szülőként viszont a csend, az elcsendesedés nem csak ennyiről szól, bár ennek is helye van. Elcsendesedni, kizárni minden evilági zajt, harsogó, sürgető, kényszerítő körülményt, letenni, félretenni minden emberit, és arra figyelni, ami Istentől jön, meghallani és meglátni az egyedüli fontos célt, elengedhetetlen és szükségszerű minden keresztyén ember életében.

2021. szeptember 18-án tanévkezdő csendesnapot tartottak a Nagyberegi Református Líceumban tanuló gyermekek szülei számára. A csendet nem lehet kikényszeríteni, de lehet alkalmat adni arra, hogy felerősítsük azt a vágyat, hogy szeretnénk tudni, akarjuk érteni, mi Isten terve velünk, keresztyén szülőkkel és gyermekeinkkel. A csend lehetőséget ad arra is, hogy megerősödjünk abban, amire Isten hívott el, hogy ebben a világban, mint az ő választottai éljünk, az Ő tetszésére és dicsőségére. Ez a csendesség más, mint egy pihenőnap, kirándulás vagy kimozdulás a megszokottból. Mégis kimozdíthat, ha engedjük, hogy Isten megvizsgálja a szívünket, tanítson és vezessen. Ezekkel a gondolatokkal tartotta nyitó áhítatát Tóth László, a líceum lelkészigazgatója a templomban összegyűlt szülők előtt.

Ezt követően Kovács András igazgató beszédében a célokról, azok meghatározásának fontosságáról szólt. Egy iskolába való jelentkezésnél fontos cél a bejutás, a sikeres felvételi vizsga, de itt nem lehet megállni. További célokat kell kitűzni, meghatározni az irányt. Az új célok eléréséért pedig dolgozni, küzdeni kell. Új környezetbe kerülve nem könnyű a beilleszkedés, jelen esetben a kollégiumi, osztályközösségi élet, beutazás megtanulása. Hangsúlyozta, Istennek terve van azokkal, akik itt vannak. A célok elérésében a szülők mellett a tanárok és nevelők is nagy szerepet vállalnak abban, hogy fogják a diákok kezét azon az úton, melyen ebben a tanévben elindultak. Együtt, Isten vezetésével, reméli, hogy a célok elérhetővé válnak minden diák számára.

Statisztikai adatok is alátámasztják, hogy az iskola fennállásának 28 éve alatt sokan érték el céljaikat. A 2021-22-es tanévben immár hét évfolyamon, kilenc osztályban 143 tanuló kezdi el a tanulást.

Gajdos Rudolf kollégiumigazgató néhány praktikus információt osztott meg a kollégiumi élettel, beutazással kapcsolatban, majd rövid szünet után folytatódott a program.

A gyerekeknek Tóth László Ha én szülő lennék címmel beszélt arról, mi mindennel áldotta meg őket Isten azzal, hogy vannak szüleik, akik gondoskodnak róluk, féltő szeretettel nevelik őket, s ezért mi a helyes magatartás szüleikkel szemben.

A szülőknek Iván Gusztáv lelkipásztor, szülő előadásában a Szentírás szerinti, helyes szülői hozzáállásról beszélt. Kitért többek között arra, hogy a gyermekeinket Istentől kaptuk, akikért hálaadással tartozunk. A helyes szülői magatartás az, ha az értékrendünk Istenhez igazodik, Isten, társ, gyermek sorrendben. A jó szülő előbb Istent szereti, majd a társát, így tudja szeretni a gyermeket, és helyesen nevelni. A gyermek számára a legfontosabb a példa.

A szülők ezután a gyermekekkel és a tanárokkal együtt bőséges ebédet fogyasztottak el, majd osztályonként szülői értekezleteket tartottak.

Kiemelkedő eseménye volt a napnak, amikor az újonnan érkező diákok fogadalomtételére és énekszolgálatára került sor. Az ünnepi eseményre nagy izgalmakkal készülő kicsik és nagyobbak az iskola ünnepi öltözetében, a megjelentek előtt kérték Isten segítségét tanulmányaikhoz, melyekre lélekben is készülnek, s igyekeznek azt a tőlük telhető legjobban teljesíteni.

Isten segítse őket!

Forrás: refua.tirek.hu