Szikura József rektor tanévnyitón elhangzott beszéde

Tisztelt Államelnök Úr, Nagykövet Úr, Vendégek, Szülők, Kollégák, Kedves Elsős és Felsős Diákok!

Egy új tanév kezdete mindenki számára nagy ünnep. Ez a tudás ünnepe, mert tudás nélkül nincs fejlődés, nincs jólét. Meggyőződésem, hogy az elsős diákjaink mindannyian szomjaznak a tudásra, és türelmetlenül várnak valami újra, titokzatosra, valami ismeretlenre, ami majd kitölti az elkövetkező éveik mindennapjait.

Főiskolánkon tehát újabb évfolyam hallgatói kezdik meg tanulmányaikat, akik az ukrajnai felsőoktatási felvételi rendszer viszontagságai után elindultak az értelmiségképzés felemelő útján. Ők a körünkben helyet foglaló elsősök, akik a főiskola különböző szakjaira nyertek felvételt. Nevezhetjük őket továbbtanulni vágyó bátor vállalkozóknak, mégpedig azért, mert az idén sem tehettek magyar nyelvből felvételi vizsgákat a 2008 óta érvényben lévő minisztériumi rendelkezések szerint, ukránból pedig azt várják el tőlük, hogy olyan szinten teljesítsenek, mint akiknek ukrán az anyanyelve, ukrán iskolába jártak és ukrán bölcsészek szeretnének lenni. Diszkriminatív módon még a magyar szakra sem engedélyezett felvételi tantárgy a magyar nyelv és irodalom. Mindezek függvényében az idén is sokan meghátráltak, elbizonytalanodtak. Az esélyegyenlőség hiányában számos végzős nem merte vállalni a megmérettetést, az idén is sokan indultak útnak Magyarország felé, illetve az ifjabb korosztály szülei az ukrán tannyelvű középiskola mellett döntöttek.

Összességében az okozott kár felbecsülhetetlen. Ezért szeretném megköszönni a bátraknak, hogy vállalkoztak egy újabb lépés megtételére a tudás megszerzésének lépcsőfokán és azt, hogy jelentős részük a képzés helyszínéül Beregszászt, a főiskolát választotta, itt akarja kamatoztatni a középiskolában megszerzett tudást. Ők azok, akik a mai rendezvény keretei között leteszik az esküt, s immár ünnepélyesen is intézményünk hallgatóivá válnak. Önök azok, akik annak a nem állami alapítású főiskolának lettek a diákjai, amely helyének megtalálása, kivívása, szakjainak akkreditációja, egyáltalán integrációja az ukrán felsőoktatási térségbe hasonló nehézségekbe ütközött, mint az Önök felsőoktatásba kerülése, és hihetetlen erőfeszítések közepette sikerült megtartani úgy, hogy immár több szakon egyetemi szintű diplomát tud átnyújtani végzőseinek.

A közelmúltra, mindenekelőtt a felvételi kampányra visszatekintve fontos hangsúlyozni, hogy az idén 325 jelentkezési kérelmet nyújtottak be a főiskola alapképzésére, közülük 115-en iratkoztak be a nappali és 41-en a levelező képzésre. Egyetemi szintű nappali képzésre további 31 fő, illetve 32 a levelezőre. Összességében így 724 diák számára kezdődhetett meg a tanév. Az intézmény mint konzultációs központ 251 hallgatónak is otthont ad, s velük egyetembe 975 diák jár hozzánk ebben a tanévben. A felvételi bizottság adatai azt mutatják, hogy az idén a legnagyobb túljelentkezés a nyelvi szakokra volt, ezt követte a népszerűségi listán a történelem szak.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi felvételi rendszer erősen megszűri a felsőoktatásba tartó fiatalokat, lehetőségeinkhez mérten úgy próbáljuk őket segíteni, hogy nappali tagozaton az első oklevél megszerzésére irányuló képzés továbbra is ingyenes az anyaország által nyújtott támogatásoknak köszönhetően.

Intézményünk nemcsak a jelenlegi hallgatók sorsával foglalkozik, hanem igyekszik figyelemmel kísérni végzőseink elhelyezkedési, továbbtanulási irányzatát is. Főiskolánk alapításától kezdve arra törekszik, hogy diplomásaink döntő többsége itthon helyezkedjen el. Végzőseink közül többen tudományos pályára léptek, a továbbtanulást, a PhD-képzést választották. Az elmúlt tanév végzősei közül tudomásunk szerint 5-en PhD-tanulmányokat folytatnak, többen pedig mesterképzésben vesznek részt.

