Orosz Ildikó beszéde a tanévzáró ünnepségen

Szerző: | 2014.07.12., 07:37 | Oktatás

Tisztelt Főkonzul Urak, tisztelt Elnökasszony, Főtiszteletű Püspök Úr, Egyházi és Világi Méltóságok! Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák, végzős Diákok!

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a 2013/14. tanév 987 hallgató számára ért véget. Közülük ukrán államilag akkreditált képzésben 617 hallgató tanult, 370-en nem akkreditált speciális képzésben vettek részt. Ez évben 180 személy tanult valamilyen nyelvi kurzuson, akik közül 123-an vehették át igazolásukat egy korábbi időpontban. Összességében 1167 személy részesült valamilyen képzésben intézményünkben.
2014-ben 171 végzős hallgató veheti át a végzettségét igazoló BSc, illetve SSc oklevelet. Közülük 20 diák egyidejűleg két szakból is diplomát kap. Pallay Katalin, tanító szakos hallgató kitüntetéses specialist szintű diplomában részesül.
A végzősök közül, előzetes információk szerint 4-en nyújtották be jelentkezésüket doktori képzésre, 5 hallgató jelentkezett mesterképzésre más oktatási intézménybe.
A 2013/14. tanévben 41 diák részképzésen vett részt különböző magyarországi felsőoktatási intézményekben (ELTE, Debreceni Egyetem).
Az oktatást 90 főállású, 15 másodállású oktató, 4 főállású kutató, 83 technikai és adminisztratív munkatárs látja el.
A tanári karban 9 főállású és 2 másodállásban lévő nagydoktor, 40 főállású és 7 másodállású kandidátus oktatott. Az oktatók közül 8-nak PhD fokozata van, akik még nem honosíttatták kandidátusi fokozattá. Az angol szakos diákok felkészülését segítette két anyanyelvi lektor.
A múlt évben két munkatársunk (Váradi Natália és Csizmár János) honosította Magyarországon kiállított BSc szintű diplomáját, 3 kolléga (Gabóda Éva, Ádám Erzsébet, Brenzovics Marianna) MSc szintű diplomáját. Balogh Lívia mester fokon szerzett oklevelet az Ungvári Nemzeti Egyetemen, 8-an honosították PhD fokozatukat Ukrajnában és kaptak a megismételt védés alapján kandidátusi fokozatot. Csernicskó István prorektor habilitált az ELTE-n, Barkács Jenő prorektor úr docensi címet szerzett a Cserkaszi Nemzeti Egyetemen. Molnár D. István és Rácz Béla megvédték PhD fokozatukat. Továbbá 63 kolléga vett részt az ötévente esedékes továbbképzésen Ukrajna valamelyik vezető egyetemén.
Mindannyiuknak gratulálok és további szakmai sikereket kívánok!
Nagy öröm számunkra az is, hogy végzőseink közül négyen megvédték doktori fokozatukat: Bátyi Szilvia, Ferenc Viktória, Henkel Beatrix, Baráth Julianna.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára az elmúlt tanévben több magas rangú vendég tett látogatást: Martonyi János, Magyarország külügyminisztere; Németh Zsolt, Naszvadi György, Czomba Sándor, Rétvári Bence államtitkárok; Répás Zsuzsanna, Misovicz Tibor, Simon Attila István, Gulyás Gergely helyettes államtitkárok; Wetzel Tamás, az egyszerűsített honosítási eljárásért felelős miniszteri biztos; az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelői Laurentiu Hadirca és Iryna Ulasiuk jogtanácsosok.
Bayer Mihály, Magyarország kijevi nagykövete előadást tartott „EU–Ukrajna kapcsolatok” címmel. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke szakkönyvekkel támogatta az intézményt. Dr. Tardy János, a Magyar Természettudományi Társulat ügyvezető elnökével együttműködési megállapodást írtunk alá.
Kang-Tsung Chang, a Kainan Egyetem professzora tájékozódó jellegű látogatást tett a főiskolán.
Lilija Hrinevics, az ukrán parlament oktatási bizottságának elnöke, a parlament előtt lévő felsőoktatási törvénytervezet ügyében tájékozódott intézményünkben.
Valerij Luncsenko, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke és a kíséretében lévő helyettesek, Andrij Szerbajlo és Révész Mihajlo, intézményünk helyzetéről tájékozódtak.
