Tizenöt Tehetségpontban kezdte meg 11. tanévét a „Genius” Alapítvány

Szerző: | 2021.11.08., 13:57 | Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2021/2022-es tanévben megkezdte 11. tanévét. Célja továbbra is a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A Tehetségpontokban Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt különböző korcsoportokban és tanárnyi bontásban.

Az elmúlt évek során tapasztalt széleskörű érdeklődést figyelembe véve, 2021. február 12-én, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács soron következő ülésén úgy döntött, hogy a már meglévő nyolc tehetségpont 15-re bővül, melyek illeszkednek az újonnan létrejövő kistérségek szerinti felosztáshoz. Így a 2021/2022-es tanév őszi félévétől kezdődően immáron 15 Tehetségpontban indul útjára a program.

S.sz.TehetségpontTehetségpont helyszíneKoordinátor neveE-mail
1.AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János KözépiskolaBenedek Imre[email protected]
2.BátyúiBátyúi KözépiskolaTaranenkó Marianna[email protected]
3-5.BeregszásziII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola SzakgimnáziumaBacskó Erika[email protected]
Beregszászi Horváth Anna GimnáziumKatkó Éva[email protected]
Beregszászi Kossuth Lajos LíceumPfeifauf Mónika[email protected]
6.MezőváriVári II. Rákóczi Ferenc KözépiskolaBiró Éva[email protected]
7.MunkácsiMunkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc KözépiskolaPfeifer Anita[email protected]
8.NagydorbronyiNagydobronyi KözépiskolaMolnár Erzsébet[email protected]
9.PéterfalvaiPéterfalvai Református LíceumPáva Judit[email protected]
10.UngváriUngvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű KözépiskolaKulin Judit[email protected]
11.NagyberegiNagyberegi Református LíceumRuszka Erzsébet[email protected]
12.ViskiViski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú TanintézményCzébely Ilona[email protected]
13.KisgejőciKisgejőci Egry Ferenc LíceumBogáthy Eleonóra[email protected]
14.KarácsfalvaiKarácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus LíceumMagyar Vita[email protected]
15.MezőkaszonyiKaszonyi Arany János LíceumJánosi Angéla[email protected]

A Beregszászi Tehetségpontokban a tanulók az alábbi korosztály szerinti bontásban vesznek részt:

  • 3. és 4. osztály a Beregszászi Horváth Anna Gimnáziumban
  • 5-6. osztály a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban
  • 7-11. osztály a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Szakgimnáziumában.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács  2021. október 11-én tartotta meg soron következő ülését, ahol megnyitották az online jelentkezési felületet, hiszen a foglalkozásokra kizárólag online űrlap kitöltésével lehetett jelentkezni 2021. október 11. – 2021. október 22. között. Ez idő alatt összesen 2019 gyerek regisztrált a tehetségpontokba az alábbi eloszlás szerint:

S.sz.Tehetségpont megnevezéseJelentkezők létszáma
1.Aknaszlatinai95
2.Bátyúi177
3.Beregszászi I. (II. RF KMF Szakgimnáziuma) (7-11.o.)111
4.Beregszászi II. (Beregszászi Horvárth Anna Gimnázium) (3-4.o.)118
5.Beregszászi III. (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) (5-6. o.)65
6.Karácsfalvai170
7.Kaszonyi193
8.Kisgejőci105
9.Mezővári128
10.Munkácsi91
11.Nagyberegi88
12.Nagydobronyi227
13.Péterfalvai195
14.Ungvári110
15.Viski146
Összesítő2019

A 2 019 jelentkező összesen 77 kárpátaljai magyar oktatási intézményt képvisel az alábbiak szerint:

