penzfelvetel ua

Mekkora a munkanélküli segély összege?

„Három évig dolgoztam gyermekem születése előtt, majd a szülési szabadságot követően jelentkeztem a foglalkoztatási központban, ahol nyilvántartásba vettek. Mekkora munkanélküli segély illet meg havonta, ha korábbi munkahelyemen szabályosan bejelentve dolgoztam, a cégtől 3000 hrivnya fizetést kaptam, amely után minden adó és járulék meg lett fizetve? A munkaviszonyom közös megegyezés alapján szűnt meg.”
– Az adott kérdést Ukrajna munkatörvénykönyve, illetve Ukrajna törvényei Az általánosan kötelező állami társadalombiztosításról munkanélküliség esetére és A lakosság foglalkoztatásáról szabályozzák.
Az általánosan kötelező társadalombiztosításról munkanélküliség esetére törvény 1. paragrafusa értelmében az a személy, aki fizette az egységes állami társadalombiztosítási hozzájárulást, pénzbeli segélyre jogosult, ha olyan helyzet áll elő, hogy a) elveszíti a bérét (pénzbeli járandóságát) annak következtében, hogy tőle független okokból elveszíti a munkáját, a megállapított rendnek megfelelően nyilvántartásba veszik munkanélküliként, kész és képes egy megfelelő munkahelyen munkába állni, s ténylegesen munkát keres; b) részlegesen válik munkanélkülivé.
A biztosított személynek tőle független okokból bekövetkezett munkavesztésén a munkaviszonyának Ukrajna munkatörvénykönyve 36. (1–3. pontok), 38. (amennyiben lehetetlen folytatni a munkavégzést, valamint amennyiben a munkaadó nem tartja be a munkára vonatkozó jogszabályokat, a kollektív szerződés vagy a munkaszerződés feltételeit), 39., 40. (1., 2., 5., 6. pontok) paragrafusai alapján bekövetkezett megszűnését, illetve katonák esetében a katonai szolgálatból méltánylandó okokból (létszámcsökkentés, átszervezés, egészségi állapot, szerződés lejárta, a szerződés feltételeinek a parancsnokság általi rendszeres megszegése, családi körülmények vagy egyéb, a katonakötelességet és a katonai szolgálatot szabályozó törvény által rögzített okokból), nyugdíjjogosultság nélküli leszerelést értjük.
A Munkatörvénykönyv 22. paragrafusa értelmében a biztosítási viszony időtartamától függetlenül jogosultak munkanélküli segélyre azok a biztosított személyek, akiket a megállapított rendnek megfelelően munkanélkülinek ismernek el, s akiknek a biztosítási viszonyuk az utolsó 12 hónapban legalább 6 hónap volt az Általánosan Kötelező Társadalombiztosítási Állami Nyilvántartás adatai alapján.
A munkanélküli segélyt az attól számított nyolcadik naptól fizetik, hogy a biztosított személyt a megállapított rendnek megfelelően nyilvántartásba vették az állami foglalkoztatási szolgálatnál. A munkanélküli segély folyósításának teljes időtartama nem haladhatja meg két éven belül a 360 naptári napot. Azok esetében, akik nyugdíjba vonulás előtt állnak (két évvel a nyugdíjjogosultság elérése előtt) a munkanélküli segély folyósításának időtartama nem haladhatja meg a 720 naptári napot. Amennyiben a biztosított személyt két éven belül ismételten munkanélkülinek ismerik el, összeadódik azon napok száma, amelyek után munkanélküli segélyre jogosult.
A Munkatörvénykönyv 23. paragrafusa alapján a munkanélküli segély összegét a biztosított személy azon bérének (jövedelmének) egy adott százalékában állapítják meg, amely után az általánosan kötelező állami társadalombiztosítást fizette, a biztosítási idő hosszának függvényében: a) legfeljebb 2 évnyi biztosítási idő esetén 50 százalék; b) 2–6 év között 55 százalék, c) 6–10 év között 60 százalék, d) 10 év felett 70 százalék.
A munkanélküli segély kifizetésre kerülő összege ezenkívül függ a munka nélkül töltött időtől is. Az első 90 naptári napra a megállapított segély teljes összegét folyósítják, a következő 90 naptári napra a 80 százalékát, a továbbiakban pedig a 70 százalékát.
Azok, akik utolsó munkahelyükről saját elhatározásukból, méltánylandó okok nélkül távoztak, ugyancsak a fentiek szerint megállapított munkanélküli segélyre számíthatnak, ám annak folyósítása esetükben csak a munkanélküliség 91. naptári napjától kezdődik.

hk