Diplomaátadó ünnepséget tartottak a Rákóczi-főiskolán

Tanévzáró és diplomaátadó ünnepséget tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola június 28-án. Az eseménynek a hagyományokhoz hűen a beregszászi református templom adott otthont.

2023-ban a Rákóczi-főiskolán 220 diák vehette át diplomáját. Alapképzésen 160, mesterképzésen 60 hallgató szerezte meg a végzettséget igazoló okiratot.

A rendezvény a történelmi zászlók felvonultatásával indult, majd a Himnusz eléneklését követően Taracközi Ferenc, a beregszászi református egyházközség vezető lelkipásztora köszöntötte a jelenlévőket. A rendezvény résztvevői egyperces néma csenddel adóztak a háborúban elesettek és a közelmúltban elhunyt főiskolai munkatársak emlékének.

Soha nem volt még akkora a hallgatói létszám, mint ebben a tanévben. 1500 jelentkezőt regisztráltunk, közülük 592-en nyertek felvételt tavaly szeptemberben – kezdte évértékelő beszédét Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora. Hozzátette, az előző tanévben 7 új képzési programot indított a főiskola, 2023 szeptemberétől pedig ismét bővül egy új szakkal a kínálat. Az intézmény 2022 szeptemberében elismerő oklevelet kapott Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumától, amit Ukrajna felsőoktatásának fejlesztéséhez való hozzájárulásával, valamint a belső menekültek ellátása terén végzett humanitárius munkájával érdemelt ki. A háború kitörése óta a főiskola több száz menekült ellátásáról gondoskodott, és kvótákat biztosított az ország belsejéből érkezett menekülteknek.

A főiskola biztos szakmai alapokon nyugszik, amelyet az oktatás minőségét ellenőrző ukrajnai államhatóság teljes körű átvilágításának sikeres eredménye is megerősített.

A Rákóczi-főiskola rektora örömmel számolt be a főiskolán végbement oktatási fejlesztésekről nemzetközi színtéren: az intézmény bővítéséről a kettős képzések terén, sikeres együttműködésről külföldi egyetemekkel (például az Amerikai Egyesült Államokban működő Niagara Egyetemmel), sikeres Erasmus- és Makovecz-ösztöndíjprogramokról.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatási rendszere hálózattá nőtte ki magát. Nemcsak azzal, hogy évről-évre bővíti a felsőoktatásban tanulható szakjai számát, hanem már rendelkezik gyakorló óvodákkal (P. Frangepán Katalin Gimnázium), szakképző intézményekkel (a II. RFKMF Szakgimnáziuma és az Egán Ede Szakképzési Intézet) és népművészeti intézményrendszerrel (Tulipán Tanoda) is. 2023-ban pedig a Kárpátaljai Magyar Líceumok elindításával gyakorló középiskolák is létrejöttek.

A legnagyobb eredménynek azonban azt tartjuk, hogy a nehézségek és a körülmények ellenére sikerült egyben tartani az oktatói és a munkatársi gárda legnagyobb részét, a hallgatók abszolút többségét.

A magyarországi vendégek részéről Kovács Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket és hívta fel a végzős diákok figyelmét a hit és a felelősségvállalás fontosságára.

A végzős diákok nevében Váradi Krisztián magyar szakos hallgató mondott köszönetet. A közös fogadalomtételt követően a végzősök átvehették diplomáikat.

Remélem, hogy az Istentől kapott hivatást megtalálják, és megértik, mi az, amit Önökre bízott a Mindenható. Keressék a megvalósítás lehetőségét, és ne várják meg, hogy a lehetőség kopogtasson. Az ugyanis ritkán kopogtat, maguknak kell megkeresni – biztatta szavaival a végzős diákokat Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke. Hozzátette, ennek egyik szemléletes példája, hogy a kárpátaljai magyarság 30 évvel ezelőtt megtalálta a lehetőséget arra, hogy létrehozzon egy felsőoktatási intézményt. E kezdeményezés eredményének lehetnek részesei a jelenlévő diákok is.

A diplomaátadó ünnepség zárásaként a történelmi egyházak részéről Zán Fábián Sándor református püspök, Molnár János római katolikus esperes-plébános és Marosi István görögkatolikus parókus Isten áldását kérte a jelenlévőkre, és a Mindenható igéjét adták útravalóul a végzős hallgatóknak.

M.K.

Kárpátalja.ma