A fiatalkori bűnözés helyzetéről a Munkácsi járásban

A napokban gyűlésezett a Munkácsi Városi Végrehajtó Bizottság Koordinációs Tanácsa, amelyen a fiatalkori bűnözés okairól, következményeiről és megelőzéséről volt szó.

A gyűlésen a Munkácsi Városi Végrehajtó Bizottság osztályainak képviselői, az Ukrajnai Belügyminisztérium Munkácsi járási fiatalkori bűnözés elleni belügyi osztálynak a képviselői, illetve a szakiskolák pedagógiai munkájáért felelős pedagógusok vettek részt. Mihajlo Lábos polgármester helyettes és a Koordinációs Tanács elnöke nyitotta meg a gyűlést. Beszédében elmondta, hogy az adott kérdés rendkívül foglalkoztatja a tanács tagjait. A továbbiakban koordinálni szándékozzák minden olyan szolgálat, hivatal vagy osztály munkáját, amelynek köze van a fiatalkori bűnözés megelőzéséhez.

Vaszil Szoszkida, a kárpátaljai fiatalkori bűnözés elleni belügyi osztályának vezetője hozzátette, hogy a 2011. év folyamán 29, 5%-ra csökkent a fiatalkori bűnözés.

Olga Sztepánova, a fiatalkori bűnözés elleni szolgálatnak a vezetője elmondta, hogy minden egyes gyermek, aki bűntettet követett el, tanulmányi helyén egy úgynevezett bűnmegelőzési nyilvántartásba lett felvéve, és emellett rendszeresen foglalkoznak is velük. Hozzátette, hogy amiatt is aggódnak, hogy a tanulók körében is megnőtt a bűnözés. A városban 22 tanuló követett el bűncselekményt. Az a tény is aggasztó, hogy növekedett azoknak a fiataloknak a száma, akik már követtek el bűncselekményt. Viszont csökkent azoknak a gyerekeknek a száma, akik ittas állapotban követtek el bűncselekményt.

A Koordinációs Tanács összegzésképpen megállapította, hogy a fiatalkori bűnözés „fiatalodott”. A bűntettet elkövető gyerekek között 1998-as, 1999-es és 2000-es születésű gyerekek is vannak. Talán az oktatási intézményekben nem megfelelőképpen tartják a bűnmegelőzési foglalkozásokat? De miért okolják majdnem minden nevelési kérdésben az iskolát? Hol vannak a szülők? Miért nem vonják felelősségre a szülőket a nem megfelelő nevelés miatt? Mert általában a gyerekek iskola utáni időszakban követik el a bűntetteket. A negatív tendenciák elleni harcnak egyik hatékony intézkedése az iskolában folytatott beszélgetés a szülőkkel, azaz szülői értekezletek, előadások keretei között különböző kérdésekben. Bár, ahogy a gyakorlatban tapasztaljuk, a szülői értekezleteken csak azok a szülők vesznek részt, akinek a gyermekével nincs semmi gond.

Viszont a pedagógusok feladata – minél több gyermeket, különösen a problémásokat, bevonni különböző szakkörökbe, sportklubokba hívni őket vagy más tevékenységgel elfoglalni őket, és kontrolálni az elfoglaltságukat.

A gyűlés végén Mihajlo Lábas, a Koordinációs Tanács elnöke összegezte az elhangzottakat: a fiatalkori bűnözés problémájának megoldása a tanulók körében csak akkor lehetséges, ha az integrált módon szervezik meg a fiatalkori bűnözés megelőzését, azaz minden szervezetnek, hivatalnak a munkáját, amelyeknek köze van ehhez a kérdéshez, bevonják a munkába és közös erőfeszítésekkel dolgoznak.

A mukachevo.net nyomán.