Gondnokság alá helyezhető-e egy cselekvőképes rokkant?

„Édesapám II. kategóriájú rokkant. Mit kell tennem ahhoz, hogy a gondnokságom alá helyezzék?”
– Az adott kérdést Ukrajna polgári törvénykönyve (Ptk), Ukrajna törvénye a szociális ellátásról és egy sor alacsonyabb szintű normatív dokumentum szabályozza.
A Ptk 58., 59. paragrafusa értelmében a cselekvésképtelen személyek helyezhetők gondnokság alá, gondozás alá pedig azok, akiket korlátozott cselekvőképességűeknek mondtak ki. Ezeket az eljárásokat orvosszakértői véleményezés alapján folytatják le, melynek célja megállapítani, hogy az adott személy mennyire van tisztában cselekedetei következményeivel, illetve képes-e irányítani azokat, s kizárólag bírósági eljárás keretében mondhatják ki a cselekvőképesség korlátozását, illetve a gondnokság/gondozás alá helyezést.
Az ön által leírtakból nem derül ki egyértelműen, de úgy tűnik, édesapja tudata tiszta, ezért nincs alapja a gondnokság/gondozás alá helyezésnek. Ebben az esetben kezdeményezheti viszont az időskorú ember állandó ellátásának (azaz szociális szolgáltatások nyújtásának) elrendelését. Erre A szociális ellátásról törvény 7. paragrafusa ad lehetőséget.
Az ügyintézésről, illetve arról, hogy milyen dokumentumokra lesz szüksége ehhez, Ukrajna Miniszteri Kabinetjének A szociális szolgáltatásokat nyújtó személyeknek juttatandó kompenzáció megítélése és folyósítása rendjének jóváhagyásáról (№558, 2044. 04. 29.) című határozata rendelkezik.
A rendelkezés 6. pontja alapján a következő okmányokat kell benyújtania:
a) A szociális szolgáltatásokat nyújtó személy részéről: 1. folyamodvány, amelyben beleegyezik a szociális szolgáltatások nyújtásába; 2. személyi igazolvány, vagy a személyazonosságot igazoló egyéb dokumentum; 3. az orvosi konzultációs bizottság arra vonatkozó megállapítása, hogy a jelentkező egészsége megengedi a szociális szolgáltatások nyújtását állandó jelleggel; 4. a munkakönyv másolata, illetve annak hiányában az adott személy írásos nyilatkozata a munkakönyv hiányáról; valamint utolsó munkahelyéről, 5. folyamodvány, amellyel beleegyezik a személyére vonatkozó jövedelmi adatok ellenőrzésébe az Adófizető természetes személyek nyilvántartásának felhasználásával.
b) A szociális szolgáltatásokra szoruló személy részéről: 1. kérvény a szociális szolgáltatások igénybevételére; 2. személyi igazolvány, vagy a személyazonosságot igazoló egyéb dokumentum; 3. az orvosi szociális szakértői bizottság vizsgálati jegyzőkönyvéhez mellékelt igazolás másolata (№157-1/o forma); 4. az orvosi konzultációs bizottság megállapítása az álladó külső ellátás szükségességéről, illetve a rászorulónak az önellátásra való alkalmatlanságáról (kivéve az I. rokkantsági kategóriájú személyeket, akiknek rokkantságát időkorlát nélkül állapították meg, s akik az orvosi konzultációs bizottság megállapítása értelmében álladó külső ellátásra szorulnak, illetve alkalmatlanok az önellátásra).
A folyamodványokat és a mellékelendő dokumentumokat a járási állami adminisztrációk vagy a települési önkormányzatok végrehajtó bizottságainak a lakosság szociális védelmének kérdéseiben illetékes hivatalaihoz kell benyújtani a szolgáltatást igénylő személy lakhelyén.

hk