Tanévzáró a Rákóczi-főiskolán

Szerző: | 2014.07.11., 13:30 | Oktatás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II.RF KMF) július 10-én tartotta tanévzáró és egyben diplomaátadó ünnepségét. A rendezvénynek a beregszászi református templom adott otthont.
Az Isten hajlékában összegyűlt végzős hallgatók, tanáraik, szüleik és hozzátartozóik állva fogadták az ünnepi zászlókat: a főiskola zászlóját, Rákóczi piros, fehér, zöld, piros-kék, piros lovassági zászlóit, a magyar nép nemzeti zászlaját, Kárpátalja zászlaját, a millenniumi zászlót. Ezt követően bevonultak a főiskolai tanács tagjai, valamint a meghívott vendégek.
Az ünnepség kezdetén Maksai Attila, a Beregszászi Református Egyházközség lelkésze, főiskolai lelkipásztor köszöntötte a résztvevőket Isten szavával a Zsoltárok könyvének 122. részéből. Ez után a megjelentek ajkán felcsendült nemzeti imádságunk, a Himnusz, majd a főiskola himnusza, a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruc kori ének.
diplomaoszto Szikura Jozsef 2014A vendégek köszöntése után Szikura József, a főiskola rektora tartotta meg ünnepi beszédét, melyben sok szerencsét és boldog jövőt kívánt a végzős hallgatóknak.
A továbbiakban Tóth István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a tudásba fektetett hit azt a meggyőződést jelenti, hogy nekünk, magyaroknak, van jövőnk Kárpátalján. A jövő támogatásában a magyar kormány erre garanciát jelent.
Sándorné dr. Kriszt Éva, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) társelnöke és a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora, a magyar felsőoktatást és a nemzeti nevelést egy határ menti fához hasonlította. A fa csak akkor tud tovább növekedni, hogyha minden sejtje együttműködik, függetlenül attól, hogy a gyökere és a lombkoronája a kerítésen átnyúlik. A jelenlévőket arról biztosította, hogy a MRK minden intézménye kész a továbbiakban is együttműködni a Rákóczi-főiskolával, segíteni fogja az itt tanuló hallgatókat.
Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke az alapítók nevében köszöntötte a résztvevőket. Arra biztatta a hallgatókat, hogy életútjukon vezesse őket a keresztyéni és nemzeti értékeink iránti hűség. Felhívta a végzős diákok figyelmét arra, hogy a jövő nemzedéknek át kell adniuk az életet, ugyanis ők is felelősek nemzetünk megmaradásáért; át kell adni az ismereteket és a tudást; és nem utolsó sorban át kell adni a szeretetet, ami minden emberi életnek a lényege, az öröm forrása.
diplomaoszto Kiss Julianna 2014A diplomázók nevében Somi István végzős matematika szakos hallgató mondott köszönetet a tanároknak és a szülőknek, valamint búcsúzott az alma matertől és a diáktársaktól.
Orosz Ildikó, a főiskola elnökasszonya évértékelő beszámolójában elmondta, hogy a Rákóczi-főiskolán a 2013–14-es tanév 987 hallgató számára ért véget. Közülük ukrán államilag akkreditált képzésben 617-en tanulhattak; 370-en nem akkreditált speciális képzésben vettek részt. Rajtuk kívül 180 személy tanult valamilyen nyelvi tanfolyamon. Összességében 1164 diák koptatta iskolánk padjait.
A főiskola elnökasszonya arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2014-ben az oktatók közül nyolcan honosították PhD-fokozatukat Ukrajnában, s kandidátusi fokozatot kaptak.
Csernyicskó István rektorhelyettes habilitált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Barkáts Jenő prorektor úr docensi fokozatot szerzett a Cserkaszi Nemzeti Egyetemen. Számos tudományos kötetet adtak ki az oktatók munkájából. A főiskolára az elmúlt tanévben több magas rangú személy látogatott el.
„Büszkeség intézményünk számára, hogy Bocskor (Medvecz) Andrea, a főiskola Lehoczky Tivadar Történelem- és Társadalomtudományi Kutatóintézet vezetője, európai parlamenti képviselő lett.”
Végezetül arra biztatta a végzős diákokat, hogy őrizzék meg magyarságukat és adják tovább jövendő tanítványaiknak mindazt a tudást, amit a főiskola falain belül elsajátítottak.
Az elnökasszony Radnóti Miklós szavaival fejezte be ünnepi beszédét:
„Ember vigyázz, figyeld meg jól a világod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen,
hordozd szívedben, éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen.”
A végzős hallgatók fogadalomtétele után elérkezett a pillanat, amikor a diákok átvehették diplomáikat. 2014-ben 171 végzős hallgató kapta meg a végzettséget igazoló BSc, ill. SSc szintű oklevelet.
A résztvevők elénekelték a diákhimnuszt, majd a történelmi egyházak képviselői kértek áldást a jelenlévőkre. Végezetül elhangzott a Szózat.
E jeles esemény állófogadással és a friss diplomások köszöntésével zárult.
Pallay Katalin
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This