Kárpátaljai találkozó Balatonföldváron

Szerző: | 2019.09.09., 19:50 | Magyarország

Szeptember 6-a és 8-a között tartotta meg a Budapesten székelő Kárpátaljai Szövetség a minden évben megrendezésre kerülő találkozóját, aminek ezúttal is a balatonföldvári Riviéra Hotel adott otthont. A Kárpátaljáról érkező résztvevőknek a szövetség ingyen buszt biztosított, ami Beregszászról indult. A pénteki program 17 órakor kezdődött Benza Györgynek, a Kárpátaljai Szövetség elnökének köszöntőjével, majd a szálloda parkjában felavatták Kerényi Gyula emlékpadját. Ezt követően került sor az első nap fő programjára, a Lelkipásztornak lenni Kárpátalján című kerekasztal beszélgetésre, amit Benza György vezetett.

Másnap, nyomban a reggelit követően egy érdekes és sok vitát kiváltó történelmi minikonferencia zajlott, aminek címe Kárpátalja elszakítva, avagy 100 éves a Saint Germain-i szerződés. A konferenciát, dr. Seremet Sándor moderálta, ahol dr. Botlik József és Gecse Géza történészek tartottak a témába vágó előadást. Már javában zajlott a rendezvény, amikor megérkeztünk, nyomban feltűnt, hogy a két szakember sok tekintetben nem ért egyet, merőben másként látják a különböző eseményeket. Botlik tanár úr a rá jellemző határozottsággal és vehemenciával beszélt a magyarság legtragikusabb korszakáról, sokszor igen élesen fogalmazva. A kárpátaljai kötődésű Gecse Géza sokkal árnyaltabban nyilatkozott, rámutatva olyan fontos dolgokra, amit eddig még nem sikerült megnyugtatóan tisztáznia a történészeknek. A téma húsbavágó voltát jól tükrözi, hogy számos hozzászóló személyes, a családjukkal, vagy közeli ismerősükkel kapcsolatos példákat hozott fel. Benza György például a békediktátum és a ruszinok kapcsolatáról tett fel kérdést. Már korábban megállapítottam, de a nap folyamán, később a vezetőség egyik tagjának szájából el is hangzott, hogy az új vezetőség nem nemzeti alapon, hanem területileg határozza meg a Kárpátaljai Szövetséget, magyarán szólva, korábban a kárpátaljai magyarság volt középpontban.

Némely kérdés inkább keserű kifakadás volt, ahol az illető családi tragédiáját osztotta meg a hallgatósággal. Történészként és Kárpátalján született magyarként nekem is volt mondanivalóm a témában, de a felszólalásommal csak magam ellen beszéltem volna, hiszen a konferencia, a nézői hozzászólások miatt alaposan csúszott, és ezzel a könyvbemutató is, ahol magam is érdekelt voltam. Amire számítottam, be is következett. A minikonferencia szünet nélkül, több mint három óráig tartott, mialatt a közönség alaposan kifáradt, mivel többségében a nyugdíjas korosztály képviseltette magát. Csete Örs negyedórás szünetet hirdetett ki, ami után következtek a könyvbemutatók. Ugyancsak ő mondta, hogy a könyvbemutatókat tulajdonképpen csak „töltelék programként” iktatták be, mivel a találkozó tematikájába illő programok délután folytatódtak. Szóval, amíg a konferencián tömve volt a terem, a mi programunk alatt alig tucatnyian voltak. Erről Bene Ferenc, az UTE legendás labdarúgója jutott eszembe, aki egy mérkőzés előtt, látva milyen kevés néző ment el, azt mondta, nem baj, majd mindenkit személyesen üdvözlünk. Szóval, Csete Örs bevezetőjét követően, mivel a csúszás miatt kevesebb időnk maradt, röviden bemutattam a Feltámadás Beregszászon. Mitracsek úr visszatér címmel megjelent új kötetet, amiből Katzler Hilda költő két részletet olvasott fel. Ezt követően Gecse Géza a 2017-ben megjelent, Nemzetpolitika – szorítóban című kötetéről beszélt. Érdekes háttér-információkat osztott meg a könyv megszületésével és kiadásával kapcsolatban. Gecse Géza, amellett, hogy történész, hosszú évekig volt a Kossuth Rádió munkatársa, mialatt rengeteg ismert és érdekes személlyel készített interjút, a kötet ezekből ad válogatást.

A várva-várt ebédet követően egy órás csúszással kezdődött meg egy filmvetítéssel egybekötött kerekasztal beszélgetés, Védd a magyart! címmel, amit a Kárpátaljai Szövetség nagy munkabírású titkára, a már említett Csete György Örs vezetett. Sajnálatos, hogy a vacsora előttre meghirdetett előadás, ahol Georgina von Benza adott volna elő betétdalokat ismert operákból, elmaradt. Viszont a szövetség vezetőségének képviselőivel kibővült szerkesztőségi ülést tartott a Kárpátaljai Szövetség által fenntartott Kárpátaljai Hírmondó, ahol Szemere Judit főszerkesztő elsőben felolvasta a szövetség elnökségének javaslatait. Felmerült, hogy a folyóiratnak lesz internetes változata is, azaz ott lesznek olvashatók a napi hírek, a papíralapú kiadványban pedig az értékállóbb, komolyabb munkák. Szemere Judit és Füzesi Magda bejelentették, hogy a szerkesztőbizottságnak, dr. Botlik József és Kovácsné Marton Erzsébet személyében két új tagja lesz, pótolva a távozó Kovács Sándort és az idén elhunyt Schober Ottót. A szövetség részéről Csete Örs és Seremet Sándor voltak jelen, később csatlakozott Benza György is. A jövőbeni tervek közül kiemelésre méltó, hogy a Hírmondó főbb cikkeit majd lefordítják ukránra, hogy a gazdanép társadalma ne csupán a gyűlölködő propagandából értesüljön a magyarsággal kapcsolatos hírekről.

A vacsorát követően, mondhatni a hagyományoknak megfelelően, táncmulatság következett, ahol a Party-Max zenekar húzta a talpalávalót. Másnap a reggelit követően ökumenikus istentiszteleten vettünk részt, majd elbúcsúztunk egymástól és a Balatontól. Sajnálatos, hogy rossz volt az idő, esett, szombat éjjel hatalmas vihar csapott le a környékre, ami nem tette lehetővé, hogy a résztvevők megmártózzanak a Balaton vízében.

Tizenkettedik alkalommal vettem részt a balatonföldvári találkozón, vegyes érzelmek kavarogtak bennem, hiszen sok barát és ismerős közben végleg eltávozott közülünk. Korábban a társaság zömét személyesen ismertem, most viszont csak elvétve láttam ismerős arcot, ami jól jelzi, hogy új korszak kezdődött a szövetség életében. A nemrég megválasztott elnökség új elképzelésekkel, célokkal, nagy lelkesedéssel látott neki a munkának, azt kívánom, hogy sikerüljön e célokat megvalósítani.

Lengyel János
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This