Bocskor (Medvecz) Andrea, a II. RF KMF Lehoczky Tivadar Történelem- és Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője európai parlamenti képviselő lett. Ezúton is gratulálunk és aktív hatékony munkát kívánunk a kárpátaljaiak, az itt élő magyarok, és Ukrajna érdekében! Az a tény, hogy a FIDESZ elnöksége a KMKSZ által felterjesztett jelöltek közül a főiskola munkatársát találta alkalmasnak egy ilyen feladatra, intézményünk számára is elismerés, amit ezúton köszönünk.
Több felsőoktatási intézmény is hasonló módon ítéli meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát. 23 kárpátaljai és ukrajnai felsőoktatási intézettel, kutatóintézettel, szervezettel van együttműködési megállapodásunk. Ebből az elmúlt tanévben 6 együttműködést kötöttünk. A külföldi felsőoktatási intézmények, oktatáskutató egyesületek közül 62-vel van partnerségi megállapodásunk, melyből az elmúlt tanév során 7 szerződés kötöttünk.
A főiskola mint a kárpátaljai magyar közösség kutatóközpontja ebben az évben is tette a dolgát és vállalt kötelezettségét teljesítette.
Az intézet főbb kutatási programjai voltak ebben a tanévben:
– 2013 őszén a került sor a Lehoczky Tivadar Intézet temetőkutatási projektjének következő terepmunkájára Técsőn, Visk református és katolikus temetőiben, valamint Huszt régi római katolikus és katonatemetőjében.
– Folytatódott a –kárpátaljai vonatkozású bibliográfiai gyűjtés, a korábbi adatbázis frissítése, kiegészítése.
– A főiskola Felnőttképzési Központja felkérést kapott Magyarország Nemzeti Munkaügyi Hivatalának Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságától, a kárpátaljai magyar tannyelvű szakképzés helyzetének felmérésére.
– 2014 áprilisában és májusában intézetünk a hallgatók bevonásával a kárpátaljai magyarság körében közvélemény-kutatást végzett: „Ukrán elnökválasztás 2014 – a kárpátaljai magyarság szemszögéből” címmel.
– A Hodinka Antal Intézet kutatási területe az alábbi tematikában zajlott: Nyelvpolitika Kárpátalján: történeti és szinkron közelítés.
– A Földtudományi Tanszék munkatársai aktív kutatótevékenysége Kárpátalja tudományos igényű földrajzi feltárására irányult, és a következő témák köré csoportosult: Kárpátalja demogeográfiai viszonyai; Ukrajna etnogeográfiája és politikai földrajza; A beregszászi hősziget vizsgálata; A humánerőforrások és képzésük helyzete; Vulkáni komplexumok Kárpátalján; A turizmus kárpátaljai sajátosságai.
– A Fodor István Természettudományi Kutatóintézettel a Kárpát-medence biodiverzitását bemutató botanikai génbank kialakításán dolgoztak, minek eredményeként a főiskola gyűjteményes kertjét fölvették az Ukrajnai Botanikus Kertek és Dendroparkok Tanácsába. A központ a közös kutatások alapját képező együttműködési megállapodást kötött a Kazahsztáni Központi Botanikus Kert Botanikai és Növényhonosítási Intézetével, az Ungi Nemzeti Természetparkkal.
Intézetünk a 2013–14-es tanévben több tudományos rendezvényt, konferenciát szervezett:
1. A kárpátaljai zsidóság 1944. évi tragédiájának évfordulóján Holokauszt emléknapot tartott a Lehoczky Tivadar Intézet 2014. április 16-án, továbbá kétnapos nemzetközi konferenciát 1944 AZ „ELHURCOLÁSOK ÉVE” címmel 2014. május 28-29-én.
2. A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében került sor az I. világháború kitörésének 100. évfordulója kapcsán egy konferenciára a főiskolai hallgatók körében.
3. Az Angol Tanszéki Csoport szervezésében neves külföldi előadók részvételével Nemzetközi idegennyelv-tanítási és alkalmazott nyelvészeti konferencia volt a főiskolán 2014. április 11-én.
4. Neves külföldi előadók részvételével került sor a CERECO-2014 Kárpátok Eurorégió Környezetvédelmi Nemzetközi Konferenciára a Biológia és Kémia Tanszék szervezésében.
