Könyvajánló: Homonnai Drugeth Bálint emlékezete

Zubánics László: Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Intermix Kiadó, Budapest–Ungvár, 2022.

„Homonnai Drugeth Bálint személyiségével a Bocskai-szabadságharc történetének tanulmányozása kapcsán kerültem „közelebbi viszonyba”. Mint kiderült, a vele kapcsolatos, közkézen forgó életrajz eléggé szegényes. Pedig a kor és a hely, amikor és ahol politikai és közéleti pályáját „befutotta”, igencsak bővelkedik az eseményekben.

Északkelet-Magyarország és Erdély történelme szempontjából korszakosnak tekintőek a Bocskai István uralkodásának utolsó, illetve halálát követő esztendők, amelyek történései nagymértékben befolyásolták a térség politikai, gazdasági és vallási arculatának alakulását. A legújabb kutatások eredményei számos újdonsággal szolgálnak a témával kapcsolatban, maga Homonnai Drugeth Bálint politikai életrajza is újabb adalékokkal bővült.

A XX. századi történetírás egy következetlen, inkább írói, mint katonai és politikai talentumokkal megáldott főúrként jellemezte, aki nem tudott mit kezdeni az ölébe hullott történelmi eséllyel – az erdélyi fejedelmi trón megszerzésének lehetőségével. Naplója, illetve az erdélyi fejedelemség megszerzésével kapcsolatos levelezése alapján ezzel szemben egy megfontolt, óvatos politikus képe rajzolódik ki, aki felismerte, hogy az adott történelmi pillanat nem alkalmas Bocskai politikai örökségének továbbvitelére.”

Zubánics László

Forrás: kmmi.org.ua