Egy professzorral és két docenssel bővült a Rákóczi-főiskola oktatóinak köre

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága 2023. június 20-án tudományos címek és fokozatok odaítéléséről döntött. Ennek következtében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatóinak köre egy professzorral és két docenssel bővült.

Prof. Dr. Lőrincz Marianna, a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszékének docense professzori címet szerzett.

A professzori címet olyan felsőoktatási intézményben dolgozó, nagydoktori fokozattal rendelkező személy kaphatja meg, aki már kiérdemelte a docensi címet, rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken és nemzetközi kutatási projektekben. Ezen kívül legalább tízéves szakmai tapasztalattal rendelkezik. További követelmény egy európai uniós nyelvből legalább egy középfokú (B2) szintű nyelvvizsga, vagy tíz Scopus vagy Web of Science (WoS) által indexált folyóiratban megjelent saját tanulmány. A szakmai felkészültséget legalább két, Scopus vagy Web of Science folyóiratban megjelent saját tanulmánnyal kell igazolni.

Lőrincz Marianna 2020-ban szerzett nagydoktori fokozatot a Hmelnicki Nemzeti Egyetemen. Nagydoktori értekezésének témája: Leendő idegennyelv-tanárok képzésének elméleti és módszertani alapelvei az amerikai egyetemeken. Több mint tíz nemzetközi indexált szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerzője. Kutatási témája az idegen nyelvek oktatásának módszerei, az idegennyelv-tanárok képzése.

Prof. Dr. Lőrincz Marianna eleget téve a követelményeknek megkapta a professzori címet.

Dr. Lechner Ilona, Filológia Tanszékének oktatója és Dr. Csatáry György a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék oktatója docensi címet kapott.

A docens felsőoktatási intézményekben létesíthető tudományos cím. Első lépésben a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa ítéli meg, hogy a jelölt alkalmas-e a docensi cím odaítélésére. Amennyiben a jelölt megfelel a követelményeknek, s a tanács alkalmasnak találja, felterjeszti a jelöltet Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához.

Ukrajnában a docensi cím feltétele a doktori vagy kandidátusi fokozat megléte, idegen nyelvből legalább középfokú (B2) szintű komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, minimum ötéves felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat, önálló tudományos eredmények, az adott szakterületen elismert publikációk, Scopus vagy Web of Science (WoS) által indexált folyóiratban megjelent saját tanulmány, pedagógiai és szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétel, kiegészítve nemzetközi mobilitással. A docensi cím odaítéléséhez a jelöltnek nyilvános bemutató előadást kell tartani az intézményben.

Dr. Lechner Ilona 2020-ban szerzett PhD-fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális Nyelvészet Alprogramján. A disszertáció témája: Az erkölcsfogalom metaforikus konceptualizációja a magyar és a német nyelvben. Kutatási területéhez tartozik a kognitív nyelvészet, az interkulturális nyelvészet, a fogalmi metaforaelmélet és az idegen nyelv oktatásának módszertana.

Dr. Csatáry György 2006-ban védte meg doktori értekezését az Eötvös Loránd Tudományegyetem Közép- és Koraújkori Magyar Történelem Doktori Programján. Doktori disszertációjának címe: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában 1703-1711. Tollából számos monográfia és tanulmány látott napvilágot. Kutatási témája a Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) története, Kárpátalja levéltári forrásainak kutatása.

Dr. Lechner Ilona és Dr. Csatáry György eleget tett az összes követelménynek, így Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága odaítélte számukra a docensi címet.

Gratulálunk a szakmai eredményekhez, további sikereket kívánunk!

Pallay Katalin,

Kárpátalja.ma