Egy felsőoktatási intézmény nem létezhet tudományos kutatások nélkül. A főiskola tudományos erejét mutatja, hogy a 2010/2011-es tanévben 6 tanárunk szerzett kandidátusi fokozatot. Szamborovszkyné Nagy Ibolya és Bocskor Andrea történelemből, Bárány Erzsébet ukrán nyelvből és irodalomból, Bárány Béla világirodalomból megvédte disszertációját és megszerezte a tudományos fokozatot az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen Budapesten, Csoma Zoltán a Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán kapta meg PhD-fokozatát, míg Veres Katalin számtanból szerzett kandidátusi fokozatot a kijevi egyetemen, Gönczy Katalin pedig megszerezte a mester fokozatot könyvtár szakon. Nem sok arányaiban hasonló intézmény tud ilyen szakmai előmenetelről beszámolni évente – mindez intézményünk fejlődését és életerejét bizonyítja. Tudjuk, a számunkra is örömöt okozó siker kemény munka eredménye, amiért gratulálunk nekik, és továbbfejlődésükben támogatjuk őket – elsősorban a Magyarországon szerzett doktori fokozatok ukrajnai honosításában. Igaz, mindez nem is rajtuk múlik, ugyanis meg kell ismételni a védési eljárást, ami immár azt jelenti, hogy az ukrán doktori iskolák felülbírálják a magyarországi kollégáikat, annak ellenére, hogy a bolognai folyamat jegyében – melynek mindkét ország tagja – egy felsőoktatási térséghez tartozunk. Reméljük, hogy ezen az új magyarországi szerveknek hamarosan sikerül változtatni, megvédve a magyar felsőoktatás tekintélyét és hírnevét. A jelenlegi tanév kezdetén főiskolánk tanárai közül 26-an kezdeményezték tudományos fokozatuk ukrajnai honosítását.

A tudományos élet és a tudományosság fejlesztése érdekében létrehoztunk egy természettudományi kutatóintézetet, melyet a neves kárpátaljai professzorról, a kárpátaljai magyar biológusok mentoráról, id. Fodor Istvánról neveztünk el. Így immár a nyelvészeti és a társadalomtudományi terület mellé felzárkózhat a természettudományi kutatás. A tanév során tucatnyi tudományos kötetet adtunk ki oktatóink munkáiból, illetve három száma jelent meg az Acta Beregsasiensis című főiskolai tudományos évkönyvünknek. A főiskola tudományos életben betöltött szerepét jelzik azok a rangos szakmai tanácskozások is, melyek intézményünk falain belül zajlottak.

Az elmúlt egy évben számos kulturális rendezvénynek adtunk otthont. A Nagyságos Fejedelem születésnapjához igazított Rákóczi Napok keretében immár hatodik alkalommal is nagy sikerrel rendeztük meg a felsőoktatási intézmények kórusainak nemzetközi találkozóját. Számos képzőművészeti tárlatot, fotókiállítást szerveztünk, de sor került táncházra, népzenei koncertre, több tantárgyból tanítási versenyre is.

A múlt tanévben is számos neves vendég tette tiszteletét főiskolánkon.

A műszaki háttér biztosítása érdekében túlzás nélkül állíthatjuk, mérföldkőhöz érkeztünk: az elmúlt tanévben befejeződött Beregszász főterén álló főépületünk teljes belső felújítása. Mire azonban befejeztük a belső felújítást, elkezdett beázni a tető, a százéves cserepek fölött eljárt az idő. Anyagi források hiányában a tetőszerkezet felújítása céljából indítottuk el itthon és külföldön a cserépjegyakciónkat. Eddig összességében 11 222 cserép kelt el. Minden cserépjegyvásárlónk neve olvasható a főiskola honlapján.

Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy a piacképes tudás megszerzésénél nem szabad megfeledkeznünk hagyományainkról, a becsületes életre való felkészítés fontosságáról sem. Ebben nagy szerepet játszik a pedagógia, az új nemzedék felnevelése, oktatása. Tehát a pedagógusok a jövő megalapozói, a diákok pedig maga a jövő.

Diáknak, tanárnak, a főiskola valamennyi dolgozójának, kinek-kinek a maga helyén van tehát tennivalója.

A mi kezünkben van az eszköz, hogy megváltoztassuk ezt a világot! Ehhez nem belenyugvásra van szükség! Döntsünk és valósítsuk meg szándékunkat! Talán már az is elég, ha reggel csak annyit mondunk: „Ez egy gyönyörű nap lesz, mert azzá teszem, és ha akadállyal találkozom, azért van, mert anélkül milyen unalmas is lenne az élet, de minden akadály legyőzhető!” (Ezeket a szavakat Torros Dániel blogjáról idéztem.)

Tisztelt Elsősök! Arra törekedjenek, hogy tudást szerezzenek nálunk, a tudásukat gyarapítsák és terjesszék, hogy értékes erőforrásai legyenek népünknek. Ehhez kívánok Önöknek szorgalmat, igyekezetet, türelmet, megértést, kitartást – és akkor minden tevékenységük sikert arat!

Köszönöm szépen figyelmüket.

Forrás: kmf.uz.ua