Interjú Bacskai József főkonzullal

Szerző: | 2012.10.08., 09:57 | Közélet

Az Európa Központ című újság rendszeresen tájékoztat Magyarország helyi konzulátusainak ungvári és beregszászi tevékenységéről. A lap szerkesztője, Vladimir Krivosapko interjút készített Bacskai Józseffel, Magyarország ungvári főkonzuljával, aki elsőként képviselte a magyar diplomáciát Kárpátalján.
Főkonzul úr, hivatalnokként gyakran vesz részt hivatalos és kulturális rendezvényeken, viszont az olvasók keveset tudnak Önről. Mondana magáról néhány szót?
– Nős vagyok, van két felnőtt lányom. Egyikük orvostanhallgató Budapesten, a másik lányom Debrecenben a bölcsészettudományi karon végzi tanulmányait. Én magam közgazdász és mérnöki diplomával rendelkezem. Az utóbbi években többször töltöttem be vezető tisztséget a közigazgatásban. Mielőtt Ungvárra helyeztek volna, gazdasági és közigazgatási feladatokat láttam el a Külügyminisztériumban Budapesten.
Megpróbálok eleget tenni minden meghívásnak. Ha ugyanarra a napra több meghívást is kapok, akkor arra megyek el, amelyre először kértek fel, a többi eseményen valamelyik kollégám képviseli Magyarországot.
Ön képviseli a magyar államot megyeszékhelyünkön. Milyen feladatokkal jár ez?
– A Magyar Főkonzulátus ungvári körzetéhez tartozik az Ungvári, Munkácsi, Volóci, Perecsenyi, Ilosvai, Szolyvai, Nagybereznai és az Ökörmezői járás, valamint a Lembergi, Ivano-frankivszki és Csernyivci megyék is. Elsődleges feladatom a jószomszédi viszony ápolása, valamint a gazdasági, kereskedelmi, oktatási, diplomáciai és karitatív ügyek segítése és felkarolása.
A Kárpátalján élő magyar állampolgárok szokták igényelni a konzulátus segítségét vagy támogatását?
– A konzulátus egyik fő feladata a nehéz helyzetbe került magyar állampolgárok érdekeinek képviselete. A segítségnyújtás más-más formában valósul meg: történhet egyszerű tanácsadás, telefonos tájékoztatás, valamit személyes megbeszélés is formájában is. Különböző esetekben nyújthatunk segítséget. Például ha valaki elveszíti az útlevelét, akkor olyan dokumentumot adhatunk, amellyel az érintett haza tud utazni. Volt már példa arra is, hogy magyar állampolgár életét vesztette Ukrajnában, mi ilyen helyzetben is segítséget nyújtunk.
Leggyakrabban milyen kérdésekkel fordulnak Önökhöz a kárpátaljai lakosok?
– Magyarország és Kárpátalja szoros kapcsolatban áll egymással politikai, gazdasági és kulturális téren egyaránt. A leggyakoribb kérdések közé tartozik a partnerkapcsolatok keresése, valamint a határon átnyúló együttműködés elősegítése. A másik fontos téma a vízumkérdés. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Kárpátalján közel 160 ezer magyar él, akik szorosan kötődnek Magyarországhoz, hisz ott élnek rokonaik, ismerőseik. Nekik segítünk abban, hogy fenntartsák és ápolják kapcsolataikat szeretteikkel.
Ejtsünk néhány szót a dokumentumok kiadásáról! Hogyan juthatnak a lakosok schengeni vízumhoz, illetve kishatárforgalmi engedélyhez? Milyen dokumentumokat kell benyújtania a kérelmezőnek?
– A vízumigénylés eljárásának módját a Schengeni Kódex, az Európai Unió és Ukrajna között létrejött egyszerűsített vízumrendszerről szóló megállapodás szabályozza. A kérelmezőnek rendelkeznie kell útlevéllel, valamint meg kell adnia a magyarországi tartózkodás célját és körülményeit. Másik fontos feltétele az utazás anyagi fedezetének biztosítása. Mivel az utazás célja különböző lehet (látogatás, turisztikai, kulturális stb.), eltérőek lehetnek az úgynevezett „bizonyítékok” is. A kishatárforgalmi engedély esetében elegendő egy igazolás arról, hogy a kérelmező három éve az adott körzetben él.
