Önigazgatást kér Kárpátaljának a megyei tanács

Az ukrán alkotmány módosítását és a decentralizációs folyamatok mielőbbi megvalósítását sürgetik a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselői abban a felhívásban, melyet az ukrán elnökhöz, a miniszterelnökhöz és a Legfelsőbb Tanács vezetőjéhez címeztek. A testület tagjai április 5-én, a VII. összehívású megyei tanács harmadik ülésszakának első ülésén fogadták el a javaslatot.

A dokumentum bevezetőjében az 1991. december elsejei kárpátaljai referendumra emlékeztetnek, amelyen a szavazók 78,6 százaléka tette le voksát Kárpátalja autonómiája mellett, hogy a megye Ukrajna részeként különleges önkormányzati területté váljon. A megyei képviselők 1992 januárjában Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához fordultak, hogy fogadja el a népszavazás eredményét, ám törekvésük ekkor nem járt sikerrel.

A mostani indítvány következő részében a kárpátaljai küldöttek Petro Porosenko ukrán elnök 2015. január 12-i rendeletére hivatkoznak. Ebben Porosenko jóváhagyta Ukrajna fejlődésének 2020-ig tartó stratégiai tervét, mely egy sor alkotmányos reformot és az ország decentralizációját irányozza elő. A Kárpátaljai Megyei Tanács a határozatra utalva kéri Ukrajna alkotmányának és az ország törvényeinek azonnali változtatását, hogy az minden pontjában megfeleljen a nemzetközi és az uniós elvárásoknak, elsősorban a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának. Ennek értelmében a jelenlegi központosított irányítás helyett több önrendelkezési jogot kapnának a helyi közösségek, hogy hatékony területi önigazgatás valósuljon meg az országban. A kérelmezők azt szeretnék, hogy egy, a szubszidiaritás elvén alapuló önkormányzati rendszer alakuljon ki, aminek következtében hatékonyabbá válna a rendelkezésre álló források felhasználása.

Kárpátalja.ma