S.sz.Intézmény megnevezéseJelentkezők létszáma
1.Akli Petőfi Sándor Elemi Iskola7
2.Aklihegyi Gimnázium22
3.Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola60
4.Asztélyi Elemi Iskola10
5.Badalói Gvadányi József Általános Iskola19
6.Bakosi Elemi Iskola0
7.Barkaszói Középiskola26
8.Batári Elemi Iskola1
9.Bátyúi Középiskola63
10.Benei Gimnázium0
11.Beregrákosi Általános Iskola0
12.Beregszászi Horváth Anna Gimnázium35
13.Beregszászi Opre Roma Gimnázium0
14.Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum23
15.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum10
16.Beregszászi Esze Tamás Gimnázium0
17.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum72
18.Beregszászi Mikes Kelemen Líceum24
19.Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium20
20.Beregújfalui Gimnázium19
21.Borzsovai Gimnázium14
22.Bótrágyi Általános Iskola22
23.Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskola6
24.Császlóci Oktatási Nevelési Komplexum0
25.Csepei ONK0
26.Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium0
27.Csomai Líceum5
28.Csongori Gimnázium32
29.Dédai Gimnázium3
30.Derceni Középiskola18
31.Eszenyi Bázisiskola19
32.Fancsikai Középiskola13
33.Feketeardói Középiskola0
34.Fertősalmási Általános Iskola1
35.Forgolányi Gimnázium17
36.Fornosi Általános Iskola38
37.Gálocsi Elemi Iskola0
38.Gáti Kovács Vilmos Líceum47
39.Guti Gimnázium35
40.Gyulai Gimnázium23
41.Halábori Gimnázium0
42.Haranglábi Oktatási-Nevelési Komplexum16
43.Hetyeni Elemi Iskola0
44.Homoki Általános Iskola12
45.Huszti Magyar Tannyelvű Iskola49
46.II. RF KMF Szakgimnázium6
47.Izsnyétei 2. Sz. Magyar Tannyelvű Gimnázium25
48.Jánosi Líceum3
49.Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum83
50.Kaszonyi Arany János Líceum52
51.Kígyósi Oktatási Nevelési Központ0
52.Kisbégányi Gimnázium7
53.Kisdobronyi Líceum45
54.Kisgejőci Egry Ferenc Líceum41
55.Koncházai Bázisiskola0
56.Kőrösmezői 1. Sz. Középiskola0
57.Mátyfalvai Általános Iskola0
58.Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium0
59.Munkácsi 14. Számú Általános Iskola0
60.Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola5
61.Munkácsi Szent István Líceum1
62.Nagybégányi Gimnázium22
63.Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola22
64.Nagyberegi Református Líceum47
65.Nagydobronyi Középiskola92
66.Nagydobronyi Református Líceum14
67.Nagygejőci Gimnázium21
68.Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum20
69.Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény34
70.Nagyszőlősi Perényi Zsigmond  Középiskola0
71.Nevetlenfalui Középiskola29
72.Oroszi Gimnázium31
73.Palágykomoróci Gimnázium12
74.Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium29
75.Péterfalvi Líceum28
76.Péterfalvi Református Líceum4
77.Rafajnai Gimnázium25
78.Rahói 1. Sz. Középiskola0
79.Ráti Gimnázium2
80.Salamoni Gimnázium20
81.Salánki Középiskola16
82.Sislóci Líceum0
83.Somi Gimnázium14
84.Szalókai Általános Iskola0
85.Szerednyei Iskola0
86.Szernyei Általános Iskola51
87.Szolyvai 1. Sz. Elemi Iskola-Óvoda0
88.Szürtei Középiskola11
89.Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskola35
90.Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum0
91.Tiszaágteleki Általános Iskola10
92.Tiszaásványi Gimnázium14
93.Tiszabökényi Gimnázium28
94.Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ23
95.Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központ9
96.Tiszaújlaki Széchenyi I. Középiskola24
97.Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola94
98.Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Gimnázium3
99.Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola43
100.Verbőci Középiskola2
101.Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény97
102.Zápszonyi Gimnázium44
Összesen:2019

A szombatonként megvalósuló foglalkozások időtartama 4×60 perc, amelyek az alábbi korosztályi és csoportbontásban zajlanak a Tehetségpontokban. A különböző tantárgyi csoportok abban az esetben indulnak, ha az arra jelentkezők létszáma eléri az 5 főt.