A dokumentumok benyújtása többféleképpen történhet. Az európai mintához igazodva ma már nemcsak személyesen, hanem telefonon vagy interneten keresztül is igényelhető időpont hétköznaponként 8.00—11.00 óra között. A schengeni vízumkérelmek, akárcsak a kishatárforgalmi engedélykérelmek beadási ideje nem tart tovább pár percnél. Sajnos előfordul olyan eset, hogy a kérelmező nem a megadott időpontra érkezik a vízum átvételére, ilyenkor azokat szolgáljuk ki elsőként, akik időben érkeztek. A jelentkezési űrlapok kiadása teljesen ingyenes. Fontos tény, hogy a magyar kormány szinte minden második igénylőnek ingyenesen biztosítja a vízumot, többek között nyugdíjasoknak, gyerekeknek és diákoknak is.
A vízumok átlagosan a benyújtástól számított egy héten belül készülnek el. A kishatárforgalmi engedélyeket Magyarországon állítják elő, így azokra akár másfél hónapot is várni kell. További információ a konzulátus honlapján található: http:www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ungvar/HU.
Beszéljünk kicsit a határon való átlépésről! Milyen törvényeknek és jogszabályoknak kell megfelelni a Magyarországra való átlépés során?
– Az összes idevágó vám-és adótörvényt most hosszú lenne felsorolni. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapján minden információ megtalálható.
Ami az üzemanyag-behozatalt érinti, ez év márciusától hetente egyszer lehet vámmentesen üzemanyagot átvinni a határon. Ezen felül minden be nem jelentett behozatal csempészésnek minősül. Azoknak, akik üzemanyagot szeretnének Magyarországra hozni, három feltételnek kell megfelelniük: az import nem lehet állandó jellegű, tehát kizárólag esetleges alkalom lehet. A behozott üzemanyag csak saját használatra fordítható, kereskedelmi célokra nem használható fel. Az új jogszabályok értelmében a vámmentesen behozható mennyiség az autó szabályos üzemanyagtartályának mennyisége, ezenfelül még maximum 10 liter üzemanyag szabványos hordozókannában. Aki ezen feltételek valamelyikét megszegi, büntetésre számíthat. Ilyenkor az illető személy maga döntheti el, hogy kifizeti-e az üzemanyag jövedéki adóját, vagy visszaviszi azt a vásárlás helyére.
A két ország együttműködésében fontos szerepet játszanak a határ menti régiók kapcsolatai. Milyen eredményeket értek el eddig e téren, és milyen terveik vannak a jövőre nézve?
– A magyar—ukrán áruforgalom növekvő tendenciát mutat még a válság idején is. 2011-ben a Kárpátalja és Magyarország között lezajlott áruforgalom értéke meghaladta az 1 millió dollárt.
A főkonzulátus arra ösztönzi a befektetőket és a vállalatokat, hogy pénzügyi, kereskedelmi és gazdasági célokra válasszák a kárpátaljai piacot. Úgy véljük, hogy Kárpátalja nagyon jó alapul szolgál a turisztikai, vendéglátói és mezőgazdasági kapcsolatok kialakítására.
A két ország közötti kapcsolat nemcsak Kárpátaljára korlátozódik. Nemrégiben az ungvári főkonzulátus Odesszával írt alá megállapodást. Ki volt ennek a kezdeményezője, és pontosan mit takar ez a szerződés?
– A memorandumot a kecskeméti székhelyű Tisza nemzetközi szervezet kötötte az Odesszai Megyei Tanácshoz tartozó Ipari Parkok Alapkezelő Társasággal. A szerződéskötés helyszínét a konzulátus biztosította. Az együttműködés részleteit a megállapodás rögzíti.
Ez év májusában 12. alkalommal rendeztek jószomszédi napot Kárpátalja és Szlovákia szomszédos megyéi között. Régebben Magyarországgal is szerveztek hasonló napokat, mostanában miért merült ez feledésbe?
