Új eredmények a Rákóczi-főiskolán

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága 2022. december 23-án tudományos címek és fokozatok odaítéléséről döntött. Ennek nyomán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatóinak köre egy professzorral, egy docenssel és egy kandidátussal bővült.

Prof. Dr. Csicsuk Antonina, a Rákóczi-főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének docense professzori címet szerzett.

Prof. Dr. Csicsuk Antonina

A professzori címet olyan felsőoktatási intézményben dolgozó, nagydoktori fokozattal rendelkező személy kaphatja meg, aki már kiérdemelte a docensi címet, rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken és nemzetközi kutatási projektekben. Ezen kívül legalább tízéves szakmai tapasztalattal rendelkezik. További követelmény egy európai uniós nyelvből legalább egy középfokú (B2) szintű nyelvvizsga, vagy tíz Scopus vagy Web of Science (WoS) által indexált folyóiratban megjelent saját tanulmány. A szakmai felkészültséget legalább két, Scopus vagy Web of Science folyóiratban megjelent saját tanulmánnyal kell igazolni.

Csicsuk Antonina 2020-ban szerzett nagydoktori fokozatot. Kutatási témája az Új ukrán iskola nevű oktatási reform sajátosságai, a kompetencia alapú oktatás és a sajátos nevelési igényű tanulók vizsgálata.

Prof. Dr. Csicsuk Antonina eleget téve a követelményeknek megkapta a professzori címet.

Dr. Izsák Tibor, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének oktatója docensi címet szerzett.

Dr. Izsák Tibor

A docens felsőoktatási intézményekben létesíthető tudományos cím. Első lépésben a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa ítéli meg, hogy a jelölt alkalmas-e a docensi cím odaítélésére. Amennyiben a jelölt megfelel a követelményeknek, s a tanács alkalmasnak találja, felterjeszti a jelöltet Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához.

Ukrajnában a docensi cím feltétele a doktori vagy kandidátusi fokozat megléte, idegen nyelvből legalább középfokú (B2) szintű komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, minimum ötéves felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat, önálló tudományos eredmények, az adott szakterületen elismert publikációk, Scopus vagy Web of Science (WoS) által indexált folyóiratban megjelent saját tanulmány, pedagógiai és szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétel, kiegészítve nemzetközi mobilitással. A docensi cím odaítéléséhez a jelöltnek nyilvános bemutató előadást kell tartania az intézményben.

Dr. Izsák Tibor 2012-ban védte meg doktori értekezését a Pécsi Tudományegyetemen, melynek témája: Katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. A PhD-fokozatot 2013-ban Ukrajnában is honosíttatta.

Dr. Izsák Tibor eleget tett az összes követelménynek, így Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága odaítélte számára a docensi címet.

Dr. Nagy Orsolya, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének oktatója a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában abszolvált 2016-ban. 2022. december 9-én szerzett kandidátusi fokozatot az Odesszai Nemzeti Műszaki Egyetemen. Doktori értekezésének címe: Stratégiai irányvonalak kialakítása a turizmus és az üdülő- és rekreációs szféra területfejlesztéséhez.

Dr. Nagy Orsolya

A védést követően Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága odaítélte Nagy Orsolya számára a közgazdaságtudományok kandidátusa címet.

Az elért eredményekhez szívből gratulálunk és további sikereket, eredményes munkát kívánunk!

Pallay Katalin,

Kárpátalja.ma