Könyvajánló: Matl Péter

Sárba Katalin (szerk.): Matl Péter. Méry Ratio / Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, 2022.

„Tisztelt Olvasó! Márai Sándor írta egykor, hogy nem az a csoda, hogy Magyarország olyan amilyen; az a csoda, hogy van.

A csodák mögött pedig olykor egészen egyszerű igazságok rejlenek. Ilyen például, hogy a haza nem földrajzi határok közé szorítható, négyzetkilométerekben meghatározható terület, hanem egy élet- és sorsközösség, amelyet sokmillió magyar ember egymással kötött vérszerződése hozott létre és tart egyben nemzedékről nemzedékre. A tősgyökeres munkácsi Matl Péter számára legalább annyira magától értetődő dolog ez, minthogy a mi útjaink mentén feszületek állnak, emlékműveinken keresztül pedig régi idők hősei üzennek nekünk.

Ezt éltük át azon a havas, didergős február végi napon is, amikor majd ezren gyűltünk össze a munkácsi vár Lorántffy-bástyáján, hogy felavassuk Matl Péter Zrínyi Ilonáról és fiáról, a gyermek Rákóczi Ferencről készített szobrát. A hűség, a kitartás és a remény szimbólumát, amellyel ő nemcsak a magyar történelem legbátrabb asszonyának és a szárnyai alatt szabadságharcossá cseperedő későbbi fejedelemnek, de Kárpátalja magyar népének és az egész nemzetnek is emlékjelet állított.

Matl Péter megfogalmazása szerint ugyanis az emlékmű hivatása, hogy áthassa a magyar ember szívét, összetartson és reményt adjon. Nemzeti emlékhelyeinken álló szobrai pedig ennek a művészi hitvallásnak a példái Vereckétől a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián át Ópusztaszerig. Alkotásai- amelyek egyszerre simulnak a tájba, valamint kultúránk és államiságunk ezeréves szövetébe, amelyekben legősibb szimbólumaink és motívumaink jelennek meg- éppúgy összekötnek minket egymással, mint a velünk élő többi néppel.

Ezért is tölt el nagy örömmel, hogy Matl Péter életművét most már egy ilyen szép albumban is megcsodálhatjuk. Forgassák hát szeretettel e könyvet, és ha úgy adódik, keressék is fel az oldalain látható alkotásokat, de mindenekelőtt meséljenek sokat a család legifjabb tagjainak arról, amit e szobrok nekünk, magyaroknak üzennek. A Művész úrnak pedig azt kívánom, hogy még sok hasonló alkotással örvendeztessen meg bennünket.”

Budapest, 2022. február

Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke

Forrás: meryratio.hu