Közép-Európa statisztikai lehatárolásától a jogállamiság problémájáig

A Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat a Külügyi Műhely Alapítvány gondozásában jelent meg először 2019 novemberében. A 22 fős, doktoranduszhallgatókból, doktorjelöltekből és fiatal szakértőkből álló szerkesztőbizottság azzal a céllal hozta létre a kiadványt, hogy a nemzetközi fókuszú kutatásoknak új platformot alakítsanak ki.

A 2020/2. lapszámmal egyévessé váló folyóirat eddig megjelent 3 lapszáma változatos intézményi háttérrel és szakmai tudással bíró szerzők kutatási eredményeit publikálta, amelyre jó példát szolgáltat az aktuális kiadvány is – az összeállítás a teljesség igénye nélkül készült el.

Hegedős Soma, a Danube Institute munkatársa a jogállamiság teoretikai problémáit járta körül az Európai Unió jogfelfogásának vonatkozásában.

Varga Erzsébet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar megbízott oktatója az agresszív adótervezési struktúrákra vonatkozó nemzetközi információcsere témakörét fejtette ki.

A Külügyi Műhely 2020/2. lapszámában immáron két visszatérő szerző is publikált: Szőke-Kis Bernadett a szubszidiaritás elvének megjelenését és jelentését vizsgálta az Európai Unióban, míg Pesci Marco a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát vizsgálta meg, különös figyelmet fordítva a szudáni Omar al Bashir esetére.

Említésre méltó, hogy a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium több jelenlegi és volt diákja is nyújtott be közösen megírt tanulmányokat. Fábian Armin Vincentius (a TudományOn oldal főszerkesztője), Pajor Angelika és Vadas Ágoston Magyarország és Dél-Korea politikai/diplomáciai és gazdasági kapcsolatait vezette végig az elmúlt 30 évben. Míg Igari András, Bálint Janka és Pálffy Patrik statisztikai eszközökkel igyekeztek meghatározni Közép-Európa fogalmát és lehatárolását a többi szomszédos földrajzi egységtől.

Kozma Klementina, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Amerika Tanulmányok Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa Románia és az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatainak kezdetét járta körül.

Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa Szerbia és Koszovó viszonyrendszerét mutatta be a 2010 és 2020 közötti időszakban.

A Tudományos élet rovatban kapott helyett Wágner Tamás Zoltán, a Külügyi Műhely szerkesztőbizottság tagjának két, szeptemberben megrendezett esemény bemutatását tartalmazó írása. Elsőként a Tom Lantos Intézet European Regional Forum on Hate Speech, Social Media and Minorities c. kerekasztal-beszélgetésről írt beszámolót, amelyet a VM4K: Az első száz év c. konferencia beszámolója követett.

A teljes lapszám elérhető a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról, a Magyar Tudományos Akadémia REAL és REAL-J repozitóriumaiban, az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumban, valamint a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT.hu) oldaláról.

A fenti felületek közvetlen hivatkozásai a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról érhetők el: http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2020/11/26/megjelent-a-kulugyi-muhely-c-folyoirat-2020-2-lapszama/