3. és 4. osztály külön-külön5-6. osztály együtt
MatematikaMagyar nyelv és olvasásNépi kultúraTermészetrajzTörténelem, Irodalom, MűvészettörténetAngol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelvMatematika, Informatika, FizikaBiológia, Kémia, Földrajz  
7-8. osztály együtt9-11. osztály együtt
Történelem, Irodalom, MűvészettörténetAngol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelvMatematika, Informatika, FizikaBiológia, Kémia, FöldrajzTörténelem, Irodalom, MűvészettörténetAngol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelvMatematika, Informatika, FizikaBiológia, Kémia, Földrajz  

A jelentkezők a választható korosztályi és tantárgyi blokkokban az alábbi eloszlás szerint regisztráltak:

Korosztályi bontásTantárgyi bontásLétszám
3. osztályAlsós370
4. osztályAlsós343
Összesen az 3 és 4 osztályban:713
5-6. osztályBiológia – Kémia – Földrajz80
Matematika – Informatika – Fizika251
Magyar nyelv- angol nyelv – ukrán nyelv161
Történelem – Irodalom – Művészettörténet78
Összesen az 5-6. osztályban:570
7-8. osztályBiológia – Kémia – Földrajz155
Matematika – Informatika – Fizika89
Magyar nyelv- angol nyelv – ukrán nyelv124
Történelem – Irodalom – Művészettörténet105
Összesen az 7-8. osztályban:473
9-11. osztályBiológia – Kémia – Földrajz87
Matematika – Informatika – Fizika49
Magyar nyelv- angol nyelv – ukrán nyelv49
Történelem – Irodalom – Művészettörténet78
Összesen az 9-11. osztályban:263
Összesen:2019

A foglalkozások 2021. november 6., 2021. november 13., 2021. november 20-án valósulnak meg. Kivételt képez ez alól a Nagyberegi és a Munkácsi tehetségpontot. A Munkácsi Tehetségpontban ugyanis csak 2021. november 13-án veszi kezdetét a tehetséggondozó munka. A felújítás munkálatok következtébe a tehetségpontnak helyet adó Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Líceum helyett a Munkácsi Szent István Líceumban kerülnek megtartásra az idei foglalkozások. Nagyberegen pedig technikai okok miatt a november 13-i foglalkozások december 4-én kerülnek megtartásra.

A tehetséggondozó programban összesen 237 tanár vesz részt. Tehetségpontonként:

S.sz.Tehetségpont megnevezéseOktatók létszáma
1.Aknaszlatinai11
2.Bátyúi14
3.Beregszászi I. (II. RF KMF Szakgimnáziuma) (7-11.o.)16
4.Beregszászi II. (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) (3-4.o.)7
5.Beregszászi III. (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) (5-6. o.)12
6.Karácsfalvai15
7.Kaszonyi15
8.Kisgejőci18
9.Mezővári26
10.Munkácsi14
11.Nagyberegi13
12.Nagydobronyi17
13.Péterfalvai14
14.Ungvári29
15.Viski16
Összesítő237

Valamennyi Tehetségpontot, az esélyegyenlőség jegyében végzett tehetséggondozó munka érdekében, technikai eszközökkel szereltünk fel, összesen tizenkét millió forint összegben, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közbenjárásának köszönhetően, mely eszközöket 2021. október 20-án adtunk át a Tehetségpontoknak.

Valamennyi gyermek eljutását a Tehetségpontokba szervezett buszokkal oldjuk meg, kísérő tanárok felügyeletével.

A Tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését, utaztatását, a teljes program megvalósulása során felmerülő költségeket a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!

A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével:

Gyebnár István – Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja

Csernicskó István – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke

Soós Katalin – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának igazgatója

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

Pin It on Pinterest

Share This