A Rákóczi-főiskola szakkollégistái Budapesten ismertették tudományos munkáikat

A Márton Áron Tehetséggondozó Ösztöndíj a felsőoktatásban tanuló, kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tehetséggondozását kívánja elősegíteni. A program az ösztöndíjas hallgatóknak lehetőséget nyújt módszertani ismeretek elsajátítására, prezentációs, kommunikációs és kapcsolatépítési készségük fejlesztésére. A 2022–23-as tanévben Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola öt hallgatója nyert felvételt az ösztöndíjprogramba, akik az Óbudai Egyetemen megrendezett zárókonferencián adtak számot kutatási eredményeikről.

A Rákóczi-főiskola felvételt nyert hallgatói és tutoraik az alábbi kutatási témákkal vettek részt a szakkollégium munkájában:

  1. Hadar Bianka (Biológia szak, MSc, II. évfolyam): Botanikai kutatás a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén. Témavezető: Dr. Kohut Erzsébet;
  2. Nagy Dóra (Történelem szak, BA, IV. évfolyam): Adalékok a magyar parlamentarizmus történetéhez. Bereg megyei képviselőválasztások 1861–1872 között. Témavezető: Dr. Molnár Ferenc;
  3. Szántó Zsófia (Tanító szak, BA, IV. évfolyam): Tanulmányi eredményesség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pedagógusképzésben résztvevő hallgatói körében. Témavezető: Dr. Pallay Katalin;
  4. Bajusz Boglárka (Angol szak, MA, II. évfolyam): Hallás utáni szövegértést fejlesztő stratégiák az angol, mint idegennyelv órákon belül és azon kívül. Témavezető: Dr. Szilágyi László;
  5. Palinszky Georgina (Matematika szak, MSc I. évfolyam): Véges csoportok mátrix reprezentációja lokális gyűrűk felett. Témavezető: Dr. Sztojka Miroszláv.

A június 29-i zárókonferencián a szakkollégisták tudományterületi szakértőkből álló szakmai zsűri előtt – Prof. Dr. Tonk Márton kutatásvezető, Prof. Dr. Balog Adalbert, Prof. Dr. Bodó Barna, Prof. Dr. Farkas Csaba, Prof. Dr. Paizs Csaba és Prof. Dr. Sztranyiczki Szilárd szekcióvezetők – mutatták be és vitatták meg kutatási eredményeiket.

Gratulálunk a szakkollégistáknak, további szakmai sikereket kívánunk!

Kárpátalja.ma