– Magyarország és Kárpátalja számos szállal kapcsolódik egymáshoz, vegyük csak a települések vagy iskolák testvérvárosi, intézményközi kapcsolatait. Talán Magyarország már nem foglalkozik a határon átnyúló rendezvényekkel, de a szomszédság kölcsönösen előnyös, sok projektet valósítottunk meg, egy részük pedig folyamatban van. Idén a Keleti Partnerség Program keretein belül különböző iskolák és intézmények energiahatékonysági fejlesztését tűzték ki célul. Így a magyar és ukrán felek összesen 1 millió dollár értékű beruházást végezhettek 56 településen. Reményeim szerint ez a projekt a jövőben is folyatódik.
Milyen gyakran találkoznak az ukrán kormány képviselőivel? Milyen problémákat vitatnak meg, és milyen terveik vannak a jövőre nézve?
– Rendszeresen találkozunk a megye és a helyi önkormányzat képviselőivel is, ilyenkor mindig az aktuális események kerülnek szóba. Legutóbb például az augusztus 14—20. között megrendezett kerékpártúrához kaptunk közvetlen segítséget. A túra résztvevői hét nap alatt több mint 1500 kilométert tettek meg, és közel 100 településen fordultak meg a Vereckei-hágótól Budapestig. A program fő célja az volt, hogy felhívják a figyelmet Kárpátalja nevezetességeire, így mozdítva elő a térség turisztikai fejlődését. A nyugati országok segíthetnek európai kerékpárutak létrehozásában, ez megkönnyíthetné a határátlépést, ezáltal az emberi kapcsolatok fejlődését.
A két oldal vezetői gyakran találkoznak. A tárgyalások során a magyar partnerek mindig kihangsúlyozzák, hogy Budapest megkülönböztetett figyelmet szentel Kijevnek, ebből kifolyólag különleges szerep jut Kárpátaljának és az itt élő magyarságnak. Magyarország az EU-ban is határozottan kiáll a mellett az elképzelés mellett, hogy az Ukrajnával való együttműködést a továbbiakban is erősíteni és bővíteni kell.
Nemrég a Magyar Főkonzulátus anyagi segítséget nyújtott az ungvári rendőrségnek a Petőfi tér kamerákkal történő felszerelésében. Hogyan segíthetik Önök a megyeszékhelyünket? Vannak erre vonatkozó terveik?
– Örömünkre szolgál, hogy Ungvár első biztonsági kameráját a mi segítségünkkel szerelték fel. Hisszük, hogy az ungvári közbiztonság tovább javítható a város más részein is. A konzulátus részt vesz a város szebbé tételében, virágládákat vásároltunk, a konzulátus előtti parkban padokat helyeztünk el, hogy biztosítsuk a várakozó vendégek kényelmét. Partnerként tekintünk Ungvár városára.
Hogyan vélekedik a Magyar Főkonzulátus médiában betöltött szerepéről?
– A konzulátus ajtaja mindig nyitva áll a sajtó képviselői előtt, számos megállapodást is kötöttünk már velük. 2011-ben, Magyarország EU-elnöksége idején indult meg az ukrán újságírók Magyarországra való meghívása. Kárpátalján kívül lembergi újságírókkal is tartjuk a kapcsolatot, valamint tervezzük ivano-frankivszki újságírók magyarországi látogatását is. Így mindenki maga győződhet meg az ország nyitottságáról, az újságírók pedig személyesen kaphatnak választ a magyar politikusokhoz intézett kérdéseikre. A tapasztalat azt mutatja, hogy a képzett újságírók hitelesebben publikálnak. Előfordultak olyam esetek, mikor egyes hírportálok valótlan információt közöltek, de róluk mindenki tudja, hogy kik ők, és milyen elveket vallanak.
Mit üzen Ungvár és Kárpátalja lakosságának?
–Tavaly Magyarország Főkonzulátusa sokat tett annak érdekében, hogy elősegítse a jószomszédi viszony ápolását, valamint Ukrajna európai uniós integrációját. Remélem, hogy a helyi vezetés az oktatási, kulturális, vallási stb. szervezetek bevonásával rengeteg új eseményt valósít majd meg, melyek elősegítik a kölcsönös tisztelet kialakulását.

Az UA- Reporter.com nyomán

Pin It on Pinterest

Share This