„Maradjunk meg még ezer évig”

Szerző: | 2012.08.23., 13:55 | Közélet

A ungvári járási Tisza­salamon lakói a 2011-ben felavatott Szent István-szobornál méltatták államalapító nagy királyunk ünnepét, mely hálaadó református istentisztelettel kezdődött. Nemzeti himnuszunk eléneklése után Palkó Katalin, a KMKSZ Tiszasalamoni Alapszervezetének elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket és a megjelenteket.

Gubicza Gábor ungvári magyar konzul ünnepi beszédében rámutatott: „Szent Istvánnak köszönhetjük Magyarországot, Szent István napja ezért az egység ünnepe is. Első koronás királyunk szentként is az egységet jelképezi, mivel mind a nyugati, mind a keleti egyház szentként ismeri el. Államalapítóként ránk hagyta méltó alkotását, a magyar államot, mely egységünk alapja ugyan, de ez az egység csak akkor lesz igazán szoros, ha minden magyar, legyen az anyaországi vagy határainkon túl élő, egyetértésben összefog.”

Dr. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke Szent István művét méltatva kiemelte: „Az országot Árpádék szerezték, ők telepedtek meg a Kárpát-medencében és hozták létre Magyarországot. A modern keresztény államot azonban Szent István alapította meg 1012 évvel ezelőtt. A magyarság számára – amely itt a Kárpát-medencében korábban is egy kis nép volt a nagy germán és szláv tengerben – az élet egyik legfontosabb parancsa mindig a megmaradás volt. Az, hogy megmaradjanak az erősebb népek között magyarnak. Ennek két módja volt: az egyik az alkalmazkodás – mindig alkalmazkodniuk kellett az erősebb, modernebb országokhoz, a másik pedig az önállóságnak mindenáron való fenntartása, a magyar tudatnak, a magyar identitásnak az őrzése. Ezt a feladatot először, és útmutató módon Szent István király oldotta meg.” – A ma embere számára az államalapító szent király művének üzenete Brenzovics László szerint a következő: „Most a mi nemzedékünknek a kötelessége fenntartani a magyarságot. Alkalmazkodnunk kell, ugyanakkor őriznünk kell saját önállóságunkat, saját identitásunkat. A magyarság minden nemzedék életében egy választás, az ember választ akkor, amikor gyermeke iskolába megy, választ a választásokon, amikor magyar jelöltre adja voksát, vagy másra. Sok választás előtt állunk, legyünk méltók Szent István örökségéhez, ne adjuk el egy tál lencséért magyarságunkat, és maradjunk meg még ezer évig.”

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke hangsúlyozta: „Büszkén állhat ma itt minden magyar, mert Magyarországnak olyan nemzeti kormánya van újra, amely a Szent István-i elveket követi, az államalapító király örökségét viszi tovább, és amely nem feledkezik meg a határon túli magyarságról sem. (…) Én annak reményében állok ma itt, hogy a kárpátaljai magyarság sem hoz szégyent erre a megújuló nemzeti egységre akkor, amikor megmérettetés elé kerül majd.”

Snepp Román római katolikus atya Szent Máté evangéliumát idézve rámutatott: „Első szent királyunk Krisztusra építette a saját életét, és rábízta az ország jövőjét. (…) A példáját követve mi is Krisztusra építsük a jövőnket, aki szikla, és Krisztussal építsünk, aki az építőmester.”

Kótyuk Zsolt református lelkész ünnepi beszédében így fo­galmozott: „Akkor építünk kősziklára, ha mi tudunk alázattal kicsik maradni, hogy nagy legyen az Úr. Testvérek, munkálkodjunk azért, hogy ez így legyen, tegyünk félre minden akadályt, minden megkörnyékező bűnt – ez van bőven –, és fussunk egyenest a cél felé, építve hittel családot, közösséget, gyülekezetet, nemzetet.”

Maha László történész, a csapi Széchenyi István Középiskola igazgatója részletesen ismertette Szent István király életét, kiemelve minden fontos, mai életünkre is kihatással lévő tettét és bölcs előrelátó döntésést.

A KMKSZ Tiszasalamoni Alapszervezetének ünnepi műsorában Demes Tamás Máté Péter Hazám című dalát énekelte, Palkó Katalin Sajó Sándor, Fekete Alice Wass Albert, Leczó Nóra pedig Reményik Sándor versét szavalta. Az erre az alkalomra katolikus és református KMKSZ-tagokból összeállt vegyes kar hazafias és egyházi dalokat énekelt. Végül Fekete Melinda a Trianoni himuszt énekelte. Az ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult.

dózsa
Kárpátalja

Pin It on Pinterest

Share This