Ballagás a Péterfalvai Református Líceumban

Június 3-án elballagtak a Péterfalvai Református Líceum végzős diákjai. Az 1995-től működő egyházi tanintézmény idén 26 végzős diákot bocsátott ki.

A ballagási ünnepség istentisztelettel vette kezdetét a tivadarfalvai református templomban. Seres János, a líceum lelkész-igazgatója köszöntötte a meghívott vendégeket, majd az igehirdetés által szólt az egybegyűltekhez és a ballagó diákokhoz. Elmondta, hogy Isten nem akkortól kezdve ismer és tervez velünk, amikor meghalljuk az Ő szavát és elindulunk a templomba, vagy amikor lekonfirmáltunk, hanem már az anyaméhben, formáltatásunk idején, születésünk előtt elkészítette rólunk tervét. Ő akarta, hogy legyünk és végig segítette életünket, kijelölte szülőföldünk helyét. Itt, Kárpátalján készített Isten mindnyájunknak jövőt. Az is benne volt az Ő tervében, hogy a végzős diákok ebben az intézményben tanuljanak. Végezetül a lelkész biztatta a ballagókat, hogy merjék hittel beletenni jövőjüket Isten kezébe, aki a jövőben sem fog elfeledkezni róluk, és egyengetni fogja útjaikat.

A prédikáció után Danku Gábor, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka is köszöntötte a ballagókat, majd a végzős diákok ünnepi műsora következett a líceum udvarán. Egy-egy igével köszönték meg az igazgatónőnek, a lelkész-igazgatónak, tanáraiknak, nevelőtanáraiknak és a líceum minden munkatársának értük végzett áldozatos munkájukat. Kifejezték hálájukat szüleik felé, és köszönetet mondtak osztályfőnökeiknek. Végül elbúcsúztak diáktársaiktól, majd átadták a stafétát. Ezt követően a ballagó diákok osztályfőnökei, Bíró Zita és Fóris Sándor szívhez szóló üzenetekkel vettek búcsút diákjaiktól. A továbbiakban a diáktársak énekkel köszöntötték a végzősöket, és sok emléket felidézve, humoros felszólalással köszöntek el tőlük, ezután átadták a tarisznyába készített útravalót.

Ezt követően Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese szólt az egybegyűltekhez és a végzősökhöz, majd beszédet mondott Fülöp Barna, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, dr. Oroszi József, a Péterfalvai Kistérség polgármestere, Nagy Barna, a Máramaros-Ugocsa Egyházmegye főgondnoka és Mészár István lelkész, a líceum tanára. Ezután Seres Debóra, az intézmény magyartanára felolvasta Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház világi főjegyzőjének köszöntőjét.

A líceum igazgatója, Bohut Andrea megköszönte a szülők bizalmát, a tanárok és a líceum dolgozóinak munkáját, amit a háború okozta nehézségek ellenére is kitartóan elvégeztek, illetve a Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványnak, valamint a Magyar Kormánynak a támogatást. A végzős diákoktól Istenhez intézett fohásszal és bölcs útmutatásokkal búcsúzott, majd átadta a tanév során, a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákoknak az elismerő okleveleket.

Az ünnepség végén, a szülők nevében Homoki Gábor meghatódva adott hálát Istennek a kárpátaljai református iskolákért, megköszönte a tanárok és a líceumi dolgozók áldozatos munkáját, hitbeli nevelését és szeretetét, amit a diákok felé tanúsítottak.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Fotók: Péterfalvai Református Líceum