Tanévnyitó ünnepség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

987 hallgató számára nyílt meg az új tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) szeptember 24-én. A tanévnyitó ünnepségnek hagyományosan a beregszászi református templom adott otthont.

Az esemény Kárpátalja történelmi zászlóinak felvonultatásával kezdődött, melyeket a főiskola kuruc kori viseletbe öltözött hallgatói vittek be a templomba. Ezt követően Margitics János, a Beregszászi Református Egyházközség lelkipásztora köszöntötte a résztvevőket.

Nemzeti imádságunk és a főiskola himnusza, a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruc kori ének után köszöntötték a meghívott vendégeket, köztük Misovicz Tibort, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány titkárát.

Csernicskó István, a II. RF KMF rektora beszédében beszámolt az elmúlt tanévben elért sikerekről, fejlődésekről. Rávilágított, hogy jelentősen nőtt a hallgatók száma, s a doktori fokozattal és docensi kinevezéssel rendelkező oktatók száma is gyarapodott. Ezt követően az első évfolyamos hallgatókat köszöntötte a rektor, erőt, kitartást, szorgalmat kívánt nekik az előttük álló feladatok teljesítéséhez.

Fotó: Fülöp László

A rektori köszöntő után az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele következett, majd kézfogással hivatalosan is az intézmény hallgatóivá avatták a gólyákat, majd elhangzott a Diákhimnusz.

Fotó: Fülöp László

A tanévnyitó ünnepségen átnyújtották a főiskola tudományos tanácsa által létrehozott Rákóczi-díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejöttének, a főiskola megmaradása és fejlesztése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, ezzel is segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A díjat minden évben két személy – egy anyaországi vagy külföldi és egy kárpátaljai – kaphatja. A főiskolai tanács határozatának értelmében 2021-ben a magyarországi díjazott Misovicz Tibor, a kárpátaljai díjazott pedig Herczog György, a Kárpátaljai Nemzeti Kisebbségek Kulturális Központjának vezető módszerésze.

A díjátadást követően Misovicz Tibor köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy az elmúlt 25 évben jó kezekben volt a főiskola, s azt kívánja, hogy az elkövetkező évek is gyümölcsözők legyenek.

Fotó: Fülöp László

2019-ben első alkalommal adományozott a főiskola Tomcsányi Hűségdíjat. Az elismeréssel az intézmény azon főállású oktatóját, kutatóját díjazzák, akik legalább két évtizede dolgoznak a főiskolán. A díjat 2021-ben Molnár József, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetője kapta.

A Rákóczi-főiskoláért emlékérmet a főiskola azon kutatójának, oktatójának vagy munkatársának ítélhetik oda, aki legalább tízéves munkaviszonnyal rendelkezik az intézményben. 2021-ben az emlékérmet Nagy Zsuzsannának, a Rákóczi-főiskola tervező közgazdászának és Szabó Gézának, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány egykori kuratóriumi elnökének ítélték.

A Rákóczi-főiskola kiváló dolgozója kitüntetést azon aktív oktatók, kutatók és alkalmazottak kaphatják, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak munkájuk terén. A 2021-es évben Belovics Andrea, a főiskola könyvelője és Buda Zsuzsanna, a II. RF KMF Tanulmányi és Karrier-követési Osztály vezetője vehette át a díjat.

Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke tanévnyitó beszédében köszönetet mondott a kitüntetetteknek a főiskoláért végzett munkájukért. Az elnökasszony külön köszöntötte az alapképzésbe és a mesterképzésbe felvételt nyert hallgatókat, akiket az alapos tudás megszerzésére biztatott. Végül Erdélyi László Gyula magyar bencés szerzetes gondolataival kívánt kitartást az első és felső évfolyamos hallgatóknak és az oktatóknak: „Az okos ember másnak a példáján és kárán tanul, s a maga tapasztalataival előbbre viszi a jót, mit örökölt, elődeitől átvett. Ez minden nemzedék társadalmi kötelezettsége.”

Fotó: Fülöp László

A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték az elsős és felsős hallgatókra, az intézmény tanáraira, munkatársaira és minden jelenlévőre.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Pallay Katalin,

Kárpátalja.ma