Ballagás a Nagydobronyi Líceumban

Két ballagó osztálynak szólalt meg az utolsó csengő a Nagydobronyi Líceumban június 2-án.

A tanévzáró ünnepség kezdetén a ballagók alkalomhoz illő dalokat adtak elő, majd Katona-Mironova Berta, a líceum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Az igazgató átnyújtotta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, valamint a területi és a kistérségi oktatási osztály okleveleit azoknak a tanulóknak, akik kimagasló eredményeket értek el a tantárgyi vetélkedőkön. Nagyon sok diák szerzett dobogós helyezést a megmérettetéseken, ami bizonyítja, hogy színvonalas oktatói munka folyik az iskola falai között. Katona-Mironova Berta elsőként a tanároknak és az iskola valamennyi munkatársának mondott köszönetet, majd kifejezte háláját a kistérség vezetése és oktatási osztálya felé, és megköszönte Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint a Pedagógusszövetség hosszú évek óta tartó szakmai támogatását is.

A ballagókhoz megszívlelendő üzenettel fordult:

„Bízunk benne, hogy megéreztétek: méltó emberi életet csak szeretetben és szép emberi kapcsolatokban érdemes élni olyan közösségben, amely biztonságot ad és kiteljesít. Ne feledjétek, csak az teljesedhet ki, aki tartozik valahová. Ti ide tartoztok, egy összetartó közösséghez. Itt vannak a gyökereitek, és bárhová kerültök, ez a gyökér visszakér, visszavár, nem ereszt.”

A végzősök osztályfőnökei nevében Varga Sándor búcsúzott a diákoktól.

„Készek vagytok az indulásra, de legyetek készek a fejlődésre is”

– tanácsolta a ballagóknak, majd egy képzeletbeli időgép segítségével felidézte az elmúlt tizenegy iskolás év meghatározó mozzanatait.

A végzősök képviseletében Pinte Szófia és Molnár Angéla Dominika búcsúzott az iskolától, majd sor került a jelképes útravalót rejtő tarisznyák átadására.

Köszöntötte az ünneplő közönséget Nagy Ferenc, a Nagydobronyi kistérség polgármestere.

A tizedik osztályosok nevében Szántó Boglárka szólt a ballagókhoz.

Az ünnepség zárásaként Kolozsy András esperes Isten áldását kérte a Nagydobronyi Líceum végzőseire.

H. T.

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma