Az anyanyelvi oktatásról egyeztettek a magyar kisebbség vezetői az ukrán oktatási minisztériummal

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma Vira Rohova miniszterhelyettes vezetésével megbeszélést tartott a magyar kisebbség szervezeteinek képviselőivel május 6-án online térben.
A megbeszélésen az anyanyelvi oktatáshoz való jogok biztosításának feltételeiről és a következő, május 12-ei magyar-ukrán oktatási munkacsoport üléséről volt szó.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Fiókintézete közösen kidolgozott és előterjesztett egy olyan alaptantervet és óratervet, amely megfelel az ukrán követelményrendszernek és emellett segíti a magyar indentitás megőrzését.

A kidolgozott tantervmodellek a következő osztályokat érintik: honismeret, népismeret (5-6. osztály), magyar történelem (7-9. osztály), ukrán nyelv és ukrán irodalom (5-9. osztály), magyar nyelv (5-9. osztály), integrált irodalom (5-9. osztály), művészet (5-9. osztály).

A kárpátaljai magyar szervezetek a kidolgozott tanterv modell elfogadása mellett arra is kérték az oktatási és tudományos minisztérium képviselőit, hogy az ekvivalenciaszerződés fokozatok honosításával kapcsolatos szabályrendszerét francia mintára egyszerűsítsék.

A szervezetek írásban is megfogalmazták kérésüket, levélben fordultak Vira Rohova miniszeterhelyetteshez és Pacsay-Tomassich Orsolyához, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának államtitkárához, a magyar-ukrán oktatási munkacsoport társelnökéhez. A levélhez mellékelték az eddigi évek során kidolgozott munkaterveiket és biztosították a levél címzetteit további konstruktív együttműködésükről.

Kárpátalja.ma