Könyvajánló: Kárpátalja visszavétele

Kozma Miklós: Kárpátalja visszavétele: Napló. Ungvár: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 1999. 144 o.

Kárpátalja 1938–1941 közötti történetében igen jelentős szerepet játszott Kozma Miklós, a Horthy-korszak egyik befolyásos személyisége, aki sok szállal kötődött Kárpátaljához, élete folyamán mindig igen élénken érdeklődött a vidék iránt, s 1938-tól komoly befolyással volt sorsának alakulására.

Kozma Miklós jó irodalmi ízléssel, írói ambíciókkal rendelkező ember volt. 1938-ban, a Rongyos Gárda szervezésének és a kárpátaljai akció végrehajtásának idején, akárcsak az első világháborúban, noteszekbe jegyezte fel az eseményeket, élményeit. Ezekből a feljegyzésekből állította össze a Kárpátalja visszavétele c. naplót, amelyet ma a Magyar Országos Levéltárban őriznek. Az írás az 1938. szeptember 23. és november 24. közötti időszak eseményeit öleli fel, s jelentős forrásértékkel bír a korszak kutatói számára.