Könyvajánló: Csillagszületés

Weinrauch Katalin: Csillagszületés. Versek és mesés történetek kisgyermekeknek. Magánkiadás, 1996.

“Szeretném ​előrebocsátani: e sorok írója a Magyar írószövetség tagja, ebbeli minőségében tudatos megfontoltsággal, a felelősség terhének vállalásával fejti ki véleményét.

Nos: a (jó)sors megadta nekem azt a lehetőséget, hogy szinte legelső próbálkozásaitól kezdve figyelemmel kísérhetem a beregszászi Weinrauch Katalin irodalmi munkásságát. Ezzel a megfogalmazással („irodalmi munkásság”) máris minősítettem az ő írásait, mert – hála Istennek! – az életkor szerint kései pályakezdés ellenére – vagy azért?! – komoly, akár egy életművet kitevő irodalmi anyagról beszélhetünk az ő esetében.

A dolog természetéből következik, hogy az irodalmi alkotásokat nem elsősorban mennyiségük, hanem – és szinte kizárólag! – a minőségük alapján kell értékelnünk. így nincs, nem is lehet igazán kifogásunk Weinrauch Katalin írásaival szemben, mert amit ő a gyermekirodalomban „elkövet”, – dicséretesen bátor cselekedetek összessége, minek során klasszikus gyermekirodalmi értékeket hoz létre, mind versformában, mind mesés történeteiben.

Hadd pontosítsák: éppen azért kedvelhető és tartható nagyra szerzőnk munkássága, mert tudatos megfontolásból „fittyet hány” az úgynevezett modern gyermekirodalom elvárásainak, mert gyermekkönyvtárosként a legjobban ő tudja, hogy az egészséges lelkületű gyerekek képzeletvilágát életünk ,Jó” és „rossz” vonatkozásait illetően a klasszikus stílusú irodalom fejleszti mérhető szinten.

Meggyőződésem, hogy a fentiek alapján Weinrauch Katalin könyve feltétlenül méltó a kiadásra, különös tekintettel azokra a mostoha körülményekre, amelyeket a kisebbségben élő magyarság legifjabb nemzedéke elviselni kényszerül.”

Nagy Zoltán Mihály lektor
Beregszász

Forrás: moly.hu