Vér, verejték, tisztelet – 30 éves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Átriuma 2021. december 18-án pedagógusokkal, egyházi és világi méltóságokkal, meghívott vendégekkel telt meg. Ünnepelni gyűltünk össze, mégpedig a kárpátaljai magyar anyanyelvű pedagógus-társadalmat összefogó, irányító és elsősorban támogató szervezet, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 30. születésnapját.   

Kulcsár Tibor Gyökerek című versével vette kezdetét a jubileumi, ünnepi közgyűlés, amelyet Hete Ábel János, a KMPSZ Költészetnapi Szavalóversenyének helyezettje, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának diákja tolmácsolt. Benedek Imre, az ünnepség levezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd nyitóbeszédében megosztotta gondolatait az egybegyűltekkel. „A fényes győzelemnek fáradság, kín az ára, Az áhított siker álmatlan éj leánya” – idézett Az Ezeregyéjszaka meséiből, utalva a pedagógusszövetség elmúlt három évtizedes megfeszített, kitartó, harcokkal teli tevékenységére. „Minden siker egy döntéssel kezdődik, és kitartással valósul meg” – mondta, és tiszteletét fejezte ki az alapítóknak, akik 1991 decemberében mertek nagyot álmodni, és tettek azért, hogy a magyar pedagógusok érdekképviseleti szervezete megalakuljon, valamint minden pedagógusnak, aki fontosnak tartja, hogy a szervezet aktív tagja legyen. Goethe soraival − „Az ember bárhol van is, csak attól tud tanulni, akit szeret” − minden kollégának azt kívánta, hogy munkájuk elismeréseként tanítványaik szeressék őket, és mindig emlékezzenek rájuk.

Az ukrán állami himnusz meghallgatása és nemzeti imádságunk közös éneklése után dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nemrég újraválasztott elnöke tartotta meg ünnepi beszédét, amelyben röviden, tömören, ezres, százezres, milliós nagyságrendű számadatok tükrében számolt be a szervezet harmincéves tevékenységéről. Szólt többek között a szövetség által gondozott kiadványokról, könyvekről, munkafüzetekről, az Irka és a Közoktatás című folyóiratokról, az évente megszervezett tantárgyi vetélkedőkről, a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémiáról, különböző jellegű képzésekről, Kárpátalján megvalósuló nyári szaktáborokról, a gyerekek külföldi táboroztatásáról valamint óvodák felújításáról, iskolák alapításáról, az intézmények munkáját megkönnyítő eszközcsomagokról. Köszönetet mondott a pedagógusoknak, valamint nevükben azoknak a külföldi támogató szervezeteknek, elsősorban a magyar államnak, a magyarországi adófizetőknek, hogy támogatásuk révén hozzájárultak ahhoz, hogy a felsorolt eredményekről beszámolhatunk. Nelson Mandelát idézve elmondta, hogy „az oktatás a legerősebb fegyver, ami a világ megváltoztatására használható.” Ennek viszont nemcsak mi vagyunk tudatában, hanem a hatalom emberei is. Ennek tudható be a magyar kisebbséget érő sorozatos támadás. Elmondta azonban, hogy a szövetség elnökségi tagjai, valamint a pedagógusok továbbra is felveszik a harcot, és küzdenek az anyanyelvi oktatás fennmaradásáért.

Fotó: Kárpátalja.ma

Dr. Bocskor Andrea, a Rákóczi-főiskola egykori tanára, jelenlegi európai parlamenti képviselőasszony videóüzenetben köszöntötte az egybegyűlteket. Méltatta a pedagógusszövetség felbecsülhetetlen munkáját. Erőt, egészséget, kitartást kívánt a pedagógusoknak, emlékeztetve arra, hogy csak az lesz a miénk, amit kiharcolunk magunknak.

Potápi Árpád János, Magyarország Miniszterelnöksége nemzetpolitikáért felelős államtitkára szintén videóüzenetben szólt az ünneplőkhöz. Gratulált a szervezet tagjainak, akik kiemelkedően, erős hittel és alázattal állnak ki folyamatosan a magyar oktatás mellett, valamint biztosította őket afelől, hogy az eddigiekhez hasonlóan továbbra is mindenben számíthatnak az anyaország támogatására.

Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja ugyancsak elismerően szólt a szervezet eddigi tevékenységéről, valamint minden pedagógus munkájáról, aki a magyar gyerekek jövőjéért dolgozik, neveli a felnövekedő nemzedéket. Reményének adott hangot, hogy Magyarország és Ukrajna között a jövőben javul a kapcsolat, sikerül párbeszédet folytatni a kisebbségi jogokat, nyelvhasználatot és anyanyelvi oktatást érintő kérdésekben.

Dr. Grezsa István miniszteri biztos jókívánságait Székely Gusztáv tolmácsolta, majd Kiss Dávid, az Oktatási Hivatal szakmai vezetője kapott szót. Beszédében elmondta, hogy az elmúlt időszakban számos platformot teremtettek meg, ahol a Kárpát-medencében élő magyar pedagógusok tanulhatnak, viszont a térséget körbeutazva ő is rengeteget tanult az anyaországon kívül élő nemzeti közösségektől. Kárpátalján a kitartást, küzdést, hitet tapasztalta meg leginkább, és reményét fejezte ki, hogy az Oktatási Hivatal tevékenysége által sikerül segítséget nyújtani a küzdelemben.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nevében Gulácsy Géza szólalt fel. Visszaemlékezett a szövetség megalakulásának idejére, amikor elvetettek egy magot, amely szárba szökkent, majd kivirágzott, és jelenleg is él. Arra biztatta a kollégákat, hogy a küzdelmek közepette is higgyenek az életben, mivel, Németh Lászlót idézve, „A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.” Mindemellett kiemelte azt is, hogy jó harcosként kérjük a Teremtőt, erősítse meg kezeinket, hogy továbbra is rendületlenül meg tudjuk vívni a csatákat.