5. Műhelykonferenciával emlékeztünk főiskolánk egyik kutatóműhelyének névadója, Hodinka Antal születésének 150. évfordulójára.
6. Velünk élő tudomány címmel szervezett nemzetközi tudományos konferenciát 2013. november 15-én a főiskola Fodor István Természettudományi Kutatóműhelye.
7. Megtartottuk a VIII. Kárpátaljai Területi Tudományos Diákköri Konferenciát valamint a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók X. Konferenciáját a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével.
8. Beregszász alapításának 950. évfordulójának apropójából rendezett emlékkonferenciát a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék és a Lehoczky Tivadar Intézet.
9. Tudomány határok nélkül nyelvészeti konferenciát tartott Filológiai Tanszék, illetve a Hodinka Antal Intézet a Veszprémi Egyetemen 2013. október. 28-31. között.
10. Befogadtuk a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által lebonyolított Soós Kálmán Ösztöndíjprogram – Kárpátaljai Vándoregyetem előadásait.
Munkatársaink előadást tartottak: a Stockholmi Egyetemen, az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közgyűlésén, a Nyitrai Egyetemen, a Maribori Egyetemen, a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben, az MTA Kisebbségkutató Intézetében, az MTA Nyelvtudományi Intézetében, a Nyíregyházi Főiskolán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, az Eperjesi Egyetemen.
A főiskola kiadói részlege által megjelentetett fontosabb kiadványok:
Szikura József: A világflóra virágos növényei terméseinek és magvainak alakkörei c. kétnyelvű könyve;
Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945-2010) c. összefoglaló munkájának I. és II. kötete;
Márku Anita: „Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben című monográfiája;
Komonyi Éva: Mezőgazdasági alapismeretek c. oktatási segédlete;
Darcsi Karolina és Dobos Sándor szerkesztésében: A 72-es beadvány: nemzetiségi és oktatáspolitika a 60-70-es években a Szovjetunióban c. konferenciakötet;
Nagy Béla: Біоекологічні та біотехнологічні основи збереження генофонду Arnica montana L. в Закарпатті című könyve;
A Filológiai Tanszék és a Hodinka Antal Intézet Meszelt falakon túl címmel külön tudományos kötettel köszöntötte a 80. születésnapját ünneplő Kótyuk Istvánt, a tanszék vezetőjét, a az intézet kutatóját.
Munkatársainknak tanulmánya jelent meg a Nationalities Papers c. rangos, Londonban kiadott lektorált nemzetközi folyóiratban, továbbá az Anyanyelv-pedagógia c. szaklapban, a Magyar Nyelvőrben, a Kisebbségkutatásban.
A főiskola emblematikus kiadványa továbbra is az Acta Academiae Beregsasiensis című tudományos folyóirat, amely a 13. évfolyamába lépett és 2013-ban megkapta a nyomtatott tömegtájékoztatási eszközök ukrán állami nyilvántartásának igazolását. Elkészült és bejegyzésre került a főiskola új évkönyve LIMES címmel.
A II. RF KMF nemcsak oktatási intézményként, hanem Beregszász és Kárpátalja viszonylatában sajátos kulturális fellegvárként funkcionál. Minden évben számos művelődési, szellemi, hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvényt fogad be. Kiállítóterme és díszterme lehetőséget teremt tárlatok és koncertek szervezésére.
A 2013/2014. tanévben a Rákóczi-főiskolán fiatal képzőművészek mutatkozhattak be: ifj. Hidi Endrének ősszel egyéni tárlatot, kora tavasszal pedig az Ungvári Művészeti és Közművelődési Koledzs diákjainak szerveztünk kiállítást. Magyarország Ungvári Főkonzulátusának közvetítésével kiállítótermünkben bemutathattuk Oelschlager-Őry Lajos építész által tervezett épületeiről készült tárlatot, illetve a Kárpát-medence épített örökségét bemutató Megújuló örökség c. kiállításra. Tavasszal világörökségünk kincseit mutathattuk be a Beregszászi Magyar Konzulátus közvetítésével; nemrégiben pedig Horváth Anna síremlékének felújítására gyűjtöttünk egy kiállítással egybekötött vásár keretein belül. Intézményünk és több civil partner közreműködésével ősszel megtartottuk a királyházi Komjáthy-emlékkonferenciát és a huszti Bethlen-napot, tavasszal pedig a verbőci Tripartitum 500. évfordulójára szervezett emléktábla-avatást és konferenciát.
