Sikeres KMPSZ-versenyek a pandémia idején is

Áprilisban és májusban tartotta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) az idei tantárgyi vetélkedőinek online fordulóit.

A KMPSZ elnöksége előzőleg határozatban elfogadta a 2020/2021-es tanév versenyeinek online felületen történő lebonyolítását. A versenyfeladatok megoldására egy egységes felületen volt lehetőség, melyet központilag koordináltak a KMPSZ technikai felelősei. A versenyekre előzetes regisztráció alapján várták a résztvevőket. A Google Classroom-okba minden versenyző egyénileg kapott meghívást. A Pedagógusszövetség központi irodája előzetes technikai felmérés alapján kiskörzetekbe osztotta a jelentkezőket, így versenyközpontokban, tanári felügyelet mellett oldották meg a feladatokat.

A versenyfeladatok megoldására minden alkalommal – az „Édes anyanyelvünk” kivételével – 40 perc állt rendelkezésre. A nyelvhasználati verseny két fordulóból: egy írásbeli és egy szóbeli részből állt. Előbbi egységes, nyelvtani-szövegértési és szövegalkotási feladatokból tevődött össze. A második fordulóban a versenyzőknek rövid felkészülés után egy beszédművet kellett előadniuk három percben egy konkrét témára, meghatározott kommunikációs szituációban.

A KMPSZ megtartotta éves műveltségi vetélkedőit is: az „Átal mennék én a Tiszán…”népdaléneklési versenyt, a költészet napi szavalóversenyt és a Kazinczy szépkiejtési versenyt is. A népdaléneklési és a szavalóverseny videók beküldésével, majd azok elbírálásával zajlott.

A Margittai Antal biológiaverseny, valamint az ukrán nyelv- és irodalomverseny esetében dátummódosítás történt, mivel a tervezett, április 10-i lebonyolítást az akkori karanténszabályok nem tették lehetővé. A versenyek időpontjait és a megjelentek létszámát az alábbi táblázat mutatja:

DátumTantárgyi vetélkedő neve / versenyzők létszáma
 12
2021. április 17.Terebesi Viktor matematikaverseny / 187 főGeőcze Zoárd matematikaverseny / 99 fő
2021. április 24.Győrffy István fizikaverseny / 63 főKarádi László helyesírási verseny / 278 fő
2021. május 1.Drávai Gizella nyelvhasználati verseny /184 főÉdes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny / 8 fő
2021. május 8.Angolnyelv-verseny / 305 fő Németnyelv-verseny / 60 fő
2021. május 15.Szent-Györgyi Albert kémiaverseny /  74 főTörténelemverseny / 226 fő
2021. május 22.Természetismereti és földrajzverseny / 160 főInformatikaverseny / 88 fő
2021. május 31.Margittai Antal biológiaverseny / 179 főUkránnyelv-verseny / 106 fő

Az eredmények megtekinthetők a KMPSZ hivatalos honlapján.

Júniusban lesz egy második, offline forduló papíralapú feladatmegoldással, amennyiben azt a járványügyi korlátozások megengedik. Természetesen kis létszámban, a karanténszabályok betartásával tervezik ezek lebonyolítását. A második forduló meghívásos alapon történik, tehát ide azok a tanulók kapnak meghívást, akik az online versenyeken az átlagpontszám fölötti eredményt értek el.

A versenyek Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása által valósultak meg.

KMPSZ