Biblia

Vasárnapi üzenet

„Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” 2 Tim. 1, 7

Timóteus fiatalemberként volt a gyülekezet pásztora. Több jel arra mutat a levélben, hogy gondjai voltak, bizonyos feszültségek adódtak a szolgálatban. Ilyen körülmények közt szüksége volt egy ilyen apostoli biztatásra.

Az ige tárgya: a Szentlélek személyes hatásának meghatározása. Ennek van negatív és pozitív oldala.

Negatív: mi nem a Szentlélek hatása? A félelem. A félelem függést jelent a félelem okától, következménye: befolyásolás és rabság. Isten nagyon érzékeny arra, ha nem Ő, hanem valami/valaki más, akitől/amitől függünk és félünk: jövő, betegségek, másik ember, erőtlenség. A félelem oka a hitetlenség, és következménye a depresszív bénultság. Ennek a bénultságnak a gyakorlati megnyilvánulása: nem beszélek, nem vállalok gyereket. Azok a társadalmak életképesek és nyitottak, ahol nincs a bénító, életidegen félelem: ott egy családban sok gyerek van, tudnak felszabadultan örülni. Ha ezt a félelem által mozgatott részünket eltörölnénk, megszűnne a személyiségünk, mert a legnagyobb részünket a félelem formálja. Isten először függetlenné és szabaddá akar tenni a maga számára. Az életre való felszabadulást jelenti a félelem megkötözöttségének eltörlése.

Pozitív: mi a Szentlélek hatása? Erő, szeretet, józanság.

Erő: Egyre többször hallható: elegem van, nem bírom tovább. A lelki és fizikai állóképességünk nagyon megrendült az utóbbi időben: egy kis veszteségtől teljesen kikészülünk. Az erő itt nagyon gyakorlati kifejezés. Van erő: a családra, a szolgálatra, mások terheinek a felvételére, a szenvedélyekkel való szakításra.

Szeretet: Az Újszövetségben az isteni és a keresztyéni szeretet kifejezésére a klasszikus görögben elhanyagolt kifejezés van: agape. Az általánosan használt szeretet (fileo, eros) kifejezésekhez mérten nem az érzés kerete, hanem a tárgya és iránya más. A fileo, eros szavak azt jelentik: a benned lévő érték keltett bennem szeretetet irántad; az agape jelentése: a bennem lévő szeretet teremtett értéket benned. Vagyis felvállallak, áldozatot hozok érted, megbocsátok, kitartok melletted, akármilyen is vagy. A szeretet mindig személyes és konkrét cselekedetekben mutatkozik meg, elméleti szeretet nincs.

Józanság: Szintén gyakorlati kifejezés. Jelentése: helyes értékelés. Tudnunk kell értékelni a szavainkat (ha valamit kimondok), cselekedeteinket (az előrelátás mérlegelésének kérdése), gyermeknevelésünket (jó-e a gyerekemnek, ha éjszakákig marad a diszkóban), nemzeti öntudatunkat (mennyit szabad engednünk), egyházunkat (ismerjük-e a Szentírást).

Tehát van lehetőségünk felszabadulni a pusztítóan bénító félelem alól, az Isten szolgálatára, az igazi és minőségi, nemcsak vegetáló emberi életre, melyben mindenre van erő, hol ez az erő a szeretetbe ágyazva tevékenykedik, mikor ez az erő a szeretet irányításával józanul, s így a leghatékonyabban van felhasználva.

Radvánszky Ferenc
református lelkipásztor

Forrás: karpataljalap.net