A főiskola adott otthont a Héttorony Fesztivál kárpátaljai állomásának, illetve a Nemzetstratégiai Kutatóintézet bemutatkozó estjének, melynek keretén belül Kárpátaljára látogatott Ferenczi György és a Rackajam, és más neves előadók; illetve prezentáltuk az Itt Magyarul Is honlapot.
Ebben az évben is számos évfordulóra és nemzeti ünnepre emlékeztünk. A teljesség igénye nélkül közösen emlékeztünk meg: az aradi vértanúkról, az 56-os forradalomról, a malenykij robotra elhurcoltakról, Kiss Ferenc irodalomtörténészről, március 15-ről, Radnóti Miklós költőről, Rákóczi zászlóbontásáról, a holokausztról. Együtt ünnepeltük a magyar kultúra, a magyar költészet, a magyar nyelv, továbbá a Nemzeti Összetartozás Napját; Tarasz Sevcsenko születésének 200., William Shakespeare születésének 450. évfordulóját. A május 8-án megrendezett Shakespeare-napot két korábbi rendezvény is megelőzte, mely szorosan ehhez az ünnepséghez kapcsolódott. Már hetekkel korábban kiállítottuk a főiskola folyosóján azokat a plakátokat, rajzokat, melyeket egy-egy híres Shakespeare-alkotás karakterei ihlettek. Mindez a II. éves angol szakos hallgatók kreativitását dicsérte. Valamint sor került egy angol kiejtési versenyre is, ahol az angol szakos diákok Shakespeare Hamlet c. művének „Lenni vagy nem lenni...” monológját adták elő és egy szabadon választott szonettet is. Az est folyamán az angol szakos diákok részéről három csapat versenyzett hat fordulóban, ahol kvízkérdésekre kellett válaszolni, képeket, filmjelenetek felismerni, képrejtvénybe bújtatott szonettet leírni és végül egy reneszánsz táncot előadni.
A Biológia és Kémia Tanszék a Föld napja alkalmából ünnepséget rendezett, melybe a természettudományi tanszékek is bekapcsolódtak.
2013-ban a főiskola tetőszerkezetének átadásával együtt újra megtartottuk a hagyományos jótékonysági szüreti bálunkat, melyet minden éven a Beregszászi Magyar Konzulátus és a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet közösen valósít meg. A PCS-vel közösen szervezett adventi koncert a jótékonyság jegyében telt az éven, melynek előadója a Beregszász Dixieland Band volt. A bevételt több civil szervezet felajánlásával együtt a helyi bentlakásos iskola javára ajánlottuk fel. Az éven ellátogatott hozzánk a Dal c. műsorsorozat győztese, az Eurovíziós Dalfesztivál döntőse. Kállay-Saunders András és a főiskola hallgatója, Demes Tamás beregszászi fellépésének bevételét az intézmény javára ajánlották fel.
A főiskola dísztermében koncertezett a Budapest Klezmer Band.

A 2013/2014. év során számos hagyományőrző program valósult meg: diákjaink számára heti rendszerességgel táncházat szerveztünk, a főiskolán bonyolították le a Hagyományok Háza és a Pro Cultura Subcarpathica által havonta szervezett népzenei és néptáncos mesterkurzust. Az intézmény tulajdonában lévő Nagyberegi tájházban az utóbbi szervezet heti rendszerességgel tartott hagyományőrző rendezvényeket és kézműves foglalkozásokat.
A Pedagógiai Tanszék idén a testnevelés szakkörök keretében rendezett az évfolyamok között bajnokságokat, tanár-diák mérkőzéseket. A férfi kézilabda-csapat megnyerte a felsőoktatási intézmények kárpátaljai bajnokságát. Szépen szerepeltek fiaink a Debreceni Egyetem által szervezett Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények közötti focibajnokságon. A 2013/2014-es tanév során 58 különböző főiskolai eseményen vehettek részt az érdeklődők.
