Újabb B kategóriás folyóirat a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) gazdaságtudományi szakfolyóiratát a B kategóriás ukrajnai szakfolyóiratok közé sorolták. A Számvitel és Auditálás Tanszék által működtetett Acta Academiae Beregsasiensis, Economics folyóirat 2023. június 20-tól erősíti az ukrajnai B kategóriás periodikák sorát.

Az ukrajnai tudományos folyóiratok presztízsét jelzi, hogy milyen kategóriába sorolják azokat. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2018-ban adott ki rendeletet a szakfolyóiratok rangsorolásáról. A rendelet értelmében A, B és C kategóriákat különböztetünk meg. A tudományos folyóiratok kategóriái azt is jelzik, hogy egy adott tanulmány mennyire nívós.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság tudományossága szempontjából meghatározó szerepet játszik. A kutatási eredmények közlésében létfontosságú, hogy a felsőoktatási intézmény polgárainak publikációi minél rangosabb szaklapokban jelenjenek meg. Mindemellett a felsőoktatási intézmény ukrajnai és nemzetközi megítélésében is szerepet játszik, hogy milyen folyóiratokat működtetnek. Ennek nyomán a Rákóczi-főiskola tudományos tanácsa úgy határozott, hogy az intézmény bázisán minél több magasabb színvonalú folyóirat létrehozását.

A B kategóriába sorolt folyóiratoknak formai, minőségi, mennyiségi kritériumoknak, továbbá különböző etikai elvárásoknak kell megfelelniük. Ezek közé sorolható, hogy a kiadványnak rendelkeznie kell állami nyilvántartásba vételről szóló igazolással, ISSN nemzetközi azonosítóval. A folyóirathoz benyújtott tanulmányokat független lektorok értékelik. A megjelenésre javasolt publikációkat DOI azonosítóval kell ellátni. A szerkesztőbizottságnak legalább hét olyan kutatóból kell állnia, akik a kiadvány tudományterületén szereztek tudományos fokozatot. Minden szerkesztőbizottsági tagnak meghatározott számú tudományos közleménnyel kell rendelkeznie. Három szerkesztőbizottsági tagnak ukrajnai, egynek pedig külföldi tudományos szervezetben vagy felsőoktatási intézményben kell, hogy legyen munkahelyi jogviszonya. A folyóirat legyen nyílt hozzáférésű (Open Access), melynek felülete angol és ukrán nyelven is elérhető. A honlapon fel kell tüntetni a kiadvány elveit, a szerkesztőbizottsági tagokat, a publikálás etikai szabályzatát. A B kategóriához tartozó folyóiratok Ukrajna V.I. Vernadszkij Nemzeti Könyvtárának katalógusában is megtalálhatók.

A közelmúltban bekerült Acta Academiae Beregsasiensis. Economics olyan kutatóknak, oktatóknak, diákoknak, PhD-hallgatóknak, gyakorló szakembereknek kínál lehetőséget, akik gazdaságtudományi területen végeznek kutatásokat. A szakcikkek főbb tematikus területei: gazdaságelmélet és közgazdasági gondolkodástörténet, vállalatgazdaság, menedzsment, makrogazdasági kutatások, pénzügyi, banki és biztosítási problémák, számvitel, elemzés és könyvvizsgálat. A folyóirat évente két alkalommal jelenik meg, eredeti, korábban máshol nem publikált tudományos igényű ukrán, magyar és angol nyelvű tanulmányokat közöl. Az Acta Academiae Beregsasiensis, Economics elektronikus formában ingyenesen elérhető és letölthető a folyóirat weboldalán.

A gazdaságtudományi szakfolyóirattal együtt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola immár két B kategóriás szakfolyóirattal büszkélkedhet. Az Acta Academiae Beregsasiensis, Economics mellett a II. RF KMF Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszéke és az Ungvári Kulturális és Művészeti Főiskola közösen működtetett Tudományos jegyzetek. Pedagógiai tudományok sorozat című folyóirata is a B kategóriás ukrajnai szakfolyóiratok közé tartozik.

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma