Nagydobronyi kutató az Akadémiai Ifjúsági Díj nyertesei között

Huszonöt fiatal kutató vehette át idén a Magyar Tudományos Akadémia rangos elismerését, az Akadémiai Ifjúsági Díjat február 28-án. 2024-ben a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről és az élettudományok területéről hét-hét, a matematikai és természettudományok területéről pedig tizenegy fiatal kutatót díjaztak.

Az élettudományok kutatói közül díjat kapott a nagydobronyi születésű Szanyi Szabolcs is. A fiatal kutató jelenleg a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növényvédelmi Intézet adjunktusa. A díjat az „Új módszerek az agro-biodiverzitás monitorozásban, avagy mire jók a táplálkozási attraktánsokkal felszerelt csapdák?” című pályamunkájáért ítélték meg számára.

Szanyi Szabolcs hírportálunknak elmondta, hogy kutatásai során egy új, innovatív módszer alkalmazhatóságát tesztelte, melynek eredményei alapján kiérdemelte ezt a rangos elismerést. Kiderült, hogy az alkalmazott módszer alkalmas a faunisztikai felmérések végzésére, sőt még a hosszútávú fénycsapdás vizsgálatok eredményeit is képes kiegészíteni. Arra is rámutatott, hogy a tesztelt táplálkozási attraktánsok hatékonysága és szelektivitása eltér a széles körben alkalmazott fénycsapdák hatékonyságától és szelektivitásától, eredményei alapján szükség van az együttes alkalmazásukra.

A tesztelt táplálkozási attraktánsok egyes – külön is vizsgált – fajok esetében alkalmasak lehetnek arra, hogy kiegészítsék/kiváltsák a feromonokkal felszerelt csapdákat. Különösen a populációdinamikai felmérésekben.

Az alkalmazott, bagolylepkékre fejlesztett táplálkozási attraktánsok széles körű tesztelése során feltűnt, hogy számos úgynevezett nemcél faj egyedei is megjelentek a begyűjtött mintákban. Ebből arra lehet következtetni, hogy a lepkéken kívül, más rovartaxonok is reagálnak egyik vagy másik általuk alkalmazott csalétekre. Ez szintén új eredményként jelent meg, melyek részletes kiértékelése során több rovarcsoport esetében is nemzetközi érdeklődésre számot tartó felismerést tett.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjra olyan, harmincöt évnél fiatalabb kutatók pályázhatnak, akik tudományos minősítéssel (PhD-fokozattal) rendelkeznek, tagjai az MTA köztestületének, és Magyarországon, költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyetemek vagy más tudományos kutatási tevékenységet is végző intézmények foglalkoztatottjai, kutatói ösztöndíjasai.

A díjat több mint ötven éve alapították. 2022-ben a szintén kárpátaljai születésű László Elemér, az Atommagkutató Intézet tudományos munkatársa nyerte el az elismerést, „Környezeti izotópok időbeli és térbeli változásának modellezése” című pályamunkájáért.

Kárpátalja.ma