A Rákóczi-főiskolán 2013 szeptembere és 2014 májusa között több mint 30 társadalmi és civil szervezett tartott különböző jellegű rendezvényt (konferenciát, kiállítást, találkozót, megbeszélést, könyvbemutatót, tanulmányi versenyt, megemlékezést, stb.). A több mint 100 összejövetelen hozzávetőlegesen 9525 jelentek meg. Több alkalommal is sor került különböző tantárgyi vetélkedőkre, tanulmányi versenyekre, melyre Kárpátalja általános- és középiskoláiból közel 2000 iskolás jött el.

Ejtsünk szót az eszközállomány helyzetéről és az oktatás körülményeiről.
Az Apáczai Csere János Könyvtár állománya 95 913 dokumentum. A 2013/14-es akadémiai évben a könyvállomány 3888 darabbal bővült mintegy 300 ezer hrivnya értékben. E folyamatos bővülés miatt kialakult helyhiányt a tanulmányi épület földszintjének szaktermeiben felállított üveges, zárható szekrényekbe történő kihelyezéssel próbáljuk orvosolni.
A Kölcsey Ferenc Szakkollégium 93 fő elhelyezésére biztosít lehetőséget összesen 35 szobában. Igaz, 173 hallgató igényelt szállást. A tanári vendégházban és a hozzátartozó lakásban, 11 szobában összesen 28 személy részére tudunk szállást biztosítani. Ebben a tanévben 4 szobát saját munkatársainknak adtunk ki állandó lakhatásra.
A tanévben a kollégiumban
• befejeztük a fürdőszobák részleges felújítását (kicseréltük a zuhanytálakat, csapokat, karnis és függöny került a zuhanyozókra);
• 36 ablakot, 30 ruhásszekrényt, függönytartókat és a függönyöket cseréltünk;
• a szobákban, az összes folyosón és a filmklubban átfestettük a falakat;
• kollégium épületét kívülről is sikerült teljes egészében átfesteni.
A kollégistákra lett bízva a filmklub működtetése, ahol hetente 1-2 vetítést szerveznek az itt lakóknak. A kollégium birtokában van 25 db kerékpár, ami bázisául szolgál a kerékpáros szakkörnek, ami több túrát is szervezett Kárpátalján.
A szakkollégium lakóinak a HÖK kezdeményezésére az alábbi programokat bonyolítottuk le:
• Gólyák beavatása – október;
• Kölcsey Kupa – november, december, március, április;
• Mézeskalács akció (mézeskalács- és teaosztás Beregszász főterén a Kálvin-kollégiummal közösen) – december
• Kollégiumi szilveszter
• Jótékonysági tojásfestő akció a Kálvin-kollégiummal közösen (a szolyvai magyar óvoda fennmaradásáért).
A kollégiumban zajlanak a KMPSZ nyári pedagógus-továbbképzései és a gyermektáborok.
A Puskás Tivadar Informatikai Központ (PTIK) elsődleges feladata üzemeltetni és folyamatosan továbbfejleszteni a főiskola informatikai, távközlési hálózatát és rendszereit, azok hardver és szoftver elemeit. A központ által üzemeltetett fontosabb eszközök: 197 db személyi számítógép, 24 laptop, 34 db nyomtató és fénymásoló, 12 db kiszolgáló (ezek közül 2 db hypervisor funkciókkal, ami több operációs rendszer futtatását teszi lehetővé egy fizikai gépen), 18 hálózati kapcsoló, 12 db vezeték nélküli hozzáférési pont, belső telefonközpont, 10 db IP kamera, 1 db hálózati videó rögzítő. A központ 5 informatika szaktantermet üzemeltet összesen 72 számítógéppel, ezeken kívül még 35 számítógép áll a diákok rendelkezésére szabad használatban. 2014. február 8-án a PTIK bázisán került sor a pedagógusszövetség által szervezett informatika versenyre 114 résztvevővel. Közülük 90 diáknak biztosítottunk számítógépet a versenyhez.
2013–2014-ben több fejlesztés történt mind eszközök, mind szolgáltatások terén, melyre több mint 550 000 hrivnyát fordítottunk:
• Kiépült a zárt láncú, 8 kamera képét rögzítő megfigyelő rendszer. Ezek közül 2 köztéri kamera publikusan az interneten is elérhető.
• 60 db Microsoft Windows és Office program licencet vásároltunk, amelyek tetszőleges nyelven és verzióban használhatók jogszerűen.
