Tanévnyitó ünnepség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

1296 hallgató számára nyílt meg az új tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) október 7-én. A tanévnyitó ünnepségnek hagyományosan a beregszászi református templom adott otthont.

Az esemény Kárpátalja történelmi zászlóinak felvonultatásával kezdődött, melyeket tárogatószóra a főiskola kuruc kori viseletbe öltözött hallgatói vittek be a templomba. Ezt követően Csernyiga Gyula, a Beregszászi Református Egyházközség lelkipásztora köszöntötte a résztvevőket Isten igéjével, Pál Apostol Filippiekhez írott leveléből.

Nemzeti imádságunk és a főiskola himnusza, a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruc kori ének után néma főhajtással emlékeztek meg a háború következtében a fronton elhunyt katonákról, békés civilekről, ártatlan gyermekekről és azokról a munkatársakról, akiket a közelmúltban vesztettek el.

Ezt követően a meghívott vendégeket köszöntötték, köztük Menczer Tamást, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkárát és Hankó Balázst, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárát.

Csernicskó István, a II. RF KMF rektora beszédében beszámolt a főiskola háború kitörése óta folytatott önkéntes tevékenységéről. Ezt követően ismertette az elmúlt tanévben elért sikereket, fejlesztéseket. Rávilágított, hogy a nehéz idők ellenére jelentősen nőtt a hallgatók száma; ebben a tanévben összesen 475 elsőéves nyert felvételt alap-, 117 hallgató pedig mesterképzésre. Kiemelte, hogy a Rákóczi-főiskola együttműködési megállapodást írt alá a Debreceni, a Miskolci és a Nyíregyházi Egyetemmel, melynek következtében lehetőség nyílt arra, hogy a hallgatók kettős okleveles képzésben vegyenek részt. Beszéde végén az első évfolyamos hallgatókat és a főiskola valamennyi polgárát köszöntötte a rektor. Békés tanévet kívánt mindenki számára, melyben „nem a harc és a küzdelem, hanem a békés szellemi építkezés dominál”.

A rektori köszöntő után Menczer Tamás üdvözölte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy a főiskolának már számos nehézséggel kellett szembenéznie, s a háború is új kihívások elé állította az intézményt. Az a tény, hogy idén bővült a képzési kínálat, bizonyítja a II. RF KMF helytállását az egyre nehezedő körülmények között is. Az intézmény munkáját dicséri az is, hogy a háború közepette részt vett a menekültek fogadásában, elszállásolásában, étkeztetésében és a humanitárius segélyek eljuttatásában is. Köszöntőjében kiemelte, hogy a főiskola hozzájárul a kárpátaljai magyar kisebbség fenntartásához, az életszínvonal javításához, az értelmiségi és tudományos közösség utánpótlásához, valamint a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények szakemberhiányának mérsékléséhez. Az államtitkár tolmácsolta a magyar kormány azon ígéretét, hogy Ukrajna továbbra is számíthat Magyarország segítségére. Hangsúlyozta, hogy Kárpátalja ebből a szempontból szoros kapocs lehet Ukrajna és Magyarország között.

A köszöntők után az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele következett, ezt követően kézfogással hivatalosan is az intézmény hallgatóivá avatták a gólyákat, majd elhangzott a Diákhimnusz.

Hankó Balázs államtitkár köszöntőjében a kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatás további támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

A tanévnyitó ünnepségen átnyújtották a főiskola Tudományos Tanácsa által létrehozott Rákóczi-díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejöttének, a főiskola megmaradása és fejlesztése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, ezzel is segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A díjat minden évben két személy – egy anyaországi vagy külföldi és egy kárpátaljai – kaphatja. A főiskolai tanács határozatának értelmében 2022-ben a magyarországi díjazott Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának egykori elnöke, Martonvásár polgármestere. A kárpátaljai díjazott pedig Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatója.

2019-ben első alkalommal adományozott a főiskola Tomcsányi Hűségdíjat. Az elismeréssel az intézmény azon főállású oktatóit, kutatóit díjazzák, akik legalább két évtizede dolgoznak a főiskolán. A díjat 2022-ben Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék vezetője és Lizák Katalin, a Filológia Tanszék tanszékvezető-helyettese kapta.

A Rákóczi-főiskoláért emlékérmet a főiskola azon kutatójának, oktatójának vagy munkatársának ítélhetik oda, aki legalább tízéves munkaviszonnyal rendelkezik az intézményben. 2022-ben az emlékérmet Turjanica Jurijnak, a Filológia Tanszék nyugalmazott docensének ítélték.

A Rákóczi-főiskola kiváló dolgozója kitüntetést azon aktív oktatók, kutatók és alkalmazottak kaphatják, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak munkájuk terén. A 2022-es évben Répásy Ildikó, az Apáczai Csere János Könyvtár Központi Olvasótermének részlegvezetője vehette át a díjat.

Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke tanévnyitó beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a háború által okozott zűrzavaros helyzet enyhítéséhez. Hangsúlyozta, hogy az intézmény alapításakor kitűzött minőségi oktatásról szóló célról árulkodik az intézmény nemzetközi akkreditációja. A főiskola elnöke Albert Einstein szavait tűzte ki a 2022/2023-as tanév iránymutató gondolatának: „Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.”

A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték az elsős és felsős hallgatókra, az intézmény tanáraira, munkatársaira és minden jelenlévőre.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Pallay Katalin,

Kárpátalja.ma