Biblia

Vasárnapi üzenet: 2022. január 30.

„Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.”            
(Mt. 10, 1)

A hatalomra való törekvés mindig is része volt az emberiség történetének. Létezik emberek által kidolgozott rend arra, hogyan lehet demokratikusan, törvényes úton hatalomba kerülni választások útján. A hatalom rendeltetése, hogy a társadalom javát szolgálja, a törvényes rendet fenntartsa, a törvénytelenségnek pedig határt szabjon. Sajnos azonban tanúi lehetünk a legmodernebb demokrácia gyengeségének, ugyanis figyelemmel kísérhetjük, hogyan jutnak sokan hatalomhoz a törvényes keretek ellenére is, vagy hogyan feledkeznek meg törvényesen megválasztott emberek küldetésük legfontosabb céljáról.

Máté evangélista arról számol be, hogy Jézus hatalmat ad tanítványainak. Úgy is fogalmazhatunk: felhatalmazta őket, hogy az Ő nevében csodákat tegyenek.

Ennek a hatalomnak nincs más célja, mint az, hogy bizonyítsa Jézus üzenetének igazságát: „Közel van a mennyek országa.” Ehhez a felhatalmazáshoz nincs szükség pénzre, egyéb biztosítékokra, csupán teljes ráhagyatkozásra, hitre. Jézus hatalma nem e világból való, s a tanítványok is átélik, hogy Jézus hatalma őket is felülemeli a földi korlátokon, és nevében csodákat tudnak tenni. Erről később ujjongva számolnak be. Minden úgy történt, ahogyan Jézus előre megmondta.

Ma élő keresztyénként ne feledjük, nincs annál csodálatosabb, mint hogy Jézus követei lehetünk. Felhatalmazást kapunk arra, hogy az Ő nevében könyörögjünk. Az Ő nevében bocsáthatunk meg, tehetünk jót, mondhatjuk el az örömüzenetet, hogy tart még a kegyelmi idő.

Urunk Lelke vezessen ebben minket! Ámen.

Kótyuk Zsolt
református lelkipásztor

Forrás: karpataljalap.net