Nyelvi jogaink: magyar nyelvű írásos tájékoztatás

Mivel a legutóbbi ukrajnai népszámlálás hivatalos eredményei alapján a magyar anyanyelvűek aránya Kárpátalja megye területén meghaladja a 10%-ot, minden kárpátaljai lakosnak joga van magyar nyelven fordulnia a megyei hivatalokhoz, illetve azon járási és települési szintű önkormányzatokhoz, állami szervekhez, melyek területén a magyar anyanyelvi beszélőinek aránya szintén eléri a 10%-os határt.
nyelvi jogaink es lehetosegeink

A jogszabályok értelmében ahhoz is jogunk van, hogy beadványunkra, levelünkre, kérelmünkre magyar nyelven kapjunk hivatalos választ.
Ha tehát magyar nyelvű levélben fordulunk a Kárpátaljai Megyei Tanácshoz, vagy az Ungvári Járási Tanácshoz, esetleg Vári, Nagydobrony, Tiszapéterfalva, Szernye stb. polgármesteréhez, elvárhatjuk, hogy ezen a nyelven kapjunk hivatalos választ.
Azoknak a járásoknak és településeknek a területén azonban, ahol a magyar ajkúak aránya kisebb, mint az összlakosság egytizede, a járási és helyi önkormányzatnak nincs olyan kötelezettsége, hogy magyar nyelven adjon választ a hozzájuk magyarul forduló állampolgároknak.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)