A magyarországi és határon túli magyar doktoranduszok szakmai együttműködésének, közéleti szerepvállalásának elősegítése a célunk

2011 augusztusában a Doktoranduszok Országos Szövetségének kezdeményezésére, Sárospatakon megalakult a Magyar Doktorandusz Közösség (MDK).

Az MDK tagjai a magyarországi DOSZ (Doktoranduszok Országos Szövetsége), a szlovákiai TéKa, a kárpátaljai Momentum Doctorandus, a romániai RODOSZ (Romániai Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége), és a délvidéki VMDOK (Vajdasági Magyar Doktorandusz Közösség) együttműködési nyilatkozatot írtak alá, melyben kifejezték szándékukat szervezetek szorosabb együttműködésének igénye iránt.

A szándéknyilatkozat megerősítésére a doktorandusz szervezetek képviselői 2012. január 18-án, Séra Magdolnát, a kárpátaljai Momentum Doctorandus szervezet képviselőjét választották meg arra, hogy az elkövetkező két évben ő koordinálja az MDK tevékenységét, valamint együttműködjön a DOSZ elnökségével, a határon túli magyar doktoranduszokat érintő kérdésekben.

Az együttműködéssel létrejött a kárpát-medencei magyar doktorandusz hálózat, melynek elsődleges célja, hogy elősegítse a hazai és külföldi, illetőleg Európai Uniós tapasztalatok felhasználásával a doktoranduszok által végzett kutatások színvonalának emelését, valamint a határon túli doktorandusz és fiatal kutatói szervezetek működését, közös érdekérvényesítését.

Az MDK létrehozásával célunk továbbá, hogy a kárpát-medencei magyar doktorandusz szervezetek vezetőinek érdekképviseleti, szakmai és pályázati tevékenységét hangoljuk össze.

A jelenlévő szervezek képviselői elfogadták az MDK programtervét.

2012. évi programtervben szerepel:

• egy kárpát-medencei doktorandusz online adatbázis létrehozása,

• közös tudományos kutatásokban való együttműködések,

• közös szakmai továbbképzések, vezetőképzők (módszertani képzések) rendezése,

• közös kárpát-medencei rendezvényeken, tudományos fórumokon való közös részvétel,

• közös kárpát-medencei ifjúsági fórumokon való részvétel,

• a kárpát-medencei magyar doktoranduszokat érintő ösztöndíjprogramok, különböző támogatások kidolgozásában és az ezekről való döntéshozatali eljárásban való részvételi szándék iránti igény kifejezése.

Magyar Doktorandusz Közösség