Salánk, Beregrákos és Tiszaújlak kap támogatást a debreceniektől

Szerző: | 2015. 05. 29. 08:05 | Magyarország

Pénzfelajánlásaikkal a debreceniek is hozzájárulhatnak Salánk, Beregrákos és Tiszaújlak támogatásához.
A képviselők elé került előterjesztés szerint az ukrajnai válság rendezése súlyos problémákat vet fel. Sem az Európai Unió tagállamaként, sem Ukrajnával szomszédos országként nem nézhetjük tétlenül azt a folyamatot, ami a humanitárius katasztrófa felé viszi szomszédainkat. A katasztrófa megoldásában Magyarország nem tud teljes segítséget adni, de, mint a magyar ajkú közösségek anyaországa felelősséggel tartozik az ott élő magyar emberek sorsáért, akik ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint Ukrajna bármely polgára.
A humanitárius katasztrófa nem csak a háborús övezeteket érinti, hanem Ukrajna minden települését is. Az alapvető probléma, hogy felbukkanó terrorveszély vagy a háborús cselekedetek visszavetik a befektetőket, illetve a már korábban letelepedett vállalkozásokat és így mind a munkaerő-alkalmazás, mind pedig a gyártás és szolgáltatás terén vagy megszüntetik vállalkozásaikat vagy pedig oly mértékben csökkentik annak forgalmát, hogy mindezek hatására az ország gazdasági pillérei megborultak. Ennek következtében az ország bevételeinek csökkenése miatt a szociális támogatások is beszűkültek, ami az amúgy is nehéz helyzetben lévő családokat sújtja. Ez a jelenség halmozottan mutatkozik meg az eleve elmaradott települések tekintetében. Ilyen településeket jelentenek túlnyomó részt a magyarok lakta helységek is. Itt a mindennapi élet olyan terheket ró a családokra, amely alapján sokszor kell a rezsi költség megfizetése vagy az étkezés biztosítása között választaniuk.

„Az ő segítségükre kívánunk lenni azzal a magyar nemzeti öntudattal, amely nem engedheti honfitársaink oly mértékű hátrányos helyzetbe sodródását, amely akár a tömeges éhezés felé sodorhatja őket.”, fogalmaz az előterjesztés, amely így folytatja: „Tekintettel arra, hogy Kárpátalján egyre kritikusabb a helyzet és a magyar családok jelentős részének veszélybe került a megélhetése, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetért Magyarország Kormánya szándékával és kész felelősséget vállalni a kárpátaljai közösségek sorsáért humanitárius segítségnyújtás céljából, a katasztrófa elkerülése érdekében.” A debreceniképviselők döntése szerint a önkormányzat a magyar kormány, a kárpátaljai magyar szervezetek és egyházak között létrejött megállapodás humanitárius segítségnyújtási szándékához csatlakozva segítséget nyújt Salánk, Beregrákos és Tiszaújlak településeknek.

Salánk zömében magyar lakta község, amely a Nagyszőlősi járásban található. A salánki nép hűen őrzi a nagy fejedelem emlékét napjainkban is. Rákóczi halálának 200. évfordulójáról a salánki református templomban emléktáblát helyeztek el a történelmi tanácskozás megörökítésére. Az ukrajnai helyzet miatt sokan kényszerültek elhagyni otthonaikat, feladni munkahelyüket és külföldön keresni megélhetési forrásokat, bizakodva abban, hogy a helyzet stabilitása után visszatérhetnek szülőföldjükre. A Salánki Óvoda 1978-ban épült. A mostani politikai és gazdasági helyzet sajnos az intézményre is kihat, mely jelenleg 102 gyerekkel, négy csoportra felosztva működik. A gyerekekétkeztetésre rendelkezésre álló pénzösszeg csekélysége – a napi háromszori étkezést 150 forintból kell megoldani – miatt, illetve az óvodai férőhelyek száma nem tudja kielégíteni a település igényét. Jelenleg 60 gyerek várakozási listán van. A Salánki Középiskola új épülete 1999-ben nyitotta meg kapuit. A 2014/2015 tanévben az iskolában az osztályok létszáma 19, amelyből 11 magyar és 8 ukrán tannyelvű. A háborús helyzet és a nehéz gazdasági krízis miatt az iskola semmilyen támogatást nem kap az ukrán kormánytól. Ennek ellenére településükön az emberek békességben élnek egymással, az iskola, óvoda és a polgármesteri hivatal szorosan együttműködik.

Beregrákos Munkács és Ungvár között, a középkori nyelvhatáron fekszik. Az elmúlt száz év eseményeinek hatására teljesen nyelvszigetté vált, a településen belül is kisebbségben élnek a magyarok. Jelenleg 1100 felnőtt, valamint 180 gyermek és fiatal alkotja a teljes magyar közösséget. Beregrákossal egybeépülve található Kajdanó is, mely településrészen 100 magyar él. Beregrákos területén 6, korábban önálló településrész van. Beregrákoson sohasem volt magyar nyelvű óvodai foglalkozás. A magyar tannyelvű 9 osztályos általános iskolába jelenleg 131 tanuló jár, a magyar anyanyelvű gyerekek kb. 90 százaléka, de a vegyes családokból származó gyerekek jelentős része az ukrán iskolában tanul. Kajdanón 1920 óta nincsen magyar tannyelvű oktatás, 1955 és 1990 között lelkészi gondozásban sem részesülhettek. Ennek következtében mára sokan feladták magyar identitásukat. Ilyen helyzetben fogalmazódott meg a Pap Károly Program, melynek célja egy magyar nyelvű óvoda létrehozása, a meglévő magyar tannyelvű általános iskola fejlesztése, egy magyar tannyelvű egyházi iskola létrehozása Kajdanón, identitáserősítés, munkahelyteremtés, a családok megerősítése, valamint Kajdanón 7 családtípusú gyermekotthon létrehozása annak érdekében, hogy ezt a sok évszázados, egykor nagyon jelentős magyar közösséget megerősíthessék identitásában, létszámában, egyúttal megőrizhessék őseik örökségét, és azt gyarapítva továbbadhassák a következő nemzedékeknek.

Tiszaújlak Kárpátalján a Nagyszőlősi járásban, a Tisza partján terül el. Lakossága 3300 fő, 85 százalékban magyarlakta település. A történelem bizonyítja, hogy Tiszaújlak minden időben fontos szerepet töltött be a történelem alakulásában. A nagyközségben ma jelentős a munkanélküliség, ezért az államhatár közelsége miatt sokan a határon túl keresnek munkalehetőséget. Az elmúlt néhány év során Tiszaújlak gazdasági élete nagy fejlődést mutat, ez a kereskedelmi vállalkozások terén mutatható ki leginkább, ami nagyrészt a Tiszaújlak–Tiszabecs határátkelőhely hatásának tudható be. Mindhárom település őrzi magyarságát.

A fenti célok megvalósulása érdekében Debrecen önkormányzata az OTP Banknál 11738008-15461009-17600004 számlaszámon „DMJV Önkormányzat Kárpátaljai Segélyalap” elnevezéssel bankszámlát nyitott, így természetes és jogi személyek is hozzájárulhatnak pénzfelajánlásaikkal Salánk, Beregrákos és Tiszaújlak települések támogatásához.

A képviselő-testület csütörtöki ülésén Balázs Ákos elmondta: a Fidesz frakció minden tagja 20 ezer forinttal járul hozzá az akcióhoz – így 500 ezer forint támogatással segítik ezeket a településeket.

Pin It on Pinterest

Share This