Megkezdték az új tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

1422 hallgató számára nyílt meg az új tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) szeptember 10-én. A tanévnyitó ünnepségnek hagyományosan a beregszászi református templom adott otthont.

Az ünnepség Kárpátalja történelmi zászlóinak felvonultatásával kezdődött, melyeket a főiskola kuruc kori viseletbe öltözött hallgatói vittek be a templomba. Ezt követően Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkésze köszöntötte a résztvevőket Isten szavával, Jeremiás könyve 29. részének 4. versével.

Nemzeti imádságunk és a főiskola himnusza, a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruc kori ének után köszöntötték a meghívott vendégeket, köztük Semjén Zsoltot, Magyarország miniszterelnök-helyettesét.

Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektora tanévnyitó beszédében beszámolt az elmúlt tanévben elért sikerekről. Rávilágított, hogy a magyar államnak köszönhetően a főiskola megnyitotta az egészség- és sportközpontját, amellyel megoldódott a testnevelés órák elhelyezése. Ismertette, hogy a pedagógiai szakirányú felvételizők esetében sikerült kiharcolni, hogy magyar nyelvből belső felvételi vizsgát tegyenek a jelentkezők. A rektor asszony kiemelte, hogy a Rákóczi-főiskola a Kaposvári Egyetemmel és a budapesti Nemzeti Színházzal együttműködve színészképzést indít. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a nyár folyamán munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy gördülékenyen kezdődhessen az új tanév. A főiskola rektora felhívta a diákok figyelmét arra, hogy teljesítményének megfelelően mindenki ösztöndíjban részesül. Végül Placid atya tanácsaival kívánt kitartást az első és felső évfolyamos hallgatóknak és az oktatóknak.

Ezt követően Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója köszöntötte a résztvevőket, és átadta a főiskola rektorának Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter levelét.

A köszöntőbeszédek után az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele következett, majd kézfogással hivatalosan is az intézmény hallgatóivá avatták a gólyákat.

A II. RF KMF tanévnyitó ünnepségén átnyújtották a főiskola tudományos tanácsa által létrehozott Rákóczi-díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejöttének, a főiskola megmaradása és fejlesztése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése. A kitüntetésben azok a személyek részesülhetnek, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, ezzel is segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A díjat minden évben két személy – egy anyaországi vagy külföldi és egy kárpátaljai – kaphatja. A főiskolai tanács határozatának értelmében 2018-ban a magyarországi díjazott Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, a kárpátaljai díjazott pedig Vass Ilona, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány igazgatója.

A díjátadást követően Semjén Zsolt köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy Magyarország nemzetpolitikája mély keresztény gyökerekből indul ki, és a magyar kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy a magyar nemzet fennmaradjon a határon kívül élő magyarokkal együtt.

Vass Ilona köszönetét fejezte ki, hogy a kezdetek óta a főiskola munkatársa lehetett. Emlékeztetett, hogy az intézmény számos hallgatónak nyújtott továbbtanulási lehetőséget, és sok kárpátaljainak biztosít munkahelyet.

Brenzovics László ukrán parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke elmondta, hogy a Rákóczi-főiskola keresztény értékeket hordoz, melyet az is szimbolizál, hogy a tanévnyitó és tanévzáró ünnepséget minden évben a templomban tartják. Hennagyij Moszkalhoz fordulva köszönetét fejezte ki azokért a törekvésekért, amelyeket a Kárpátalján élő nemzetiségek érdekében tett.

A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték az elsős és felsős hallgatókra, az intézmény tanáraira, munkatársaira és minden jelenlévőre.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Pallay Katalin
Kárpátalja.ma