Templombúcsút tartott a beregszászi római katolikus egyházközség

Szerző: | 2019.09.17., 10:15 | Hitélet

Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek mutatta szeptember 15-én a beregszászi római katolikus templom búcsúi szentmiséjét.
Az ünnepre Kárpátalja számos településéről érkeztek hívek, hogy részt vegyenek a közös áhítaton.

A szentmisén Molnár János beregszászi esperes-plébános, Mankovics Sándor nagybégányi plébános, Marosi István görögkatolikus lelkész, valamint Merva Péter, a veszprémi egyházmegye beregszászi származású papja koncelebrált.

Dr. Márfi Gyula szentbeszédében a buddhisták és a nyugati világ szenvedéshez való viszonyát hasonlította össze a keresztények kereszthez való hozzáállásával.

Buddhának azt volt az elve, hogy ki kell oltani magunkból az élet utáni szomjat, és el kell jutni a szent közömbösség állapotába. A nyugat világa mértéktelenül adagolja a fájdalomcsillapítókat, az élvezeti cikkeket. De ezeken az utakon nem lehet eljutni a teljes boldogságra. A fakírok, akik érzéketlenné válnak a fájdalomban, érzéketlenek maradnak az örömben is. A nyugatiak pedig az élvezeti cikkek rabjaivá vállnak. Jézus a kereszt által mutat utat a fényre, a keresztút által a mennyei boldogságba” – magyarázta az érsek.

Végül elmondta, hogy a kereszthordozásnak háromféle értelme is lehet életünkben: vezekelhetünk a bűneinkért, tökéletesedhetünk általa, valamint engesztelhetjük Istent mások bűneiért.

A szentmise ünnepi körmenettel zárult. A szervezők agapéval várták a vendégeket, közben pedig a kígyósi Szederinda néptáncegyüttes fellépését tekinthették meg a jelenlévők a templomudvarban.

Bunda Fehér Rita
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This