Kezünk munkáját tedd maradandóvá – új tanév indult a Felsőfokú Szakképzési Intézetben

Ötödik tanévét nyitotta meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) Felsőfokú Szakképzési Intézete szeptember 3-án, immár hagyományosan ökumenikus istentisztelettel a beregszászi római katolikus templomban.

Az alkalmon Molnár János római katolikus plébános, Taracközi Ferenc református lelkipásztor és Marosi István görögkatolikus parókus hirdetett igét, s biztatta a jelenlévő diákokat és tanárokat, hogy Isten útmutatásában bízva induljanak az új tanévnek.

Soós Katalin igazgató a hálát emelte ki a tanév első napján: az anyanyelvhasználatot korlátozó intézkedések árnyékában is van, aki magyarul szeretne tanulni. Az intézmény idén a 101 első évfolyamossal együtt összesen 326 diákkal kezdi meg munkáját. Az ünneplést nemcsak az új tanév kezdete, de az intézet mögött álló sikeres akkreditáció, és a 2018 nyarán sikeresen diplomát szerző 92 végzős is indokolja, akiknek 80%-a folytatja szeptembertől tanulmányait. Az oktatás minőségét és a diákok szorgalmát mutatja az is, hogy a másodikosok 72%-a tette le sikeresen a külső független tesztet ukrán nyelvből annak ellenére, hogy az a kárpátaljai ukrán anyanyelvű fiatalok jelentős részét is megoldhatatlan probléma elé állította. Mi mást is kérhetnénk pedagógusként az új tanév elején Istentől, mint hogy kezünk munkáját tegye maradandóvá – ez az egy ige összefoglalja az oktató-nevelő munka legfőbb célját.

Brenzovics László ukrajnai parlamenti képviselő a gyökerekhez való ragaszkodás fontosságát hangsúlyozta a nehézségek idején, Babják Zoltán polgármester pedig arra biztatta a diákokat, hogy ne csak új élményeket, barátokat szerezzenek, de időtálló szaktudásra is tegyenek szert a választott tudományágban.

Orosz Ildikó, a II. RFKMF rektora az iskola szerepét definiálta az internet világában, ahol az információ egy-két kattintásra van bárkitől. Szentgyörgyi Albert gondolatait adta útravalóul a gólyáknak: Az iskola dolga, hogy megtanítson tanulni, az értéket a gaztól megkülönböztetni, s lehetőséget adjon a diáknak, hogy megízlelhesse a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát.

Ferku Szilviszter II. évfolyamos hallgató Reményik Sándor versének szavaival biztatta diáktársait, hogy a nehézségekben se adják fel a munkát.

A hagyományokhoz hűen az új tanév kezdetén az első évfolyamot megkezdők fogadalomban tettek ígéretet, hogy tovább öregbítik majd az intézmény jó hírét és szorgalmasan igyekeznek tudásukat gyarapítani az itt töltött évek alatt. Az immár teljes jogú diákká avatott gólyákat Orosz Ildikó rektor és Soós Katalin igazgató köszöntötte kézfogással.

Kiss Julianna
Kárpátalja.ma