• Digitális tábla, projektor és laptop kerül beszerelésre a pedagógia és pszichológia tanszék tantermében és ezzel minden tanszéken van modern oktatási tanterem.
• Új, nagy sebességű, optikai internetkapcsolat alakítottunk ki, ami nagyobb internet sebességet biztosít a tanszékeken, szaktantermekben és a vezeték nélküli hálózatban (előreláthatóan szeptembertől, garantált 100 Mbit/sec, kiépítés ingyenesen, a felhasználóknak, míg az intézmény havi előfizetési díja 4300 UAH).
• Új, nagy sebességű hálózati kapcsolókat helyeztünk üzembe központi kapcsoló szerepben (réz és optikai portok: 40 db, gigabit).
• Új kiszolgáló számítógépet vásároltunk és helyeztünk üzembe hypervisor szerepben, ami több operációs rendszer futtatását teszi lehetővé egy fizikai gépen: Intel Xeon / 32 GB RAM / 2x 2TB Raid1.
• A Szeghalom terembe professzionális klímaberendezéseket szereltettünk be.
• Folyamatban van 16 vezetékes számítógép-hálózati gerinc UTP kapcsolat cseréje optikaira.
• Júniustól az intézményi webmail szolgáltatás két új, modern felületen is elérhető. Ezek elsősorban a többnyelvű levelezést és a mobil eszközökön való használatot segítik.
• Jelentős informatikai fejlesztések történtek a tanszéki irodákban.
• Az alagsori laboratóriumba nagy teljesítményű munkaállomás lett vásárolva.
• Jelenleg is zajlik a szerverszoba átköltöztetése. Az új teremből hatékonyan megoldható a végpontok számítógép-hálózati kapcsolata mind a fő-, mind a szakképzési épületből.
• Beszereztük a felsőfokú szakképzési részleg informatikai teremének eszközeit (14 számítógép, kiegészítők, projektor, nyomtató, programok).
• A felsőfokú szakképzési részleg könyvtárának és irodáinak informatikai eszközbeszerzése folyamatban van. (18 számítógép és tartozékok)
• Tantárgyi dokumentáció, oktatási segédanyagok webes közzétételét segítő rendszer került kialakításra: DokuWiki. Jelenleg a belső hálózaton érhető el. A tanárok önállóan szerkeszthetik, publikálhatnak általa tantárgyaikhoz kapcsolódó tartalmakat: http://dw.kmf.lan.
• Online tesztek és vizsgák megvalósítását segítő rendszert (http://test.kmf.lan) állítottunk üzembe (tcexam).
A Természettudományi Tanszéknek atomabszorciós laboratóriumot és mikroszaporítási laboratóriumot alakítottunk ki és szereltünk fel. Felújítottuk az Esztergom, Győr, Rákóczi termeket valamint a Rektori Hivatal termeit. Az alagsorban és a laborhelyiségekben modern ventilációs rendszert építettünk be.
A főiskola tetőszerkezetének és külső homlokzatának felújítása után folytatódott a főépület belső udvarának homlokzati felújítása. A munkálatok folyamán több mint 2500 négyzetméter falfelület lett felújítva. A főépület mögötti építmény rekonstrukciójának köszönhetően mintegy 2 000 négyzetméternyi területtel kezdheti a munkáját a II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete. Ezeket az országosan is jelentősnek számító beruházásokat a magyar állam támogatásával valósíthattuk meg, annak a stratégiai partnerségi együttműködésnek a keretén belül, melyet 2013-ban írtunk alá Orbán Viktor miniszterelnökkel. A tanárok, diákok, alkalmazottak és a kárpátaljai magyarok nevében ezúton is köszönjük a magyar kormánynak, a miniszterelnök úrnak és mindazoknak, akik felvállalták működésünket, segítették tevékenységünket és intézményi létünk stabilitását.
A magyar állam és képviselőinek támogatása nélkül nem tudtunk volna eredményeket elérni és működni, miután ukrán állami támogatásban nem részesülünk megalakulásunk óta, de a törvényeket természetesen be kell tartanunk maximálisan. Erre a megfelelő szervezetek és szervek oda is figyelnek. A nagyütemű fejlesztések még inkább felkeltették a figyelmet így az odafigyelésben nagy részünk volt a múlt tanévben.
