Drávai Gizella nyelvhasználati vetélkedő

Április 27-én, szombaton nyelvhasználati versenyt szervezett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Beregszászban a 6. számú általános iskolában. Ez alkalommal a 3–8. osztályos tanulók mérettethettek meg, mindenki saját korosztályának megfelelő feladatsorok által.
A hagyományteremtő vetélkedőt Drávai Gizella emlékének szentelték.dravai
A versenyt Punykó Mária, Kárpátalja egyik legműveltebb magyartanárának, Gizi néninek a növendéke nyitotta meg. Az egykori tanítvány meghitten emlékezett tanárára és példaképére, aki nemcsak a magyar nyelv és irodalom tanítását tekintette elsődleges feladatának, hanem pedagógusi pályája során arra törekedett, hogy a keze alatt cseperedő diákokból művelt, harmonikus felnőtteket neveljen, olyan embereket, akik össze tudják kötni egy vers élményét egy zeneművel, egy festmény hatását egy verssel. Punykó Mária végül minden résztvevőnek azt kívánta, hogy jó eredményeket érjenek el, majd ezt követően a 6. számú általános iskola igazgatóhelyettesével együtt ünnepélyesen megkoszorúzták az iskolában elhelyezett Drávai Gizella-emléktáblát.
A megnyitó után a diákok az osztályterembe mentek, ahol egy rövid tájékoztató után megkapták feladatlapjaikat, és nekiláthattak a feladatok megoldásának.

Kárpátalja.ma