„Tökéletlen jelen, tökéletes jövő” – új tanév kezdődött a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) hagyományának megfelelően ebben az évben is a beregszászi református templomban nyitotta meg az új tanévet szeptember 23-án. Idén 1086-an jelentkeztek az intézménybe, és 523 hallgató kezdhette meg szeptemberben az első évfolyamot.

Az esemény Kárpátalja történelmi zászlóinak felvonultatásával kezdődött, melyeket tárogatószóra a főiskola kuruc kori viseletbe öltözött hallgatói vittek be a templomba. Ezt követően Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztora köszöntötte a résztvevőket Isten igéjével, Zsoltárok könyve kilencvenedik részével.

Nemzeti imádságunk, Ukrajna himnusza és a főiskola himnusza, a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruc kori ének után néma főhajtással emlékeztek meg a háború következtében a fronton elhunyt katonákról, békés civilekről, ártatlan gyermekekről és azokról a munkatársakról, akiket a közelmúltban vesztettek el.

Ezt követően a meghívott vendégeket köszöntötték, köztük Csák Jánost, kultúráért és innovációért felelős minisztert, Viktor Mikitát, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjét és Hankó Balázst, Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárát.

Praesens imperfectum, futurum perfectum, vagyis tökéletlen jelen, tökéletes jövő” – kezdte tanévnyitó beszédét Csernicskó István, a II. RF KMF rektora. Kiemelte, hogy a jelen nagyon is tökéletlen, de aki új tanévet kezd, akár oktatóként, akár hallgatóként, az a jövőbe tekint, és bizakodik abban, hogy a jövő jobb lesz. Rávilágított, hogy a nehéz idők ellenére jelentősen nőtt a hallgatók száma; ebben a tanévben összesen 523 elsőéves nyert felvételt. A főiskola rektora többek között elmondta, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán minden eddiginél több hallgató kezdte meg tanulmányait: alap- és mesterképzésben összesen 1371 hallgató tanul. Beszéde végén az első évfolyamos hallgatókat és a főiskola valamennyi polgárát köszöntötte a rektor. Sikeres, eredményes és legfőképp békés tanévet kívánt mindenki számára.

A rektori köszöntő után Csák János miniszter üdvözölte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy a kultúra szellemi jelenség és lelki örökség: „Isten, család, haza – ez a szellemi jelenség, lelki örökség, amit tovább akarunk vinni. Nekünk, magyaroknak nagyon gazdag a kultúránk, s ezt a jelenséget át kell adni a jövő nemzedék számára is.” Kárpátaljára tündérkertként tekint, ahol évszázadok óta élnek együtt különböző nemzetiségű és vallású emberek. A hallgatók számára azt kívánta, hogy mindig emlékezzenek arra, hogy honnan jöttek, s ne feledjék szüleik és tanáraik önzetlen segítségét. Biztosította a jelenlévőket, hogy Ukrajna és Kárpátalja továbbra is számíthat Magyarország segítségére. Beszéde végén sok sikert és békés együttműködést kívánt minden Kárpátalján élő nemzetiség számára.

Viktor Mikita kormányzó köszöntőjében elmondta, hogy legfőbb feladatának tekinti, hogy béke legyen Kárpátalján. Kiemelte, hogy Ukrajna fegyveres erőinek áldozatos munkájának köszönhető, hogy mindezt máig sikerült fenntartani. Köszönetét fejezte ki a magyarországi partnereknek a humanitárius segítségnyújtásért és az ukrajnai gyerekek nyári üdültetéséért. Továbbá háláját fejezte ki a hallgatói és az oktatói gárda számára, hogy a nehéz időkben nem hagyták el Ukrajnát, és Kárpátalján építik karrierjüket.

A köszöntők után az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele következett. A fogadalomtétel szövegét Nagy Natália I. évfolyamos angol szakos hallgató tolmácsolta. Ezt követően kézfogással hivatalosan is az intézmény hallgatóivá avatták a gólyákat, majd elhangzott a Diákhimnusz.

A tanévnyitó ünnepségen átnyújtották a főiskola Tudományos Tanácsa által létrehozott Rákóczi-díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejöttének, a főiskola megmaradása és fejlesztése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, ezzel is segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A díjat minden évben két személy – egy anyaországi vagy külföldi és egy kárpátaljai – kaphatja. A főiskolai tanács határozatának értelmében 2023-ban a magyarországi díjazott Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. A kárpátaljai díjazott pedig Vaszil Roszul, a Kárpátaljai Megyei Közoktatási Főosztály egykori vezetője.

Akik itt maradtunk, kitartunk és tesszük a dolgunkat – köszöntötte a hallgatóságot Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke. Tanévnyitó beszédében elmondta, hogy az élet csak annyi kitartást követel tőlünk, aminek birtokának vagyunk, egyetlen hőstett létezik, ha nem futamodunk meg. Egyelőre nem látszik más megoldás, mint rátalálni saját hősi tetteinkre, amihez nem kell más, csak bátorság. Nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem az, aki legyőzi a félelmet, s teszi a dolgát. Gyakorló pedagógusként Szent-Györgyi Albert szavait helyezte a pedagógusok és a pedagógusképzésben résztvevők szívére:

„Uram, mentsd meg a gyermekeinket.
Mentsd meg értelmüket,
hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.

Mentsd meg életüket, hogy fegyverek,
melyeket mások ellen kovácsolunk,
ne őket pusztítsák,
hogy jobbak lehessenek szüleiknél,
hogy építhessék önön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang,
jóakarat és méltányosság világát,
melyet a béke és a szeretet kormányoz
mindörökké!”

A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték az elsős és felsős hallgatókra, az intézmény tanáraira, munkatársaira és minden jelenlévőre.

A Rákóczi-főiskola tanévnyitója a Szózat eléneklésével zárult.

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma