45 elsős kisdiák a Nagyberegi Középiskolában

Szerző: | 2016.09.03., 10:00 | Oktatás

Új tanévre hívogatott szerte az országban az első csengő. A Nagyberegi Középiskola kapui is ismét megnyíltak a tanulók előtt. Egy újabb tanév vette kezdetét, amelynek során élmények, lehetőségek, új ismeretek elsajátítása várja a diákokat.

A tanévévnyitó ünnepség kezdetén az állami, majd a nemzeti himnusz elhangzása után Géczi Tihamér iskolaigazgató üdvözölte a kis elsősöket. Beszédében így fogalmazott: „Minden szülő számára felelősségteljes döntés, hogy gyermekét melyik iskolába íratja be. Bízom benne, hogy önök jól döntöttek. Az itt eltöltött évek lehetőséget adnak majd tudás, tehetség kibontakoztatására, amihez kitartást és sikert kívánok.”

Sin József a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke köszöntőjében arról szólt, hogy a tanévkezdés egy nagy ünnepnap, életünk egyik fontos eseménye. Már az ókorban is kiemelt helye volt az iskolának. Az iskola egy olyan hely, ahol jó lenni. Majd azt kívánta: „Legyen a Nagyberegi Középiskola is egy olyan hely, ahol érdemes és jó lenni. Egy iskola, ahová érdemes menni és ahol érdemes tanulni.” Az elsősökhöz szólva Sin József így fogalmazott: „Fontos, hogy aktív résztvevői legyetek iskolátok életének, mely által ti is különféle élményekkel, tapasztalatokkal tudtok gazdagodni. A pedagógus, a tanár, ki értelmet és lelket épít, a holnapra gondol, a nemzet jövőjére, hagyományt ápol, jelent erősít, és jövőt biztosít. Legyetek bizalommal és tisztelettel tanáraitok iránt” – mondta Sin József.

Csok Márta, a község polgármestere a diákok számára sikeres évkezdést kívánt, megköszönte a pedagógusoknak, hogy itthon maradtak Kárpátalján, és nevelik tovább a felnövekvő nemzedéket.

Tóth László nagyberegi református lelkipásztor beszédében felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy nem mindegy, hogy ez a 9 hónap hogyan fog eltelni, és nem mindegy, hogy erre a 9 hónapra ki hogyan fog visszaemlékezni. „Éljétek meg, hogy ezek az emberek, akik a környezetetekben élnek, örömmel tekintsenek rátok, ne sóhajtozva jöjjenek a pedagógusok az iskolába, hanem érezzék, hogy figyeltek rájuk. A szülők és pedagógusok pedig Istentől kért bölcsességgel és alázattal egyengessék az ifjak útját”.

Dufinec Sándor helyi görög katolikus lelkész mindenki számára kellő kitartást és erőt kívánt, hogy minél nagyobb bölcsességet és tudást sajátítsanak el a diákok az előttük álló évben.

A köszöntő, útravaló gondolatokat követően az ünnepelt kis elsősöké lett a főszerep, akik derűs arccal szavalták el kis verseiket, melyek az új tervek és az iskolakezdés örömét fejezték ki.

A 11. osztály nevében Kovács Teodóra és Margitics Amina köszöntötte az intézmény legifjabbjait, valamint diáktársaikat, majd átadták útravalóul kis ajándék tanszercsomagjaikat legifjabb iskolatársaiknak.

Az elsős diákoknak Péter Csaba megyei képviselő is ajándékcsomagot küldött és üdvözlő levelében sikeres tanévet kívánt az iskolások számára.

A Nagyberegi Középiskolában idén 36-an kezdték meg a magyar és 9-en az ukrán osztályokat, összesen 45 elsős kisdiák lépte át a beregi iskola küszöbét, telve izgalommal és kíváncsisággal, hogy milyen lehet az iskolapadban ülni.

Váradi Enikő

Pin It on Pinterest

Share This