2013 októberében az Oktatási Minisztérium még előző évben elkezdett teljes körű átvilágításának lezárásaként ismét magas rangú bizottság tette a dolgát a főiskolán, melynek tagjai voltak a minisztérium munkatársain kívül a Nemzetvédelmi Egyetem prorektora és az Ungvári Nemzeti Egyetem képviselői. Az ismételt ellenőrzéssel egyszerre zajlott az óvodapedagógia, földrajz, történelem, matematika szakok ötévente sorra kerülő akkreditálása. A tanév második felében volt az angol, magyar, ukrán, biológia szakok soros akkreditációja, majd a középfokú oktatásé, ami hátráltatta a felsőfokú szakképzés beindítását. Örömmel számolhatok be arról, hogy mindegyik sikeresen zárult.
A szakmai ellenőrzéseken kívül több járási, megyei, országos szintű ellenőrzésünk volt, melyek az építkezés folyamatát, a pénzügyi és adózási kérdéseket vizsgálta. A tanév folyamán így nyolc alkalommal ellenőriztek bennünket, nem számítva a magyarországi támogatóink ellenőrzőseit. De mindeddig megsegített minket az Úr, és átsegített minket a nehézségeken, ezért a mai alkalom egy hálaadást is jelent. Intézményi zászlónk egyik választott jelmondata, melyet Rákóczi zászlóitól kölcsönöztük: Isten az igaz ügyet nem hagyja el. Ebben reménykedhetünk, a mai zavaros világban ez lehet igaz bizodalmunk; a hit adhat csak erőt nekünk és meggyőződést, hogy amit képviselünk, igaz ügy és ezt keresztény módon becsülettel folytatjuk.
Mindig akad üröm az örömben. Például a napokban elfogadták a felsőoktatási törvényt, de mindeddig nem tudjuk, pontosan milyen formában kerültek bele a minket érintő nyelvhasználati kérdések; és még azok sem tudják, akik ezt a törvényt megszavazták: az itt élő magyarság képviseletét felvállaló honatyák. A mai napon kollégámmal együtt elindulunk Kijevbe, hogy végre pontos információhoz jussunk és ennek fényében tegyük meg azokat a lépéseket, amelyek megvédik kivívott eredményeinket. Reméljük, amennyiben csorbulnak jogaink, a harcban támogatókra találunk a magyar állam, a kárpátaljai és az európai érdekvédő szervezetek részéről is. De legnagyobb támogatást a kárpátaljai magyar közösségtől kaphatjuk: a közös erőben és akaratban van a legtöbb remény, ha mi nem mondunk le magunkról, anyanyelvünkről, jogainkról és nem akarunk mindenáron és minél hamarabb asszimilálódni. Ez hit, elhatározás és belső erő kérdése; de nem kell hősi lobogtatással érte harcolni, csupán tenni a dolgunkat magyarul magyarként Kárpátalján, ahogy eleink tették, bármely országhoz is csatolták őket a huszadik században. A magyar kultúrát fenntartották, gyerekeiket magyarul tanították imádkozni, magyar Bibliát és könyvet adtak a kezükbe, magyar iskolába taníttatták, megtanították magyar énekeinkre, táncainkra, részt vettek velük ünnepeinken. Amibe beleszülettek Isten akaratából, azt nem szégyellték, felvállalták, és megelégedtek vele.
Csupán ennyi a dolgotok nektek is, kedves diplomás fiatalok. Őrizzétek ti is, és adjátok tovább utódaitoknak mindazt, amit szüleitektől és intézményünk falai között szellemi örökségként kaptatok!. Ne hátráljatok meg, még akkor sem, ha nem lesz könnyű, mert soha nem volt könnyű kiállni saját jogainkért. Ez volt az eltelt négy-öt év tapasztalata a főiskolán. Az egyéni és a közösségi kitartás az egyedüli célravezető út, amely segít megőrizni és megvalósítani a magatok elé tűzött közvetlen, közbenső és távlati célokat.
Radnóti-emlékévben Radnóti gondolataival búcsúzom tőletek, immár kollégáktól, kárpátaljai magyar értelmiségiektől:

„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:
Ez volt a múlt, emez a vad jelen –
Hordozd a szívedben. Éld e rossz világot
És mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.”

Beregszász, 2014. július 10.
Orosz Ildikó

Pin It on Pinterest

Share This