A beszédek sorát prof. dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora folytatta, aki jelképes ajándékkal érkezett az ünnepségre. Bekeretezve hozta magával azt az újságcikket, amely 1991 decemberében a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség megalakulásáról adott hírt, és amelyben arra biztatták a tanárokat, hogy csatlakozzanak a szervezethez. Beszédében kiemelte az anyanyelvi oktatás fontosságát, és hogy az oly sokat emlegetett küzdelemben a szövetség bástya, a pedagógusok pedig végvári vitézek. Mindkettőre szükség van a győzelemhez, amihez kitartást kívánt az egybegyűlteknek.

Végezetül Szivohop Jároszláv, a Megyei Pedagógus-Továbbképző Intézet vezetője osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, azt kívánva, hogy a pedagógusszövetség a korábbi évekhez hasonlóan a jövőben is csak előre haladjon, érje el a kitűzött célokat.

A köszöntők után Mandziuk Júlia és Paládi Máté, az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Koledzs hallgatói, a VI. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny nívódíjasai zongorajátékát élvezhette a közönség. Ezt követően a határon túli pedagógusszervezetek képviselői szólaltak fel. Jelen volt Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, valamint Lászlófy Pál István, a szervezet tiszteletbeli elnöke, Lukács Gabriella, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke, Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma elnöke, Tóth Erzsébet, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének elnöke. Beszédeikben mindannyian elismerően szóltak „kárpátaljai testvérük” tevékenységéről, és kifejezték örömüket, hogy egyetlen szervezet sincs egyedül a világban, hiszen támogatóként mindig számíthatnak egymásra.

Kikapcsolódásként a Nereszen Néptáncegyüttes előadása következett. A táncegyüttes, amely a Szól a Fülemüle! –  VII. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutató verseny 1. helyezettje, bácskai ugróst adott elő.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség harmincéves fennállása alkalmából a szövetség volt elnökségi tagjait felterjesztette a Pedagógus Szolgálati Emlékérem rangos elismerésre, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma ítél oda minden olyan pedagógus számára, aki legalább 25 évig közoktatásban dolgozott, és munkásságával sokat tett a magyar oktatásért. Sajnos az emlékérmek nem érkeztek meg, a postai küldemény elakadt Kijevben, az elismerő oklevelet viszont átadta a szövetség elnöke minden díjazottnak. Hasonló elismerésben részesültek a pedagógusszövetség azon volt elnökségi tagjai is, akik a nyugdíjas korhatárt még nem érték el ugyan, azonban hűséges szolgálatot végeztek és végeznek jelenleg is a magyar oktatásért. Azon szervezeteket, akik a múltban és jelenben támogatták a szövetség munkáját, a KMPSZ emlékdíjjal jutalmazza. A díjak átadása ugyancsak megtörtént a közgyűlésen. A különböző kategóriák díjátadói között karácsonyi népdalcsokrot hallhattunk, amelyet Dzjabko Rebeka, a Csapi 2. számú Széchenyi István Líceum diákja, az Átal mennék én a Tiszán… népdaléneklési verseny II. (13-18 évesek) kategóriájának győztese adott elő.

Fotó: Kárpátalja.ma

A díjak és emléklapok átadása után a Csüllő Hagyományőrző Néptáncegyüttes lépett színpadra, akik bodrogközi táncokat mutattak be. Az együttes a XX. Őszikék Népzenei Fesztiválon és Versenyen kiemelt arany minősítést kapott.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően a 2021-es évi Sakkjátszótér, illetve a Sakkpalota Komplex képességfejlesztő programok online továbbképzésein 10 kárpátaljai óvoda, illetve 10 általános iskola pedagógusai vehettek részt.  A képzésben részvevő intézmények megjelent képviselőinek egy-egy képességfejlesztő egységcsomagot adott át Bujdosó János, a Nemzetpolitikai Kapcsolattartási Főosztály vezetője és Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke.

Fotó: Kárpátalja.ma

Végezetül a történelmi egyházak képviselői áldást kértek a szövetség, valamint a pedagógusok jövőbeli munkájára, és együtt fohászkodtunk az Úrhoz azért, hogy adjon erőt a további küzdelmekhez.

Az ünnepség zárásaként Kokas Erzsébet előadásában felcsendült a Sok születésnapokat című köszöntő dal. Mindeközben megérkezett a születésnapi torta. Dr. Orosz Ildikó elnök a szövetség jelenlegi elnökségi tagjaival elfújta a tortán lévő gyertyát, majd jelképesen felvágták azt.

A jubileumi közgyűlés hivatalos része a Szózat eléneklésével ért véget, majd kötetlen beszélgetésre lehetőséget nyújtó fogadáson vehettünk részt.

L. I.

Kárpátalja.ma